Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trest smrti

Trest smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Baresova
Šetření:20. 05. 2015 - 24. 05. 2015
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen všem věkovým skupinám. Výsledky mi budou sloužit pro tvorbu mojí ročníkové práce. Můžete zde očekávat, jak už již z názvu vyplývá, otázky týkající se trestu smrti. Uvedla jsem otázky, jak z hlediska historie, tak i současné situace ve světě. Díky tomuto dotazníku bych také ráda zjistila, jaký je všeobecný pohled na trest smrti a jestli je většina odpovídajících spíše pro trest smrti nebo proti němu.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12068,18 %68,18 %  
ne5631,82 %31,82 %  

Graf

2. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
199011565,34 %65,34 %  
19493620,45 %20,45 %  
18492212,5 %12,5 %  
179531,7 %1,7 %  

Graf

3. Veděli jste, že byl trest smrti v ČR již zrušen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16996,02 %96,02 %  
ne73,98 %3,98 %  

Graf

4. Souhlasíte se znovudavedením trestu smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10760,8 %60,8 %  
ne6939,2 %39,2 %  

Graf

5. Má podle vás stát právo na to, aby mohl vzít život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10961,93 %61,93 %  
ne6738,07 %38,07 %  

Graf

6. V kolika zemích světa byste odhadovali, že je trest smrti legální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 45 zemích7039,77 %39,77 %  
v 55 zemích4827,27 %27,27 %  
v 15 zemích3017,05 %17,05 %  
v 75 zemích2815,91 %15,91 %  

Graf

7. V které skupině uvedených zemích si myslíte, že je trest smrti legální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA, Čína, země Arabského poloostrova12973,3 %73,3 %  
Rusko, USA, Mexiko4324,43 %24,43 %  
Země Skandinávského poloostrova, Kanada, Austrálie42,27 %2,27 %  

Graf

8. Myslíte, že tresty za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14481,82 %81,82 %  
ano3218,18 %18,18 %  

Graf

9. Je podle vás doživotí horším trestem než trest smrti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7240,91 %40,91 %  
ano6536,93 %36,93 %  
nevím3922,16 %22,16 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-268146,02 %46,02 %  
15-184324,43 %24,43 %  
27-302815,91 %15,91 %  
41 a více147,95 %7,95 %  
31-40105,68 %5,68 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10961,93 %61,93 %  
Muž6738,07 %38,07 %  

Graf

12. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské10056,82 %56,82 %  
vysokoškolské5832,95 %32,95 %  
základní1810,23 %10,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

 • odpověď 1990:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 na otázku 10. Věk
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 a více na otázku 10. Věk

4. Souhlasíte se znovudavedením trestu smrti v České republice?

 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

5. Má podle vás stát právo na to, aby mohl vzít život?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

2. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

3. Veděli jste, že byl trest smrti v ČR již zrušen?

4. Souhlasíte se znovudavedením trestu smrti v České republice?

5. Má podle vás stát právo na to, aby mohl vzít život?

6. V kolika zemích světa byste odhadovali, že je trest smrti legální?

7. V které skupině uvedených zemích si myslíte, že je trest smrti legální?

8. Myslíte, že tresty za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečné?

9. Je podle vás doživotí horším trestem než trest smrti?

10. Věk

11. Pohlaví

12. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s vykonáváním trestu smrti?

2. Ve kterém roce si myslíte, že byl zrušen trest smrti v České republice?

3. Veděli jste, že byl trest smrti v ČR již zrušen?

4. Souhlasíte se znovudavedením trestu smrti v České republice?

5. Má podle vás stát právo na to, aby mohl vzít život?

6. V kolika zemích světa byste odhadovali, že je trest smrti legální?

7. V které skupině uvedených zemích si myslíte, že je trest smrti legální?

8. Myslíte, že tresty za porušení zákona jsou v dnešní době dostatečné?

9. Je podle vás doživotí horším trestem než trest smrti?

10. Věk

11. Pohlaví

12. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baresova, M.Trest smrti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49182.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.