Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pojištění

Pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela M
Šetření:21. 05. 2015 - 31. 05. 2015
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, budu moc ráda, když mi pomůžete a vyplníte můj dotazník. Je určen pro všechny věkové kategorie nad 18 let. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena861,54 %61,54 %  
muž538,46 %38,46 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-39646,15 %46,15 %  
40-61538,46 %38,46 %  
18-24215,38 %15,38 %  

Graf

3. Ukončené vzdělaní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká škola969,23 %69,23 %  
střední škola - gymnázium323,08 %23,08 %  
střední škola - odborná17,69 %7,69 %  

Graf

4. Váš postoj k riziku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední averze753,85 %53,85 %  
silná averze538,46 %38,46 %  
malá averze17,69 %7,69 %  

Graf

5. Finanční gramotnost - orientace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře861,54 %61,54 %  
velmi dobře215,38 %15,38 %  
průměrně215,38 %15,38 %  
dost málo17,69 %7,69 %  

Graf

6. Jestli platíte pojišťovnou stanovené pojistné pravidělně a vznikne Vám škoda, která je pojištěná, pojišťovna Vám ji vždy bude hradiť v plné výši.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím969,23 %69,23 %  
souhlasím430,77 %30,77 %  

Graf

7. Máte uzavřené pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

8. Jaké pojištění máte uzavřené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinné ručení1076,92 %76,92 %  
životní, důchodové861,54 %61,54 %  
pojištění majetku (nemovitosti, movité věci)753,85 %53,85 %  
havarijní646,15 %46,15 %  
pojištění odpovědnosti za škodu646,15 %46,15 %  
zdravotní, úrazové646,15 %46,15 %  
cestovní, sportovní215,38 %15,38 %  
Životní rizikové17,69 %7,69 %  
pojištění psa17,69 %7,69 %  

Graf

9. Uplatňovali jste si v poslední době nárok na odškodnění při pojistné události?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1292,31 %92,31 %  
ano17,69 %7,69 %  

Graf

10. Byli jste spokojení s náhradou škody – vyplaceným pojistným plněním od pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevznikla mi žádná škoda1184,62 %84,62 %  
ano17,69 %7,69 %  
zdlouhavost a krácení17,69 %7,69 %  

Graf

11. Jste spokojení s pojišťovnou, kde jste měli/máte uzavřené pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl/a jsem přiměřeně spokojený/a538,46 %38,46 %  
ne, měl/a jsem menší výhrady430,77 %30,77 %  
ne, měl/a jsem větší výhrady215,38 %15,38 %  
ano, byl/a jsem velice spokojený/a17,69 %7,69 %  
ne, nebyl/a jsem spokojený/á vůbec17,69 %7,69 %  

Graf

12. Úmyslné navýšení výšky škody při vzniknuté pojistné události není nic špatného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1184,62 %84,62 %  
souhlasím215,38 %15,38 %  

Graf

13. Považujete zamlčování podstatných údajů, které hrají při pojistné události v prospěch pojištěného za správné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím646,15 %46,15 %  
spíše nesouhlasím323,08 %23,08 %  
souhlasím s výhradami215,38 %15,38 %  
asi nesouhlasím215,38 %15,38 %  

Graf

14. Považujete úmyslné nadhodnocení škody s cílem získat vyšší pojistné plnění za přijatelné? (Např. při autonehodě započítání také předcházejících škod na autě.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nepřijatelné646,15 %46,15 %  
spíše nepřijatelné323,08 %23,08 %  
přijatelné, když se jedná o menší částku215,38 %15,38 %  
přijatelné, když pojistěný pravidelně platí vysoké pojistné pojištovně17,69 %7,69 %  
nepřijatelné, jenom když jde o vysokou částku17,69 %7,69 %  

Graf

15. Považujete pozměněný důvod nebo čas vzniku pojistné události jako přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nepřijatelné753,85 %53,85 %  
zcela nepřijatelné646,15 %46,15 %  

Graf

16. Považujete za správné uvedení neúplných nebo nesprávných informací při uzavírání pojistné smlouvy s cílem získat nižší pojistné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nepřijatelné753,85 %53,85 %  
spíše nepřijatelné430,77 %30,77 %  
asi nepřijatelné17,69 %7,69 %  
zcela přijatelné17,69 %7,69 %  

Graf

17. Považujete za přijatelné neposkytnutí informací o průběhu a okolnostech vzniku škody, které by mohli vést ke ztrátě nároku na plnění od pojišťovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nepřijatelné646,15 %46,15 %  
spíše nepřijatelné323,08 %23,08 %  
asi přijatelné215,38 %15,38 %  
asi nepřijatelné17,69 %7,69 %  
zcela přijatelné17,69 %7,69 %  

Graf

18. Jak byste charakterizovali "pojistný podvod"?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cokoliv, co z pojišťovny vytáhne více peněz, než na kolik vznikl nárok. Případně pojistná událost kompletně vycucaná z prstu, nebo úmyslné poškození pojištěného majetku/zdraví

jako výše uvedené situace

Obohacení se na úkor pojišťovny, uvádění nepravdivých nebo pozměněných informací pojišťovně při vyhodnocování pojistné události; trestný čin.

otázky 12 až 17 :)

úmyslný vznik škody

Uvedení pojištovny v omyl

Záměrné způsobení škody za účelem získání peněz od pojišťovny

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

M, M.Pojištění (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49195.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.