Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trest odnětí svobody

Trest odnětí svobody

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Křepelka
Šetření:25. 05. 2015 - 26. 05. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zmapovat postoje veřejnosti k trestu odnětí svobody, ukládaném soudy v ČR, a dalším alternativním trestům ukládaným pachatelům trestné činnosti.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6463,37 %64 %  
muž3736,63 %37 %  

Graf

2. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-35 let3837,62 %38 %  
36-45 let2423,76 %24 %  
46-65 let2221,78 %22 %  
15-21 let1615,84 %16 %  
66 let a více10,99 %1 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5050 %50 %  
vyučen2222 %22 %  
vysokoškolské1616 %16 %  
základní77 %7 %  
vyšší odborné55 %5 %  

Graf

4. Domníváte se, že je možnost uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody využívána soudy v odpovídající míře?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepodmíněné tresty odnětí svobody by měly být ukládány častěji3737,37 %37 %  
Nemám reálnou představu3636,36 %36 %  
Ne, mělo by se více využívat i jiných, alternativních forem trestů1919,19 %19 %  
Ne, mělo by být více využíváno možnosti podmínečného odložení trestu44,04 %4 %  
Ano, soudy rozhodují adekvátně33,03 %3 %  

Graf

5. Je výše ukládaných trestů odnětí svobody adekvátní spáchaným trestným činům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, tresty jsou příliž nízké4848 %48 %  
Nedokáži jednoznačně odpovědět, spíše případ od případu4747 %47 %  
Ano33 %3 %  
Ne, tresty jsou mnohdy zbytečně vysoké22 %2 %  

Graf

6. Myslíte si, že by v rámci výkonu trestu odnětí svobody měla být odsouzenému uložena povinnost odpracovat poměrnou část vzniklé škody nebo odškodnění poškozených?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8080,81 %80 %  
Spíše ano1616,16 %16 %  
Spíš ne22,02 %2 %  
Ne11,01 %1 %  

Graf

7. Jaké jsou podle Vás průměrné roční náklady na jednoho odsouzeného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 200 000,-Kč3030,3 %30 %  
Více než 300 000,-Kč2525,25 %25 %  
Více než 100 000,-Kč2222,22 %22 %  
Více než 400 000,-Kč1515,15 %15 %  
Méně než 100 000,-Kč77,07 %7 %  

Graf

8. Domníváte se, že by se měli odsouzení povinně podílet na úhradě nákladů spojených s výkonem trestu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9594,06 %95 %  
Ne65,94 %6 %  

Graf

9. Splňuje podle Vás trest odnětí svobody i svou výchovnou funkci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4242,42 %42 %  
Ne3232,32 %32 %  
Spíše ano2020,2 %20 %  
Ano55,05 %5 %  

Graf

10. Myslíte, že by mělo být častěji využíváno trestu domácího vězení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5354,64 %53 %  
Ne4445,36 %44 %  

Graf

11. Jaké jsou podle Vás hlavní výhody uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

----

....

Hned ve vězení.

izolace jedince

Izolace od ostatní společnosti.

izolace od slušne společnosti

izolace pachatele a možnost pokusit se o jeho převýchovu

Izolace pachatele od společnosti

jde přece o trest

je držen od společnosti

je po nich nějakou dobu klid

mohl(la) by si uvědomit, že skutečně něco prošvihnul...

Nebude dál páchat trestnou činnost

nelze pokračovat v páchání dalších trestných činů

Nemůže se dál dopouštět trestné činnosti

Není možnost se mu vyhnout

není tím odsouzenému umožněno pokračovat v trestné činnosti

Nepohybuje se venku mezi normalnimi lidmi

neustálý dohled nad vězněm

nevím

nevím

no záleží na případu... pokud je to sadistický deviant, pak je výhod nespočet

odsouzený je izolován, neměl by dál škodit

Odsouzený nemůže pokračovat v trestné činnosti.

odsouzený už nemůže dál škodit

Ochrana společnosti před zločinci, izolování jedince od společnosti, znemožnění jeho pohybu, trvalá kontrola nad odsouzeným, zabránění páchání další trestné činnosti.

Ochrana obyvatel před nebezpečnými lidmi, snížená možnost ovlivnit některé osoby nebo události.

Ochrana obyvatel, stálý dohled nad odsouzeným.

ochrana společnosti

ochrana společnosti

Ochrana společnosti.

Ochrana společnosti.

Pachatel je izolován (což je u někoho výhoda, u jiného nevýhoda) a má omezenu možnost pokračovat v trestné činnosti

pachatel již nemůže pokračovat v trestné činnosti

pachatel nemuze dale pachat skodu

Pachatel nemůže nadále páchat trestnou činnost

Prevence před recidivou v případech kdy je nutná.

Působí odstrašujícím příkladem

Společnost je ochráněna před jeho alším působením.

Společnost se alespoň dočasně zbaví problému

tak jak je nastaven příliš výhod nemá

tak jak to vypadá ve věznicí to není trestem

To,že odsouzený nemůže dál páchat trestní činy.

trestaný nemůže dál páchat trestnou činnost

v případě nutnosti vyloučení pachatele ze společnosti a zabránění mu v pokračování trestné činnosti

vězeň je přísněji kontrolován, oddělen od společnosti, které nemůže škodit, je potrestán i snížením vlastní svobody a nemožností kontaktů s rodinou, přáteli

výhody v tom nevidím žádné

Výchovný charakter trestu

zabrání další trestné činnosti

zamezení opakování, možnost nápravy

žádné

žádné

že odsouzený si hned odsedí bez podmínky

12. Jaké jsou podle Vás hlavní nevýhody uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

----

......

1. morální otázka - člověk není sám sobě příčinou, geny, výchovu ani vliv okolí si nevybírá. Paradoxně tak je trestán až jako důsledek a někdy se jedná o důsledek chování celé společnosti. Je tedy otázkou, jestli má nárok trestat. Nároky společnosti shledávám v ochraně sebe sama. Trest by měl být tedy formou prevence a ochrany. 2. pravděpodobnost justičního omylu 3. vysoké náklady

Člověk může páchat dál.

finance

finanční

finanční náklady na vězně

je to drahé a náročné, kriminál je vysokou školou zločinu

je to jak levná dovolená

je to zátěž pro společnost odsouzenému narůstají dluhy, protože jej nic nenutí pracovat

náklady na odsouzeného spojené s pobytem ve věznici

náklady státu

Nedostatek místa ve věznicích.

nevím

nevím

Nevím.

nevýhoda je uložené samotného trestu

nevýhody se mohou týkat rodiny odsouzeného

Odsouzení nemusí pracovat.

odsouzený není nucen pracovat, ztrácí schopnost se vůbec podílet na pracovním procesu

pachatel se naučí nové fígle, ve vězení nemusí pracovat

ponížení, devastace ducha

poškození nedostanou ani korunu, nepracuje

potrestani,nemozna naprava na svobode

Stát má vysoké výdaje za odsouzené

Stojí mnoho peněz

Stojí spoustu peněz

Stojí to peníze, omezuje to možnost pachatele napravit následky svého jednání, jsou jím do jisté míry trestáni i nevinní z okolí pachatele. Pachatel zavřený poprvé se spřátelí s protřelými zločinci.

v našem vězeňství je to nákladné, pokud pracovat vězeň nechce, nemusí

V případě deliktů zaviněných neúmyslně ztráta např. rodiny, zaměstnání, bydlení, ztížená možnost návratu do normálního života po propuštění.

ve vězení se naučí to, co předtím neuměl

Ve výkonu se mají lépe než na svobodě

Většina pachatelů se nenapraví, je to začarovaný kruh

vězni nemusí pracovat

vězni nemusí pracovat, nic neplatí

vězni si na sebe ve věznici nevydělávají - platit škody poškozeným a státu za pobyt ve věznici, vězni buďto je cvičí a předávají si zkušenosti pro další trestnou činnost po ukončení výkonu trestu

věznice - levný hotel

vysoké finanční náklady bez spoluúčasti

vysoké náklady, nemusí pracovat

Vysoké náklady, přeplněnost věznic

Vysoké náklady.

Vysoké náklady.

vyšší finanční náklady státu, odsouzený se dostane do vlivu recidivistů, po propuštění se špatně začleňuje do společnosti, hrozí ztráta rodinných vazeb

Vyšší náklady na jeho realizaci.

Zadne

zadne at bruci

Zaplnění věznic

ztráta zaměstnání apod.

zvyšování počtu vězňů v našich věznicích při malé kapacitě

žádné

že i masový vrah se v podstatě může po určité době dostat zpět do společnosti lidí a škodit!

Že místo trestu a vězení je to v jen rekreační zařízení s plnou penzí...

13. Jaké jsou podle Vás hlavní výhody uložení trestu domácího vězení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.....

byť domácí vězení, "odsouzený" má stále větší komfort oproti vězení klasickému

Člověk nemusí do vězení.

Domácí vězení bych akceptovala pouze v případě nešťastných náhod v rodině s malými dětmi,aby to nenarušilo chod rodiny.

finance

je levnější

Je levnější

je levnější

je levný a umožní odsouzenému starat se o rodinu

Je méně trestána rodina

je to pro stát levnější podoba trestu, odsouzený si na sebe musí vydělat sám, nemusí ztratit možnost zaměstnání, může lépe nahradit případnou škodu

Jediná výhoda, která mě napadá je volné místo ve vězení, pro jedince, kteří spáchali závažnější trestní činnost.

Kontakt odsouzených s okolním světem.

levný

menší náklady na kontrolu, podmíněné tresty jsou dle mé zkušenosti neúčelné a někdy směšné

menší výdaje státu

minimální zátěž pro společnost

Mizivé náklady

musí se živit sám

může chodit do práce a neztrácí kontakt s rodinou

může normálně pracovat

může pracovat a odškodnit poškozené

nebyly by přeplněné věznice, vysoké náklady na ubytování vězňů (samozřejmě u nízkých provinění)

nejsou

nejsou

nevím

Nezatěžování státu kvůli financím

Nízké náklady.

nižší finanční náklady státu, možnost nápravy odsouzeného, nedostane se pod vliv recidivistů, neztratí sociální vazby

Nižší náklady než u trestu odnětí svobody.

Nižší náklady, menší morální dilema.

odlehčení věznicím

odpadají náklady na ubytování a stravu

odsouzený může dál víceméně normálně žít, pracovat a vydělávat si tak na řešení případné škody

odsouzený může pracovat

Odsouzený si sám hradí náklady spojené s bydlením.

Opak toho, co je uvedeno výše. Tedy odsouzený neztratí kontakt s rodinou a okolím, nepřijde o bydlení a návrat do normálního života není tak obtížný.

pravděpodobně bude levnější

pro odsouzeného mnoho, pro společnost ne

snížení nákladů

snížení počtu vězňů ve věznicích

Stát ušetří

stojí daňové poplatníky méně

to existuje? nemám páru

U méně závažných prohřešků je to dobře, není možnost se jako ve vězení naučit od ostatních, co ještě ten dotyčný neumí.

u trestnych cinu mensi miry, usetreni nakladu na vykon trestu

úspory státních peněz

Ušetření peněz daňových poplatníků

vezen nestoji stat penize,nemusi ho zivit,ubytovavat a satit...

Vice mista ve věznicích

výhoda je, že odouzení jsou odsouzeni a nemusí čekat až bude místo ve vězení, které bývá často přeplněné

Výkon trestu v domácím prostředí, nižší náklady, mírnější podmínky

za lehké přečiny ideální trest

Zadne

zadne

Záleží na tom, komu je trest domácího vězení uložen.. Ale pokud se jedná o nějaký mírný přestupek, myslím si, že je lepší, když je pachatel doma, než aby přišel do kontaktu s jinými trestanci a odchází s ještě horší morálkou než s jakou do vězení přišel

žádné

14. Jaké jsou podle Vás hlavní nevýhody uložení trestu domácího vězení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.....

cigara a fet doma

často se porušuje

de facto nejde o žádné zásadní omezení (spousta lidí žije podobným způsobem, protože jim zdravotní stav či finance neumožňují žádné velké vyžití), pokud by trestanec chtěl, může dál pokračovat v trestné činnosti, společnost před ním není nijak významně chráněná

Dotyčný může být vychytralý a nemusí ho plnit

Horší možnost kontroly

je každému pro smích

je mírný

je příliš mírný

je to výsměch poškozeným

kontrola,moznost zneuziti

lze snadno pokračovat v trestné činnosti, takže se hodí jen pro nedbalostní trestné činy

málo časté kontroly odsouzeného

mírný trest, zneužitelnost, špatná ohlídatelnost a tím i vzniklé náklady

mizerná kontrola ze strany PMS

možná horší kontrolovatelnost?

možnost páchat trestné činy, domácí prostředí

může dnes fixlovat jako u nemocenské

Myslím si, že při domácím vězení ne všem úplně dojde, že opravdu provedli něco, co se nemá.

Myslím si, že si odsouzený z tohoto trestu nevezme ponaučení.

nedostatečná ostraha

nejsou mi známy

nelze dobře uhlídat

nemá příliš odstrašující charakter

není moc přísný

není tak odstrašující

není to příliš tvrdý trest

není to takřka žádný trest

neodstrašuje

Nepříliš odstrašující trest.

Nevidím nevýhody, právě naopak, u méně závažných prohřešků má takový trest lepší napravný efekt.

nevím

nevím

Nevím

Nevím, zda se dá uhlídat, že trest odsouzený opravdu 100% dodržuje.

nevýhoda je to domácí vězení podstoupit, není to na první pohled jednoduché jak se zdá

nevýhody, asi v tom dodržování

nikoho neodstraší od spáchání tr. činnu

obcházení podmínek domácího vězení

pachatel může mít pocit, že vlastně není potrestán, emá to na něj tak značný psychický dopad, na druhou stranu se ale nepřiučí od spoluvěznů dalším "dovednostem".

poškození se dál uvidí s lumpem který je okradl , kdo bude dohlížet na dodsržování

Pouze částečná ochrana společnosti, odsouzený není izolován, za určitých podmínek se může legálně pohybovat mimo byt a jinak mu nic nebrání si odejít kdykoliv si usmyslí, není nad ním přímá fyzická kontrola. Sice omezeně, ale může dál páchat trestnou činnost.

skoro žádný dohled, jen nesmí z domu...

to neni trest byt doma

Útěk v případě nebezpečných jedinců.

Větší možnost útěku.

větší pohoda....menší trest

Vse

Ztížená možnost ovlivnit změnu chování odsouzeného.

Ztížený dozor odsouzených.

žádné

15. Co je podle Vás nejčastější příčinou recidivního chování propuštěných vězňů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.....

Horší začlenění trestanců do společnosti - neschopnost trestaných najít si zaměstnání.

jejich vlastní osobnost plus reakce společnosti na fakt uvěznění a dobu nepřítomnosti - rozpadnou se jeho přirozené vazby, přijde o zázemí a práci, naopak vězeň naváže ve vězení nové vazby s jinými trestanci

jsou bez práce a bez peněz, doteď nemuseli nic dělat a měli jak přežít, jíst, kde spát...jako všichni ostatní těžko shání práci, a proč jí shánět, když můžou něco ukrást, maximálně je chytí a půjdou zase do vězení, kde mají po starostech

jsou nenapravitelní

jsou to deprivantti

Kdo by se rád nevrátil do takového prima rekreačního zařízení, kde mají povinnost postarat se vám o kvalitní pobyt s plnou penzí, aniž hnete prstem, ironií je, že mnozí důchodci živoří v mnohem horších podmínkách, aniž by něco spáchali...

když vidí, že ve vězení mají pohodičku, nemusí se bát do něho vrátit

maji to v genech a jiny zpusob zivota neznaji

narušená osobnost

narušená osobnost

naše vězení nemají napravující charakter

nedokáží se znovu začlenit do společnosti, chybí vhodný program pro jejich začlenění

neexistující nebo nefunkční program pro jejich začlenění do společnosti

Někteří se podle mě do vězení "rádi vracejí"- nemusí pracovat, mají stravu, střechu nad hlavou.

nemají nic

Nemají respekt z nástupu do vězení, mají se ve vězení lépe jak na svobodě,zdravotní péče přednostní, nemusejí pracovat vše dostanou až podnos, zdarma si doplní vzdělání. A tak dále.

nemožnost se smysluplně začlenit do společnosti

Nenapravitelné chování.

nepřizpůsobivost daným normám samotného občana

neschopnost normalniho zivota,neschopnost respektovat pravidla

Neschopnost sociálního zařazení do společnosti, neumí si poradit co se svobodou, musí se začít rozhodovat opět sami za sebe, ztráta přátel, popřípadě kontakt s lidmi s nimiž před odsouzením vězen páchal trestní činnost, neschopnost najít si zaměstnání

neschopnost začlenit se do společnosti

Neschopnost znovu se začlenit do společnosti,získat práci

netuším

Neučinost trestu,

neumí se po návratu začlenit do společnosti, vrací se do starýchkolejí

neumí se začlenit

neví co dělat, nedostatek financí

nevím

nízké tresty

nízké tresty

Nulový výchovný efekt.

Obvykle stejné příčiny jako vedly k prvnímu trestnému činu. V některých případech vzpupnost a pocity křivdy. Často také možnosti uplatnění - záznam v rejstříku trestů komplikuje uplatnění na trhu práce, to pak finanční situaci, obstarání bydlení, obživy, jedinec se dostává do spirály...

odsouzený se vrací bez prostředků do starých kolejí.

po propuštění z vězení se vrátí ke starým známím, jsou vržení do stejného kolotoče

po skončení trestu se často nemají kam vrátit a pokračují v trestné činnosti

po výkonu trestu se již vězení nebojí

Povahové vlastnosti dotyčného, příležitost a možnost spáchat trestný čin, neochota respektování základních pravidel soužití a platných zákonů.

příčinu neznám a nevím

různé, velmi záleží na délce trestu... nelze v krátkosti odpovědět

Síla zvyku

společenské vyčlenění, asociální chování, drsný život v komunitě vězňů

Špatná výchova již od mládí nebo návykové látky, popřípadě špatné sociální začlenění po propuštění z trestu

Špatné začlenění do společnosti, odsuzující přístup společnosti, horší chování trestaných, pokud přijdou do kontaktu s lidmi, kteří provedli něco ještě horšího.

špatný dohled po jejich propuštění

Ve společnosti spoluvězňů se nemůžou převychovat.Od koho by přebírali to dobré,od ještě horších??

Ve vězení jim nic nechybí.

ve vězení se naučí nové zlotřilosti, získají kontakty na jiné lumpy, nápravy se nedočkají ani náhodou

vězení nefunguje dosti výchovně

Vezeni nema napravnou funkci. Lidi z nej nemaji strach

vidí, že se jim nemůže nic stát, ve vězení už jsou jako doma

vrozené dispozice

vykořenění, absence vazeb na kvalitní prostředí a vytvoření vazeb na kriminálníky

získávání dalších zkušeností i třeba z jinou trestnou činnosti při samotném výkonu trestu od spoluvězňů

Ztráta základních životních jistot a povahová predispozice k deliktnímu chování.

životní situace, nemají se v podstatě čeho bát

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

2. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Domníváte se, že je možnost uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody využívána soudy v odpovídající míře?

5. Je výše ukládaných trestů odnětí svobody adekvátní spáchaným trestným činům?

6. Myslíte si, že by v rámci výkonu trestu odnětí svobody měla být odsouzenému uložena povinnost odpracovat poměrnou část vzniklé škody nebo odškodnění poškozených?

7. Jaké jsou podle Vás průměrné roční náklady na jednoho odsouzeného?

8. Domníváte se, že by se měli odsouzení povinně podílet na úhradě nákladů spojených s výkonem trestu?

9. Splňuje podle Vás trest odnětí svobody i svou výchovnou funkci?

10. Myslíte, že by mělo být častěji využíváno trestu domácího vězení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

2. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Domníváte se, že je možnost uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody využívána soudy v odpovídající míře?

5. Je výše ukládaných trestů odnětí svobody adekvátní spáchaným trestným činům?

6. Myslíte si, že by v rámci výkonu trestu odnětí svobody měla být odsouzenému uložena povinnost odpracovat poměrnou část vzniklé škody nebo odškodnění poškozených?

7. Jaké jsou podle Vás průměrné roční náklady na jednoho odsouzeného?

8. Domníváte se, že by se měli odsouzení povinně podílet na úhradě nákladů spojených s výkonem trestu?

9. Splňuje podle Vás trest odnětí svobody i svou výchovnou funkci?

10. Myslíte, že by mělo být častěji využíváno trestu domácího vězení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křepelka, V.Trest odnětí svobody (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49202.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.