Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Elektronické bankovnictví

Elektronické bankovnictví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Klozová
Šetření:21. 05. 2015 - 31. 05. 2015
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník na téma elektronické bankovnictví. Tento dotazník bude použit pro bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7659,38 %59,38 %  
Muž5240,63 %40,63 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-266651,56 %51,56 %  
27-373124,22 %24,22 %  
38-502217,19 %17,19 %  
50-6575,47 %5,47 %  
méně než 1821,56 %1,56 %  

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec5542,97 %42,97 %  
Student4635,94 %35,94 %  
Podnikatel1713,28 %13,28 %  
Nezaměstnaný107,81 %7,81 %  

Graf

4. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12597,66 %97,66 %  
Ne32,34 %2,34 %  

Graf

5. Jakou formu elektronického bankovnictví využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové bankovnictví10178,91 %78,91 %  
Platební karty8465,63 %65,63 %  
Mobilní bankovnictví2922,66 %22,66 %  
Homebanking *2721,09 %21,09 %  
Telefonní bankovnictví10,78 %0,78 %  

Graf

6. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11186,72 %86,72 %  
Ne1713,28 %13,28 %  

Graf

7. Jakým způsobem máte zabezpečený přístup do internetového bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uživatelské jméno + heslo + SMS kód9070,31 %70,31 %  
Uživatelské jméno + heslo4434,38 %34,38 %  
Klientský certifikát na čipové kartě118,59 %8,59 %  
Elektronický podpis43,13 %3,13 %  
Uživatelské jméno + kalkulátor kódu PIN32,34 %2,34 %  

Graf

8. Jak často používáte internetové bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně5341,41 %41,41 %  
1x za 14 dní4635,94 %35,94 %  
1x měsíčně1914,84 %14,84 %  
Denně107,81 %7,81 %  

Graf

9. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příkaz k úhradě11186,72 %86,72 %  
Zjišťování zůstatku na účtu9372,66 %72,66 %  
Zřizování trvalého příkazu nebo inkasa2217,19 %17,19 %  
Jiné1511,72 %11,72 %  
Dobíjení SIM karty mobilního telefonu1410,94 %10,94 %  
Zjišťování dalších informací o bankovních službách1310,16 %10,16 %  

Graf

10. Z jakého důvodu používáte internetové bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohodlí10783,59 %83,59 %  
Úspora času10582,03 %82,03 %  
Přehled o peněžních prostředcích na účtu9574,22 %74,22 %  
Možnost vlastního nastavení účtu4333,59 %33,59 %  
Nižší poplatky4333,59 %33,59 %  
Další129,38 %9,38 %  

Graf

11. U jaké banky máte zřízený účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná4736,72 %36,72 %  
Česká spořitelna3225 %25 %  
Československá obchodní banka2418,75 %18,75 %  
Komerční banka2116,41 %16,41 %  
UniCredit bank43,13 %3,13 %  

Graf

12. Jste spokojen(a) s elektronickým bankovnictvím?

Oznámkujte jako ve škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16752,34 %52,34 %  
25240,63 %40,63 %  
375,47 %5,47 %  
521,56 %1,56 %  

Graf

13. Jaký druh účtu používáte pomocí elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý běžný účet11992,97 %92,97 %  
Spořicí účet4132,03 %32,03 %  
Firemní účet1310,16 %10,16 %  
Úvěrový účet75,47 %5,47 %  
Další53,91 %3,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18-26:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 3. Jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste?

4. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jakou formu elektronického bankovnictví využíváte?

6. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

7. Jakým způsobem máte zabezpečený přístup do internetového bankovnictví?

8. Jak často používáte internetové bankovnictví?

9. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

10. Z jakého důvodu používáte internetové bankovnictví?

11. U jaké banky máte zřízený účet?

12. Jste spokojen(a) s elektronickým bankovnictvím?

13. Jaký druh účtu používáte pomocí elektronického bankovnictví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste?

4. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jakou formu elektronického bankovnictví využíváte?

6. Považujete internetové bankovnictví za bezpečné?

7. Jakým způsobem máte zabezpečený přístup do internetového bankovnictví?

8. Jak často používáte internetové bankovnictví?

9. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

10. Z jakého důvodu používáte internetové bankovnictví?

11. U jaké banky máte zřízený účet?

12. Jste spokojen(a) s elektronickým bankovnictvím?

13. Jaký druh účtu používáte pomocí elektronického bankovnictví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klozová, A.Elektronické bankovnictví (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49205.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.