Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Holubová
Šetření:26. 05. 2015 - 29. 05. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím vás o vyplnění dotazníku, který se týká Sociálního zabezpečení. Potřebuji výsledky k seminární práci na V3. Budu Vám moc vděčná :) Předem Vám děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Zadejte své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3367,35 %67,35 %  
muž1632,65 %32,65 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26510,64 %10,2 %  
2448,51 %8,16 %  
2336,38 %6,12 %  
4424,26 %4,08 %  
2224,26 %4,08 %  
2824,26 %4,08 %  
1924,26 %4,08 %  
6124,26 %4,08 %  
1524,26 %4,08 %  
4924,26 %4,08 %  
ostatní odpovědi 27
25
41
20
21
30
40
45
32
58
51
33
17
18
42
52
43
2144,68 %42,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.86
Minimum:17
Maximum:58
Variační rozpětí:41
Rozptyl:121.31
Směrodatná odchylka:11.01
Medián:26
Modus:26

Graf

3. Víte co je sociální zabezpečení a co obsahuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3877,55 %77,55 %  
ne714,29 %14,29 %  
nevím48,16 %8,16 %  

Graf

4. Využíváte nějaké sociální dávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3571,43 %71,43 %  
ano1428,57 %28,57 %  

Graf

5. Myslíte si, že výše starobních důchodů je dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3673,47 %73,47 %  
nevím918,37 %18,37 %  
ano48,16 %8,16 %  

Graf

6. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje rodiny s dětmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3061,22 %61,22 %  
ano1020,41 %20,41 %  
nevím918,37 %18,37 %  

Graf

7. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje znevýhodněné osoby? (ať již zdravotně nebo mentálně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2959,18 %59,18 %  
nevím1224,49 %24,49 %  
ano816,33 %16,33 %  

Graf

8. Myslíte si že stát dostatečně finančně podporuje sociálně znevýhodněné osoby a skupiny?(chudé, nezaměstnané apod)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2244,9 %44,9 %  
ano1734,69 %34,69 %  
nevím1020,41 %20,41 %  

Graf

9. Myslíte si, že systém sociálního zabezpečení v ČR je spravedlivý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3877,55 %77,55 %  
nevím816,33 %16,33 %  
ano36,12 %6,12 %  

Graf

10. Žádal/a jste někdy o jakékoliv dávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2959,18 %59,18 %  
ne2040,82 %40,82 %  

Graf

11. Byly vám schváleny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2589,29 %51,02 %  
ne310,71 %6,12 %  

Graf

12. Studujete (nebo pracujete v:) jakýkoliv obor, který se řadí mezi humanitní obory? Pokud ano, jaký? Pokud ne, zapište "ne".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2668,42 %53,06 %  
ano- učitelství pro ZŠ12,63 %2,04 %  
sociálně pedagogická asistence12,63 %2,04 %  
Ano12,63 %2,04 %  
psychologie12,63 %2,04 %  
studoval jsem Humanitní studia (Bc.) a Resocializační pedagogiku (Mgr.)12,63 %2,04 %  
nepracujj12,63 %2,04 %  
Učitel na speciální škole ve třídě se sociálně znevýhodněnými žáky12,63 %2,04 %  
Ano, pracuji jako knihovnice12,63 %2,04 %  
Sociální a mediální komunikace12,63 %2,04 %  
ostatní odpovědi nevim
Andragogika a personální řízení
právo
37,89 %6,12 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Žádal/a jste někdy o jakékoliv dávky?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Využíváte nějaké sociální dávky?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Byly vám schváleny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zadejte své pohlaví:

2. Kolik je vám let?

3. Víte co je sociální zabezpečení a co obsahuje?

4. Využíváte nějaké sociální dávky?

5. Myslíte si, že výše starobních důchodů je dostatečná?

6. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje rodiny s dětmi?

7. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje znevýhodněné osoby? (ať již zdravotně nebo mentálně)

8. Myslíte si že stát dostatečně finančně podporuje sociálně znevýhodněné osoby a skupiny?(chudé, nezaměstnané apod)

9. Myslíte si, že systém sociálního zabezpečení v ČR je spravedlivý?

10. Žádal/a jste někdy o jakékoliv dávky?

11. Byly vám schváleny?

12. Studujete (nebo pracujete v:) jakýkoliv obor, který se řadí mezi humanitní obory? Pokud ano, jaký? Pokud ne, zapište "ne".

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zadejte své pohlaví:

2. Kolik je vám let?

3. Víte co je sociální zabezpečení a co obsahuje?

4. Využíváte nějaké sociální dávky?

5. Myslíte si, že výše starobních důchodů je dostatečná?

6. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje rodiny s dětmi?

7. Myslíte si, že stát dostatečně finančně podporuje znevýhodněné osoby? (ať již zdravotně nebo mentálně)

8. Myslíte si že stát dostatečně finančně podporuje sociálně znevýhodněné osoby a skupiny?(chudé, nezaměstnané apod)

9. Myslíte si, že systém sociálního zabezpečení v ČR je spravedlivý?

10. Žádal/a jste někdy o jakékoliv dávky?

11. Byly vám schváleny?

12. Studujete (nebo pracujete v:) jakýkoliv obor, který se řadí mezi humanitní obory? Pokud ano, jaký? Pokud ne, zapište "ne".

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holubová, L.Sociální zabezpečení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49267.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.