Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie

Eutanázie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leoš Prokopec
Šetření:11. 01. 2010 - 18. 01. 2010
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku o eutanázii. Výsledky průzkumu poslouží k absoloventské práci na téma eutanázie a paliativní péče. Odpovězte prosím pravdivě na všechny otázky.

Děkuji za Váš čas

 

Prokopec leoš

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano98100 %100 %  

Graf

2. Jak vnímáte eutanázii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomoc trpícímu7374,49 %74,49 %  
Sebevražda1212,24 %12,24 %  
Nevím, nedokáži odpovědět1111,22 %11,22 %  
Vražda22,04 %2,04 %  

Graf

3. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě druhého člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
On sám8283,67 %83,67 %  
Nevím, nedokáži odpovědět66,12 %6,12 %  
Příbuzní66,12 %6,12 %  
Lékař44,08 %4,08 %  

Graf

4. Poskytli byste eutanazii svým blízkým, kdyby Vás o ni požádali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4545,92 %45,92 %  
Nevím, nedokáži odpovědět4242,86 %42,86 %  
Ne1111,22 %11,22 %  

Graf

5. Jste pro legalizaci eutanazie v naší zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7273,47 %73,47 %  
Ne1515,31 %15,31 %  
Nevím, nedokáži odpovědět1111,22 %11,22 %  

Graf

6. Napište dva státy, ve kterých je eutanázie povolena.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Švýcarsko610,53 %6,12 %  
Holandsko47,02 %4,08 %  
nizozemí, švýcarsko47,02 %4,08 %  
Švýcarsko, Holandsko35,26 %3,06 %  
Nizozemí, Belgie23,51 %2,04 %  
belgie, holandsko23,51 %2,04 %  
Holandsko, Švýcarsko23,51 %2,04 %  
belgie, nizozemí23,51 %2,04 %  
Nizozemsko, Švýcarsko23,51 %2,04 %  
nevím11,75 %1,02 %  
ostatní odpovědi švýcarsko, Belgie
Momentálně nevím...
švýcarsko, nizozemsko
Čína a Japonsko
Holandsko, Finsko
Amerika
Nizozemí
Belgie, Švýcarsko
Holandsko, Belgie
Itálie, Švýcarsko
belgie, ?
USA
Švýcarsko, Dánsko
Švýcarsko,Nizozemsko
Nevím, Nizozemsko?
Švajčiarsko, Holandsko
Nizozemí, USA
holandsko, švédsko
Austrálie, USA
Švýcarsko, Nizozemí
Švýcarsko, další nevim
Švýcarsko,Belgie
belgie
Nizozemsko, Belgie
Francie,Belgie
Španělsko
Velká Británie, Dánsko
Švýcarko
nizozemsko, belgicko
2950,88 %29,59 % 

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7980,61 %80,61 %  
muž 1919,39 %19,39 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-50 let6465,31 %65,31 %  
1-20 let3232,65 %32,65 %  
51 a více let22,04 %2,04 %  

Graf

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední, střední s maturitou5455,1 %55,1 %  
Vysokoškolské2626,53 %26,53 %  
Základní1515,31 %15,31 %  
Vyšší odborné33,06 %3,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Kolik je Vám let?

  • odpověď 1-20 let:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
  • odpověď 21-50 let:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské na otázku 9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem eutanázie?

2. Jak vnímáte eutanázii?

3. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě druhého člověka?

4. Poskytli byste eutanazii svým blízkým, kdyby Vás o ni požádali?

5. Jste pro legalizaci eutanazie v naší zemi?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem eutanázie?

2. Jak vnímáte eutanázii?

3. Kdo by podle Vás měl rozhodovat o životě druhého člověka?

4. Poskytli byste eutanazii svým blízkým, kdyby Vás o ni požádali?

5. Jste pro legalizaci eutanazie v naší zemi?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Kolik je Vám let?

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Prokopec, L.Eutanázie (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://4960.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.