Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Organizovaný zločin

Organizovaný zločin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radovan Bista
Šetření:01. 07. 2015 - 06. 07. 2015
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Radovan , jsem studentem 3. ročníku vysoké školy a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže v realizování výzkumu v závěrečné práci.

Konkrétně zjišťuji názory na organizovaný zločin v České republice.

Dotazník je anonymní, všechny Vámi poskytnuté údaje využiji jen ke zpracování práce. V jednotlivých otázkách zaznačte variantu, která vystihuje Vaši odpověď. Při zvolení volné odpovědi, doplňte prosím svoji myšlenku dle svého nejlepšího uvážení.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2054,05 %54,05 %  
Žena1745,95 %45,95 %  

Graf

2. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1848,65 %48,65 %  
Vysokoškolské1745,95 %45,95 %  
Základní25,41 %5,41 %  

Graf

3. Cítili jste sympatie s minulým režimem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2156,76 %56,76 %  
Ano513,51 %13,51 %  
Nevím513,51 %13,51 %  
dříve částečně ano, nyní už ne, protože už se ví o jeho zločinech12,7 %2,7 %  
Režimy přiházejí a odcházejí... A každý režim hlásá, že jen on je ten nejlepší a předchozí byly špatné...:)12,7 %2,7 %  
.12,7 %2,7 %  
Nezažila jsem ho ,jelikož jsem ročník 9612,7 %2,7 %  
sympatie ne, ale nepopírám, že některé věci v něm byly lepší12,7 %2,7 %  
jak v čem, některé věci mi přijde, že byly lepší, ale v globálu dávám přednost režimu současnému12,7 %2,7 %  

Graf

4. Cítili jste se bezpečněji v minulém politickém režimu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1437,84 %37,84 %  
Nevím924,32 %24,32 %  
Ano924,32 %24,32 %  
nežila jsem v něm12,7 %2,7 %  
.12,7 %2,7 %  
obecně ano (kriminalita byla nižší)12,7 %2,7 %  
nezažila jsem minulý režim12,7 %2,7 %  
spíše ano, ale víc než režimem bych řekla, že to bylo věkem, byla jsem dítě a měla jsem krásné dětství, takže jsem neměla důvod necítit se bezpečně12,7 %2,7 %  

Graf

5. Zaznamenali jste (z televize, novin, rádia) po Sametové revoluci nárůst kriminálních jevů? Pokud ano, tak o jaké jevy se jednalo? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drogová kriminalita2569,44 %67,57 %  
Hospodářská kriminalita2261,11 %59,46 %  
Násilná kriminalita1747,22 %45,95 %  
Kuplířství (obchod s lidmi)1336,11 %35,14 %  
nevím25,56 %5,41 %  
nárůst informovanosti o kriminalitě určitě, zda i kriminality samotné, o tom nejsem přesvědčena12,78 %2,7 %  
asi od všeho něco12,78 %2,7 %  
.12,78 %2,7 %  
Ekonomická kriminalita12,78 %2,7 %  
v posledních 10 letech bych řekla, že nejsou zprávy, aby v nich nebyla nějaká informace o kriminální záležitosti12,78 %2,7 %  

Graf

6. Máte pocit, že jste dnes v ohrožení organizovaným zločinem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1848,65 %48,65 %  
Ano1027,03 %27,03 %  
Nevím821,62 %21,62 %  
ano, ve smyslu, že část daní jde zločincům, jinak ne, že by mi někdo chtěl zapálit byt, to asi ne.12,7 %2,7 %  

Graf

7. Myslíte si, že obchod s narkotiky (marihuana, pervitin aj.) může mít fatální vliv na vývoj společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1643,24 %43,24 %  
Nevím924,32 %24,32 %  
Ne821,62 %21,62 %  
Všechny civilizace znaly drogy, a dá se říct, že drogy tyto společnosti ovlivnily. Všude na světě se něco čichá, šňupe, kouří... Indiánské civilizace, Čína, Afrika... A obchod kvetl ve všech dobách)12,7 %2,7 %  
Ne i když je to dost velký problém12,7 %2,7 %  
je to clovek od cloveka, nikdo nikoho nenuti brat drogy, tohle si rozhodne kazdy sam12,7 %2,7 %  
záleží na jeho velikosti12,7 %2,7 %  

Graf

8. Máte pocit, že kriminalita bílých límečků má vliv na chod státu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2259,46 %59,46 %  
Nevím1129,73 %29,73 %  
Ano. Bílé límečky jsou inteligentnější - a proto umí krást ve velkém :) Víc než běžní kriminálníci z ulice.12,7 %2,7 %  
Částečně ano12,7 %2,7 %  
.12,7 %2,7 %  
Ne12,7 %2,7 %  

Graf

9. Co považujete momentálně za největší riziko pro českou společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kriminalita bílých límečků (korupce ve vládě a jiné)1745,95 %45,95 %  
Hrozba terorismu1129,73 %29,73 %  
Obchodování s narkotiky25,41 %5,41 %  
liberální postoje12,7 %2,7 %  
Klientelismus, mafie, honba za ziskem za každou cenu12,7 %2,7 %  
Neochota imigrantů přijmout pravidla společnosti, vnucovat jí svá vlastní12,7 %2,7 %  
postupna fasizace12,7 %2,7 %  
Samu sebe tj.Českou společnost12,7 %2,7 %  
Trestná činnost v justici - soudy, policie.12,7 %2,7 %  
Nejhorší ze všeho jsou soudci, kteří porušují zákony, působí tím škody a závažné následky a stejně se jim nic nestane... je to debilní stát!12,7 %2,7 %  

Graf

10. Jakého věrovyznání jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateista1643,24 %43,24 %  
Křesťan katolík1027,03 %27,03 %  
Křesťan protestant38,11 %8,11 %  
Svědek Jehovův25,41 %5,41 %  
pohan - wiccan12,7 %2,7 %  
ateista mi úplně nesedí, ale církve nee12,7 %2,7 %  
Nepraktikující křesťan12,7 %2,7 %  
agnostik12,7 %2,7 %  
Nevěřící. 12,7 %2,7 %  
nic12,7 %2,7 %  

Graf

11. Považujete hrozbu Islámského státu za riziko pro Českou republiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2156,76 %56,76 %  
Ne1027,03 %27,03 %  
Nevím38,11 %8,11 %  
spíše to, že si ČR nestojí za svými tradičními hodnotami12,7 %2,7 %  
těžko říci, do jaké míry je IS vyrobený na objednávku někoho (konspirace) ;-), ale magoři z IS i jiní jsou rizikem.12,7 %2,7 %  
Ne, proti tomu, co mají na svědomí trestné činy soudců, je IS jen slabý odvar.12,7 %2,7 %  

Graf

12. Myslíte si, že by opětovné uzavření vnitřních hranic ČR pomohlo redukovat hrozbu mezinárodního organizovaného zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1745,95 %45,95 %  
Ne1232,43 %32,43 %  
Nevím616,22 %16,22 %  
nemyslitelné12,7 %2,7 %  
částečně12,7 %2,7 %  

Graf

13. Považujete za důležité informovat případně zájmově vzdělávat k pochopení těchto kulturních odlišností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2362,16 %62,16 %  
Ne616,22 %16,22 %  
Nevím513,51 %13,51 %  
ano, ale realisticky, aby vznikl reálný obraz vztahu muslimů k islámu a jeho důsledků, zájmové informování na základě popularizování exotických zvyků považuji naopak za kontraproduktivní, protože vychází z evropského nastavení "víra=privátní hobby" 12,7 %2,7 %  
trochu se vzdělávám, ale nepřeháním12,7 %2,7 %  
Není jasné na jaké odlišnosti se ptáte.12,7 %2,7 %  

Graf

14. Chtěli byste být ve vlastním zájmu vzdělávání v této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1437,84 %37,84 %  
Ne1129,73 %29,73 %  
Nevím924,32 %24,32 %  
podle toho kým - solidním a objektivním religionistou, proč ne?12,7 %2,7 %  
Jaké problematice? 12,7 %2,7 %  
Já problematiku znám, ale pro ostatní lidi ano, je to potřebné.12,7 %2,7 %  

Graf

15. Pokud ano, jakou formou by měla výuka probíhat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Formou přednášky1144 %29,73 %  
Formou dialogu (debata)832 %21,62 %  
dávám přednost samostudiu14 %2,7 %  
Formou aktivity (pracovní sešit)14 %2,7 %  
hlavně nic "povinného" a žádné propagandistické řeči sluníčkářů14 %2,7 %  
nechci, nemají tu co dělat, chtějí-li život dle západních měřítek, ať se o to snaží na vlastním území14 %2,7 %  
Kalšnikovem14 %2,7 %  
rozhodně ne formou televizního či jiného mediálního vymývání mozků14 %2,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bista, R.Organizovaný zločin (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://49671.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.