Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů andragogiky na trhu práce

Uplatnění absolventů andragogiky na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Pelikánová
Šetření:19. 09. 2015 - 03. 10. 2015
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Eliška Pelikánová, studuji na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a momentálně pracuji na své Diplomové práci, kde se zabývám andragogikou. Výsledky dotazníku budu uplatňovat v Praktické části DP. Předem všem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1858,06 %58,06 %  
muž1341,94 %41,94 %  

Graf

2. Spadám do věkové kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-301858,06 %58,06 %  
do 20 let516,13 %16,13 %  
nad 5139,68 %9,68 %  
31-4039,68 %9,68 %  
41-5026,45 %6,45 %  

Graf

3. Studuji nebo jsem vystudoval(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magisterské studium2270,97 %70,97 %  
bakalářské studium516,13 %16,13 %  
doktorské studium412,9 %12,9 %  

Graf

4. Zaměstnání jsem našel/našla

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již při studiu1858,06 %58,06 %  
nenašel/nenašla jsem zaměstnání v oboru619,35 %19,35 %  
nehledal/a jsem zaměstnání v oboru39,68 %9,68 %  
ihned po dokončení studia26,45 %6,45 %  
během několika měsíců po studiu26,45 %6,45 %  

Graf

5. Zaměstnavatel při obsazování příslušných profesních (andragogických) pozic

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zohlednil mou odbornou praxi1754,84 %54,84 %  
výrazně vyžadoval mou odbornou praxi825,81 %25,81 %  
nedbal na mou praxi619,35 %19,35 %  

Graf

6. Pro zaměstnavatele při obsazování příslušných profesních (andragogických) pozic

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebylo důležité jaký obor jsem studoval/a1651,61 %51,61 %  
bylo důležité jaký obor jsem studoval/a1548,39 %48,39 %  

Graf

7. Při obsazování pozice lektora mají uchazeči s andragogickým vzděláním výraznou výhodu oproti uchazečům bez andragogického vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1858,06 %58,06 %  
souhlasím722,58 %22,58 %  
spíše nesouhlasím516,13 %16,13 %  
nesouhlasím13,23 %3,23 %  

Graf

8. Po získání mé pracovní pozice jsem se musel/a nadále vzdělávat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bylo zapotřebí si některé znalosti doplnit1651,61 %51,61 %  
ano, musím se kontinuálně vzdělávat1548,39 %48,39 %  

Graf

9. Absolvoval/a jste před vstupem na trh práce odbornou praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2580,65 %80,65 %  
ne619,35 %19,35 %  

Graf

10. Vstup na trh práce po studiu andragogiky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl snadný - studium andragogiky mi nepomohlo1445,16 %45,16 %  
nebyl studiem nikterak ovlivněn, protože nepracuji v oboru andragogiky1135,48 %35,48 %  
byl snadný - studium andragogiky mi pomohlo nalézt vhodné pracovní místo619,35 %19,35 %  

Graf

11. Klienti upřednostňují lektory s vysokoškolským titulem z oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1651,61 %51,61 %  
souhlasím1032,26 %32,26 %  
nesouhlasím39,68 %9,68 %  
spíše nesouhlasím26,45 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pelikánová, E.Uplatnění absolventů andragogiky na trhu práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50200.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.