Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o právu spotřebitele

Povědomí o právu spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Demuthová
Šetření:24. 09. 2015 - 28. 09. 2015
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

v rámci přípravy na předmět Spotřebitelské právo v rámci studia VŠE bych Vás chtěla požádat o vyplnění následujícího dotazníku ohledně povědomí spotřebitelů o jejich právu v ČR. Správné odpovědi dle Nového občanského zákoníku naleznete na konci dotazníku.

Děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-251744,74 %44,74 %  
26-351334,21 %34,21 %  
36-50718,42 %18,42 %  
50 a více12,63 %2,63 %  

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2155,26 %55,26 %  
muž1744,74 %44,74 %  

Graf

3. Nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1950 %50 %  
středoškolské s maturitou1744,74 %44,74 %  
základní12,63 %2,63 %  
vyšší odborné12,63 %2,63 %  

Graf

4. Kdo je podle vás výlučně zodpovědný za vady vůči kupujícímu? (pokud ve smlouvě není výslovně určeno jinak)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prodávající2873,68 %73,68 %  
výrobce923,68 %23,68 %  
dovozce12,63 %2,63 %  

Graf

5. Jakou lhůtu stanovuje zákon pro vyřízení reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 dní od uplatnění reklamace3797,37 %97,37 %  
14 dní od uplatnění reklamace12,63 %2,63 %  

Graf

6. Jakou lhůtu stanovuje zákon kupujícímu pro uplatnění práva z vady u spotřebního zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 měsíců3694,74 %94,74 %  
12 měsíců25,26 %5,26 %  

Graf

7. Pokud se vada u zakoupeného výrobku týká pouze součásti věci, na co má kupující při reklamaci nárok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výměnu příslušné součástky, případně odstoupení od smlouvy, pokud výměna není možná3386,84 %86,84 %  
výměnu příslušné součástky1231,58 %31,58 %  
nový výrobek718,42 %18,42 %  
odstoupení od smlouvy615,79 %15,79 %  

Graf

8. Pokud smlouva a prohlášení o záruce určují různé záruční doby, která z nich je platná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejdelší3181,58 %81,58 %  
nejkratší718,42 %18,42 %  

Graf

9. Pokud se vada u výrobku projeví do určité lhůty od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jaká je tato lhůta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 měsíc2463,16 %63,16 %  
6 měsíců923,68 %23,68 %  
3 měsíce37,89 %7,89 %  
12 měsíců25,26 %5,26 %  

Graf

10. Pokud není spotřebitel spokojen s vyřízením reklamace, kdo může vzniklý občanskoprávní spor rozhodnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soud či stranami zvolený rozhodce2463,16 %63,16 %  
pouze soud1231,58 %31,58 %  
pouze stranami zvolený rozhodce25,26 %5,26 %  

Graf

11. Kde může kupující uplatnit své právo na reklamaci vadného výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kterékoliv provozovně prodávajícího s daným sortimentem3078,95 %78,95 %  
pouze v provozovně, kde byl výrobek zakoupen821,05 %21,05 %  

Graf

12. Má prodávající povinnost zajistit, aby byl během celé provozní doby přítomen pracovník vyřizující reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3284,21 %84,21 %  
ne615,79 %15,79 %  

Graf

13. Pokud byla věc prodávaná jako použitá a kupující ji u prodávajícího reklamuje, na co má podle zákona nárok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na přiměřenou slevu2052,63 %52,63 %  
na odstoupení od smlouvy1436,84 %36,84 %  
na výměnu věci410,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Demuthová, M.Povědomí o právu spotřebitele (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50287.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.