Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Dusek
Šetření:25. 09. 2015 - 30. 09. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit všeobecné povědomí o právech spotřebitele.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA2562,5 %62,5 %  
MUŽ1537,5 %37,5 %  

Graf

2. Ve věku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 -35 let2460 %60 %  
36 – 50 let1127,5 %27,5 %  
51 – 65 let410 %10 %  
Méně než 2012,5 %2,5 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1435 %35 %  
Vysokoškolské (Bc.)1230 %30 %  
Vysokoškolské (Ing., Mgr.)1025 %25 %  
Vyšší odborné25 %5 %  
Středoškolské bez maturity25 %5 %  

Graf

4. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2562,5 %62,5 %  
student1025 %25 %  
podnikatel410 %10 %  
důchodce12,5 %2,5 %  

Graf

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3382,5 %82,5 %  
NE717,5 %17,5 %  

Graf

6. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2562,5 %62,5 %  
NE1537,5 %37,5 %  

Graf

7. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3997,5 %97,5 %  
NE12,5 %2,5 %  

Graf

8. Jak nejčastěji Vaše reklamace dopadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
reklamované zboží bylo vyměněno za nové1332,5 %32,5 %  
reklamované zboží bylo opraveno1127,5 %27,5 %  
prodávající Vám vrátil peníze za reklamované zboží922,5 %22,5 %  
reklamace byla odmítnuta717,5 %17,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3690 %90 %  
ANO410 %10 %  

Graf

10. Kolik dní má podle Vás obchodník na vyřízení reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
303997,5 %97,5 %  
1012,5 %2,5 %  

Graf

11. Je dle Vašeho názoru možné reklamovat zboží pouze po předložení účtenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2460 %60 %  
NE1640 %40 %  

Graf

12. Reklamovali jste někdy zboží či službu na základě jiného dokladu než účtenky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3075 %75 %  
ANO1025 %25 %  

Graf

13. Stalo se Vám někdy, že Vám bylo doručeno zboží, které jste si neobjednali, a byla požadovaná platba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3177,5 %77,5 %  
ANO922,5 %22,5 %  

Graf

14. V případě, že je Vám doručeno zboží, které jste si neobjednali, myslíte si, že si ho můžete ponechat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3177,5 %77,5 %  
ANO922,5 %22,5 %  

Graf

15. Myslíte si, že musíte vždy udávat důvod, když chcete odstoupit od smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3587,5 %87,5 %  
ANO512,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ve věku

  • odpověď 21 -35 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysokoškolské (Bc.) na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Ve věku

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

6. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

7. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

8. Jak nejčastěji Vaše reklamace dopadla?

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

10. Kolik dní má podle Vás obchodník na vyřízení reklamace?

11. Je dle Vašeho názoru možné reklamovat zboží pouze po předložení účtenky?

12. Reklamovali jste někdy zboží či službu na základě jiného dokladu než účtenky?

13. Stalo se Vám někdy, že Vám bylo doručeno zboží, které jste si neobjednali, a byla požadovaná platba?

14. V případě, že je Vám doručeno zboží, které jste si neobjednali, myslíte si, že si ho můžete ponechat?

15. Myslíte si, že musíte vždy udávat důvod, když chcete odstoupit od smlouvy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Ve věku

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste

5. Myslíte si, že se nějak změnila práva spotřebitele po zavedení Nového občanského zákoníku v lednu 2014?

6. V případě, že uzavíráte smlouvu spotřebitelské povahy, zajímáte se vždy o obchodní podmínky?

7. Máte osobní zkušenost s reklamací zboží či služby?

8. Jak nejčastěji Vaše reklamace dopadla?

9. Myslíte si, že je nutné reklamovat zboží v původním obale?

10. Kolik dní má podle Vás obchodník na vyřízení reklamace?

11. Je dle Vašeho názoru možné reklamovat zboží pouze po předložení účtenky?

12. Reklamovali jste někdy zboží či službu na základě jiného dokladu než účtenky?

13. Stalo se Vám někdy, že Vám bylo doručeno zboží, které jste si neobjednali, a byla požadovaná platba?

14. V případě, že je Vám doručeno zboží, které jste si neobjednali, myslíte si, že si ho můžete ponechat?

15. Myslíte si, že musíte vždy udávat důvod, když chcete odstoupit od smlouvy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dusek, I.Ochrana spotřebitele (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50294.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.