Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Finanční poradenství v České republice

Finanční poradenství v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Šíšová
Šetření:15. 10. 2015 - 29. 10. 2015
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

ot

Vážený respondente,

 

 

 

Jsem studentkou 5. ročníku Vysoké školy finanční a správní v Praze, obor Finance a finanční služby. Za účelem své diplomové práce jsem zvolilal dotazník, který je určen pro potencionální, stávající či bývalé klienty kteréhokoliv subjektu poskytujícího finanční poradenství. Cílem výzkumu je zjistit požadavky kientů  respektive jejich spokojenost spojenou s pokytováním finančních služeb.

 

Odpovědi respondentů

1. Ve kterou denní dobu jste nejčastěji schopni a ochotni věnovat svůj čas schůzce s finančním poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podvečer 16.00 - 20.00866,67 %66,67 %  
odpoledne 12.00 - 16.00216,67 %16,67 %  
dopoledne 8.00 - 12.00216,67 %16,67 %  

Graf

2. Které místo pro schůzky s finančním poradcem vnímáte jako nejpříjemnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kancelář finančního poradce650 %50 %  
domácí prostředí325 %25 %  
veřejné místo (restaurace, kavárna apod.)325 %25 %  

Graf

3. Máte osobní zkušenost s některou z finančně poradenských společností nebo bankovních institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem stávajícím klientem společnosti433,33 %33,33 %  
ne, finančně poradenskou službu nevyhledávám433,33 %33,33 %  
ano, jsem bývalým klientem společnosti433,33 %33,33 %  

Graf

4. Jaké povahy je Vaše osobní zkušenost s finančním poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální541,67 %41,67 %  
negativní325 %25 %  
spíše negativní216,67 %16,67 %  
spíše pozitivní18,33 %8,33 %  
pozitivní18,33 %8,33 %  

Graf

5. Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná orientace v problematice ze strany finančního poradce433,33 %33,33 %  
špatná kvalita služeb - např. nevhodnost finančního produktu opakované chyby při zprostředkovávání finančních produktů433,33 %33,33 %  
přílišný nátlak na získání nových kontaktů ze strany finančního poradce216,67 %16,67 %  
nesrozumitelný výklad finančního poradce216,67 %16,67 %  

Graf

6. Byla Vám provedena komplexní analýza finančních potřeb nebo se finanční poradce zaměřil na uzavření pouze určitého produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, finanční poradce vyvíjel snahu k prodeji pouze určitého produktu866,67 %66,67 %  
ano, byla provedena komplexní analýza finančních potřeb433,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaký typ smlouvy jste s finančním poradcem uzavřel(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžný bankovní účet433,33 %33,33 %  
životní pojištění325 %25 %  
neživotní pojištění216,67 %16,67 %  
hypoteční úvěr216,67 %16,67 %  
stavební spoření216,67 %16,67 %  
duchodové spoření216,67 %16,67 %  
spořící účet216,67 %16,67 %  
otevřené podílové fondy - investice18,33 %8,33 %  

Graf

8. Provádí s Vámi Váš finanční poradce tzv. servis tzn. poprodejní spolupráci - např. informuje Vás o výhodných novinkách, o aktuálním děním na finančních trzích, zjišťuje Vaši aktuální finanční situaci nebo Vaši spokojenost s produkty, které Vám nastavil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, se servisem nemám žádnou zkušenost12100 %100 %  

Graf

9. Byl jste se službu poradce tolik spokojen, že jste mu poskytl další kontakty pro jeho další práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl jsem spokojen, kontakty jsem neposkytl758,33 %58,33 %  
byl jsem spokojen, kontakty jsem pokystl325 %25 %  
byl jsem spokojen, ale kontakty jsem neposkytl216,67 %16,67 %  

Graf

10. Informoval jste své okolí o Vaší zkušenosti s finančním poradcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, 5 až 10 lidem541,67 %41,67 %  
ano, 1 až 4 lidem433,33 %33,33 %  
ne325 %25 %  

Graf

11. Kde jste se o možnosti finančně poradenských služeb dozvěděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oslovil mě bankovní poradce541,67 %41,67 %  
oslovil mě sám fin.poradce325 %25 %  
kamarádi a známí216,67 %16,67 %  
média (televize, rozhlas, internet apod.)18,33 %8,33 %  
rodina18,33 %8,33 %  

Graf

12. Máte zkušenost s tzv. pasivním vyjednáváním finančního poradce, kdy Vám byl důvod Vaší schůzky sdělen až v místě jejího konání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, důvod schůzky byl předem stanoven975 %75 %  
ano, zmíněné jednání vnímám negativně325 %25 %  

Graf

13. Jaké znáte společnosti působící na trhu funančního poradenství v České republice

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komerční banka, a.s.758,33 %58,33 %  
Partners758,33 %58,33 %  
OVB758,33 %58,33 %  
Česká spořitelna, a.s.650 %50 %  
Brokers Consulting541,67 %41,67 %  
Raiffeisenbanka,a.s433,33 %33,33 %  
ZFP325 %25 %  
jiné:216,67 %16,67 %  
neznám18,33 %8,33 %  

Graf

14. Jak vnímáte kvalitu služeb finančního poradenství na území České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3758,33 %58,33 %  
4325 %25 %  
5216,67 %16,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3
Modus:3

Graf

15. Vnímáte oblast finančního poradenství užitečnou pro praktický život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4433,33 %33,33 %  
2325 %25 %  
5216,67 %16,67 %  
3216,67 %16,67 %  
118,33 %8,33 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.3
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:3.5
Modus:4

Graf

16. Zajímala by Vás práce finančního poradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám zájem o tuto práci975 %75 %  
ano, o práci finančního poradce přemýšlím216,67 %16,67 %  
ano, v případě ztráty stávajícího zaměstnání18,33 %8,33 %  

Graf

17. Připomínky, názory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám:758,33 %58,33 %  
při současných podmínkách bankovních služeb je pro běžného občana tato služba jen další "pomocí", jejímž účelem je prvořadě obživa poradců18,33 %8,33 %  
Špatně udělaný dotazník18,33 %8,33 %  
Bohužel finanční poradenství v ČR je velmi nepříznivé pro klienty a provizně velmi lukrativní pro zprostředkovatele. Proto si osobní finance sleduji sám a nemám zájem o "výhodné" nabídky poradců.18,33 %8,33 %  
v ČR jsou poradci nevzdělaní a nemají hmotnou odpovědnost za finance, se kterými hospodaří18,33 %8,33 %  
Darebáci v Banánistánu...18,33 %8,33 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž758,33 %58,33 %  
žena541,67 %41,67 %  

Graf

19. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let433,33 %33,33 %  
19-30 let433,33 %33,33 %  
41 - 50 let325 %25 %  
51 - 60 let18,33 %8,33 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské541,67 %41,67 %  
středoškolské s maturitou541,67 %41,67 %  
vyšší odborné216,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šíšová, P.Finanční poradenství v České republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50528.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.