Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > gynekologická prevence

gynekologická prevence

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Portyková
Šetření:10. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Počet respondentů:250
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Aneta Portyková a jsem studentkou VOŠ zdravotnické v Mladé Boleslavi, oboru všeobecná zdravotní sestra. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku k absolventské práci, jejíž téma se zaměřuje na gynekologickou prevenci. Výsledky dotazníku budou sloužit výhradně pro účely mé absolventské práce a jsou zcela anonymní.

Děkuji Vám předem za poskytnuté informace, Váš drahocenný čas a ochotu spolupracovat.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212510 %10 %  
25249,6 %9,6 %  
22208 %8 %  
18166,4 %6,4 %  
19166,4 %6,4 %  
24156 %6 %  
23156 %6 %  
28145,6 %5,6 %  
20114,4 %4,4 %  
27104 %4 %  
ostatní odpovědi 26
29
17
38
31
32
30
35
39
52
47
15
49
16
33
50
46
44
41
34
42
36
48
40
55
53
8433,6 %33,6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.23
Minimum:17
Maximum:46
Variační rozpětí:29
Rozptyl:35.05
Směrodatná odchylka:5.92
Medián:24
Modus:21

Graf

2. Jste kuřačka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19578 %78 %  
Ano5522 %22 %  

Graf

3. Jak často chodíte na gynekologické prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně11947,6 %47,6 %  
2x ročně8433,6 %33,6 %  
nechodím vůbec2811,2 %11,2 %  
pouze když mám obtíže197,6 %7,6 %  

Graf

4. Víte o možnosti očkování proti HVP – (vyvolávající faktor rakoviny děložního čípku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24196,4 %96,4 %  
Ne93,6 %3,6 %  

Graf

5. Dala byste očkovat proti HPV svoji dceru? (pokud nějakou máte, nebo byste nějakou měla)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16365,2 %65,2 %  
Ne8734,8 %34,8 %  

Graf

6. Byla jste obeznámena o možnosti očkování proti HPV Vaším gynekologem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13152,4 %52,4 %  
Ne11947,6 %47,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jste kuřačka?

3. Jak často chodíte na gynekologické prohlídky?

4. Víte o možnosti očkování proti HVP – (vyvolávající faktor rakoviny děložního čípku)?

5. Dala byste očkovat proti HPV svoji dceru? (pokud nějakou máte, nebo byste nějakou měla)

6. Byla jste obeznámena o možnosti očkování proti HPV Vaším gynekologem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jste kuřačka?

3. Jak často chodíte na gynekologické prohlídky?

4. Víte o možnosti očkování proti HVP – (vyvolávající faktor rakoviny děložního čípku)?

5. Dala byste očkovat proti HPV svoji dceru? (pokud nějakou máte, nebo byste nějakou měla)

6. Byla jste obeznámena o možnosti očkování proti HPV Vaším gynekologem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Portyková, A.gynekologická prevence (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50748.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.