Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > původ potravin

původ potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Bartůňková
Šetření:28. 10. 2015 - 01. 11. 2015
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):8 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník jsem vytvořila, abych se dozvěděla jestli se lidé zajímají o původ potravin. Nakupování potravin vyrobených v České republice je nezbytné pro dlouhodobý rozvoj naší ekonomiky. Předpokládám, že lidé původu potravin nevěnují takovou pozornost, jako ceně, kvantitě nebo kvalitě. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5375,71 %75,71 %  
muž1724,29 %24,29 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-303550 %50 %  
15-202028,57 %28,57 %  
40-50811,43 %11,43 %  
30-4057,14 %7,14 %  
50-6022,86 %2,86 %  

Graf

3. Zajímáte se o původ potravin, které nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5680 %80 %  
ne1420 %20 %  

Graf

4. Upřednostňujete při nákupu české potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4580,36 %64,29 %  
ne1119,64 %15,71 %  

Graf

5. Vyhýbáte se nákupu balených potravin s označením "vyrobeno v zemích EU a mimo EU"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3358,93 %47,14 %  
ano2341,07 %32,86 %  

Graf

6. Je pro vás označení země původu na balených výrobcích věrohodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3053,57 %42,86 %  
ne1323,21 %18,57 %  
nevím1323,21 %18,57 %  

Graf

7. Je podle vás správně, že zboží ze zemí EU nepodléhá clu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3867,86 %54,29 %  
ne1832,14 %25,71 %  

Graf

8. Jakým jablkům v obchodě dáte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká jablka (prům. kvalita, cena)3969,64 %55,71 %  
dobře vypadající jablka z Německa (prům. cena)1425 %20 %  
jablka ve slevě z Maďarska (prům. kvalita)35,36 %4,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Je podle vás správně, že zboží ze zemí EU nepodléhá clu?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Upřednostňujete při nákupu české potraviny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Zajímáte se o původ potravin, které nakupujete?

4. Upřednostňujete při nákupu české potraviny?

5. Vyhýbáte se nákupu balených potravin s označením "vyrobeno v zemích EU a mimo EU"?

6. Je pro vás označení země původu na balených výrobcích věrohodné?

7. Je podle vás správně, že zboží ze zemí EU nepodléhá clu?

8. Jakým jablkům v obchodě dáte přednost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Zajímáte se o původ potravin, které nakupujete?

4. Upřednostňujete při nákupu české potraviny?

5. Vyhýbáte se nákupu balených potravin s označením "vyrobeno v zemích EU a mimo EU"?

6. Je pro vás označení země původu na balených výrobcích věrohodné?

7. Je podle vás správně, že zboží ze zemí EU nepodléhá clu?

8. Jakým jablkům v obchodě dáte přednost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bartůňková, M.původ potravin (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50764.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.