Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Černá
Šetření:01. 11. 2015 - 20. 11. 2015
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku, který slouží jako podklad pro diplomovou práci. Dotazník se zabývá názorem a zkušenostmi v oblasti agenturního zaměstnávání.

 

Pokud není uvedeno jinak,  zaškrtněte vždy pouze jednu odpověď.

 

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8270,69 %70,69 %  
Muž3429,31 %29,31 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-254135,34 %35,34 %  
45 a více3429,31 %29,31 %  
25-352925 %25 %  
35-451210,34 %10,34 %  

Graf

3. Vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6556,03 %56,03 %  
Středoškolské s maturitou4236,21 %36,21 %  
Středoškolské s výučním listem43,45 %3,45 %  
Základní32,59 %2,59 %  
Vyšší odborné21,72 %1,72 %  

Graf

4. Při hledání práce dávám přednost hledání práce přímo u zaměstnavatele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy hledám práci pouze přímo u firem formou odpovědí na právě nabízené volné pracovní pozice.3631,03 %31,03 %  
Ano, ale při hledání práce odpovídám také na inzeráty, které zveřejňují pracovní agentury. Ve finále je pro mě rozhodujícím faktorem pracovní poměr uzavřený s danou společnosti nikoliv s agenturou práce.3126,72 %26,72 %  
Při hledání práce se soustředím především na mnou hledanou pozici a neřeším, zda ji naleznu prostřednictvím agentury práce nebo přímo u zaměstnavatele.2723,28 %23,28 %  
Ano, ale při hledání práce odpovídám také na inzeráty, které zveřejňují pracovní agentury. Ve finále pro mě není rozhodujícím faktorem, zda je pracovní poměr uzavřený s danou společností či s agenturou práce. Naopak rozhoduji se vždy spíše dle náplně prác1714,66 %14,66 %  
Ne, při hledání práce využívám především agentury práce, protože s nimi mám dobré zkušenosti a jsou mi schopni nabídnout různé pracovní pozice, ze kterých si mohu následně vybírat.54,31 %4,31 %  

Graf

5. Od služeb agentury práce oproti službám konkrétního zaměstnavatele očekávám (v této otázce lze zaškrtnout více správných odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší šanci získat zaměstnání.7665,52 %65,52 %  
Krátkodobý kontrakt bez závazků.3731,9 %31,9 %  
Kariérní poradenství.2319,83 %19,83 %  
nic32,59 %2,59 %  
rychlé získání práce pro překlenutí období bez výdělku, flexibilní brigáda10,86 %0,86 %  
Peníze v hotovosti10,86 %0,86 %  
nic od nich neocekavam, protoze nevyuzivam10,86 %0,86 %  
nic, nevyužívám10,86 %0,86 %  
Zprostředkování práce 10,86 %0,86 %  
nic,nemám ráda agentury práce10,86 %0,86 %  
nic, zhoršuje jednání zaměstnavatelů, přiživuje se na zaměstnancích10,86 %0,86 %  
už nic10,86 %0,86 %  

Graf

6. Mám vlastní zkušenosti s hledáním zaměstnání prostřednictvím agentury práce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, v minulosti jsem si našel/a práci díky agentuře práce.otázka č. 7, Ano, svou současnou pracovní pozici jsem získal/a díky agentuře práce.otázka č. 7, Ano, s agenturou práce jsem spolupracoval/a, ale zaměstnání jsem díky této spolupráci nezískal/a. → konec dotazníku, Částečně – nyní si hledám práci a využívám služeb agentury práce.otázka č. 7, Ne, nikdy jsem s agenturou práce nespolupracoval/a.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem s agenturou práce nespolupracoval/a.5244,83 %44,83 %  
Ano, v minulosti jsem si našel/a práci díky agentuře práce.2319,83 %19,83 %  
Ano, s agenturou práce jsem spolupracoval/a, ale zaměstnání jsem díky této spolupráci nezískal/a.2218,97 %18,97 %  
Ano, svou současnou pracovní pozici jsem získal/a díky agentuře práce.1512,93 %12,93 %  
Částečně – nyní si hledám práci a využívám služeb agentury práce.43,45 %3,45 %  

Graf

7. Mé zkušenosti s agenturou práce bych vyhodnotil/a takto:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S chováním agentury práce jsem spokojen/a, ale mám jisté výhrady.2354,76 %19,83 %  
S chováním agentury práce jsem naprosto spokojen/a a doporučil/a bych tento typ zaměstnávání i ostatním.1330,95 %11,21 %  
S chováním agentury práce jsem velmi nespokojen/a.614,29 %5,17 %  

Graf

8. Myslím si, že nalezení zaměstnání díky agentuře práce je časově méně náročné než hledání si práce přímo u zaměstnavatele.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím, ale mám jisté výhrady1842,86 %15,52 %  
Nesouhlasím, myslím si, že časová náročnost se neliší.1433,33 %12,07 %  
Naprosto souhlasím.716,67 %6,03 %  
Nesouhlasím, hledání práce přes agenturu práce je časově náročnější než nalezení si práce přímo u firmy.37,14 %2,59 %  

Graf

9. Dle vlastních zkušeností případně dle zkušeností mých známých hodnotím úspěšnost nalézt práci díky agentuře práce takto:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agentura práce je schopna nalézt vhodnou pozici, nicméně ne vždy je to zárukou nástupu na danou pracovní pozici.2969,05 %25 %  
Agentura práce je vždy schopna nalézt vhodné zaměstnání. Úspěšnost nástupu do práce je poté velmi vysoká.921,43 %7,76 %  
Agentura práce je schopna nalézt vhodnou pozici, nástup do zaměstnání je poté ale velmi obtížný a zdlouhavý proces.37,14 %2,59 %  
Agentura práce mi nikdy nebyla schopna nabídnout vhodnou pracovní pozici, a proto jsem nikdy neměl/a možnost nastoupit do zaměstnání díky agentuře práce.12,38 %0,86 %  

Graf

10. Můj názor na agentury práce je následující:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Institut agenturního zaměstnávání znám, ale nikdy jsem neměl potřebu jej využít.2038,46 %17,24 %  
Tento institut neznám a proto nemám žádný názor na agentury práce.1834,62 %15,52 %  
S agenturou práce nespolupracuji, protože se stavím proti tomuto typu zaměstnávání.1426,92 %12,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Mám vlastní zkušenosti s hledáním zaměstnání prostřednictvím agentury práce.

  • odpověď Ne, nikdy jsem s agenturou práce nespolupracoval/a.:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Institut agenturního zaměstnávání znám, ale nikdy jsem neměl potřebu jej využít. na otázku 10. Můj názor na agentury práce je následující:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi S agenturou práce nespolupracuji, protože se stavím proti tomuto typu zaměstnávání. na otázku 10. Můj názor na agentury práce je následující:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento institut neznám a proto nemám žádný názor na agentury práce. na otázku 10. Můj názor na agentury práce je následující:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Při hledání práce dávám přednost hledání práce přímo u zaměstnavatele.

5. Od služeb agentury práce oproti službám konkrétního zaměstnavatele očekávám (v této otázce lze zaškrtnout více správných odpovědí):

6. Mám vlastní zkušenosti s hledáním zaměstnání prostřednictvím agentury práce.

7. Mé zkušenosti s agenturou práce bych vyhodnotil/a takto:

8. Myslím si, že nalezení zaměstnání díky agentuře práce je časově méně náročné než hledání si práce přímo u zaměstnavatele.

9. Dle vlastních zkušeností případně dle zkušeností mých známých hodnotím úspěšnost nalézt práci díky agentuře práce takto:

10. Můj názor na agentury práce je následující:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vzdělání:

4. Při hledání práce dávám přednost hledání práce přímo u zaměstnavatele.

5. Od služeb agentury práce oproti službám konkrétního zaměstnavatele očekávám (v této otázce lze zaškrtnout více správných odpovědí):

6. Mám vlastní zkušenosti s hledáním zaměstnání prostřednictvím agentury práce.

7. Mé zkušenosti s agenturou práce bych vyhodnotil/a takto:

8. Myslím si, že nalezení zaměstnání díky agentuře práce je časově méně náročné než hledání si práce přímo u zaměstnavatele.

9. Dle vlastních zkušeností případně dle zkušeností mých známých hodnotím úspěšnost nalézt práci díky agentuře práce takto:

10. Můj názor na agentury práce je následující:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, M.Agenturní zaměstnávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50852.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.