Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace a stimulace zaměstnanců

Motivace a stimulace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Kuraliová
Šetření:02. 11. 2015 - 06. 11. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění anonymního dotazníků, který je součástí výzkumu k mé seminární práci na téma Motivace a stimulace zaměstnanců. 

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4064,52 %64,52 %  
muž2235,48 %35,48 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou2946,77 %46,77 %  
2845,16 %45,16 %  
VOŠ23,23 %3,23 %  
SOU23,23 %3,23 %  
základní11,61 %1,61 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-354267,74 %67,74 %  
36-551625,81 %25,81 %  
56 a více46,45 %6,45 %  

Graf

4. Jaká je Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec2946,77 %46,77 %  
student1625,81 %25,81 %  
nižší nebo střední manažer1524,19 %24,19 %  
vrcholový manažer23,23 %3,23 %  

Graf

5. Čemu dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více peněz, málo benefitů5385,48 %85,48 %  
Je mi to jedno711,29 %11,29 %  
Méně peněz, hodně benefitů23,23 %3,23 %  

Graf

6. Co by Vás přimělo odejít z firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výše příjmu3759,68 %59,68 %  
lepší pracovní pozice3150 %50 %  
nápln práce2946,77 %46,77 %  
vztahy s kolegy2743,55 %43,55 %  
pracovní prostředí2540,32 %40,32 %  
pověst a stabilita firmy69,68 %9,68 %  
zaměstnanecké výhody34,84 %4,84 %  

Graf

7. Preferuji spíše benefity materiální (odměny,hmotné výhody) nebo duševní (zvyšování odbornosti, jazyky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji materiální benefity4775,81 %75,81 %  
preferuji duševní benefity1524,19 %24,19 %  

Graf

8. Jaké zaměstnanecké výhody ve firmě postrádáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kariérní růst, možnost postupu2235,48 %35,48 %  
delší dovolené2032,26 %32,26 %  
proplacené jazykové kurzy1829,03 %29,03 %  
lepší pracovní podmínky1625,81 %25,81 %  
stravenky1524,19 %24,19 %  
služební auto, mobilní telefon, notebook1422,58 %22,58 %  
zkrácený pracovní poměr pro matky s malými dětmi914,52 %14,52 %  
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění11,61 %1,61 %  
nepostrádám11,61 %1,61 %  
finanční odměny za nadstandardně odvedenou práci11,61 %1,61 %  
příspěvek na zdraví, sportovní aktivity, relaxaci; příspěvek v závislosti na délce zaměstnání; životní jubileum; vánoční večírek11,61 %1,61 %  
volný čas11,61 %1,61 %  
Stridani kancelare a home office11,61 %1,61 %  
home office11,61 %1,61 %  
Žádné11,61 %1,61 %  
nepostrádám nic11,61 %1,61 %  
volnější pracovní doba, možnost účastnit se kurzů a konferencí11,61 %1,61 %  

Graf

9. Pracovní podmínky - ohotnotte na stupnici podle důležitosti 1- nejvíce, 4- nejméně

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Příjemné pracovní prostředí (čistota, světlo, teplo,..)1.6290.814
Materiální vybavení pracoviště1.9840.597
Zázemí pracovníků (sociální zařízení,kuchynka,..)1.9680.741

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaká je Vaše pracovní pozice?

5. Čemu dáváte přednost?

6. Co by Vás přimělo odejít z firmy?

7. Preferuji spíše benefity materiální (odměny,hmotné výhody) nebo duševní (zvyšování odbornosti, jazyky)?

8. Jaké zaměstnanecké výhody ve firmě postrádáte?

9. Pracovní podmínky - ohotnotte na stupnici podle důležitosti 1- nejvíce, 4- nejméně

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je Váš věk?

4. Jaká je Vaše pracovní pozice?

5. Čemu dáváte přednost?

6. Co by Vás přimělo odejít z firmy?

7. Preferuji spíše benefity materiální (odměny,hmotné výhody) nebo duševní (zvyšování odbornosti, jazyky)?

8. Jaké zaměstnanecké výhody ve firmě postrádáte?

9. Pracovní podmínky - ohotnotte na stupnici podle důležitosti 1- nejvíce, 4- nejméně

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kuraliová, E.Motivace a stimulace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50886.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.