Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Makaloušová
Šetření:04. 11. 2015 - 01. 12. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká vzdělávání zaměstnanců a slouží jako podklad seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Potřebujete se sami ve Vaší práci vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano7161,74 %61,74 %  
spíše ano3126,96 %26,96 %  
spíše ne86,96 %6,96 %  
určitě ne54,35 %4,35 %  

Graf

2. Jste svým zaměstnavatelem vedeni k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4034,78 %34,78 %  
určitě ano3328,7 %28,7 %  
spíše ne3026,09 %26,09 %  
určitě ne1210,43 %10,43 %  

Graf

3. Stará se Váš zaměstnavatel dostatečně o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4740,87 %40,87 %  
spíše ne3530,43 %30,43 %  
určitě ano2219,13 %19,13 %  
určitě ne119,57 %9,57 %  

Graf

4. Bylo základní zaškolení na Vaši pozici dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4740,87 %40,87 %  
spíše ne3833,04 %33,04 %  
určitě ano2118,26 %18,26 %  
určitě ne97,83 %7,83 %  

Graf

5. Kolika školení se během roku zúčastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-57363,48 %63,48 %  
6-102017,39 %17,39 %  
Žádného1815,65 %15,65 %  
11 a více43,48 %3,48 %  

Graf

6. Je podle Vás nabídka školení pro Vaši pozici dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5446,96 %46,96 %  
spíše ne2723,48 %23,48 %  
určitě ano2219,13 %19,13 %  
určitě ne1210,43 %10,43 %  

Graf

7. Jak se dozvídáte informace o existujících školeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od svého nadřízeného4236,52 %36,52 %  
Jinde3530,43 %30,43 %  
Emailem od školitele2420,87 %20,87 %  
Od personalisty97,83 %7,83 %  
Od kolegů54,35 %4,35 %  

Graf

8. Jakou formu školení upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seminář6455,65 %55,65 %  
instruktáž2824,35 %24,35 %  
e-learning97,83 %7,83 %  
samostudium97,83 %7,83 %  
jinou54,35 %4,35 %  

Graf

9. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let5749,57 %49,57 %  
méně jak 1 rok3429,57 %29,57 %  
více jak 10 let1412,17 %12,17 %  
6-10 let108,7 %8,7 %  

Graf

10. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný3933,91 %33,91 %  
Administrativa1513,04 %13,04 %  
Ekonomie, účetnictví, finance, bankovnictví1412,17 %12,17 %  
Obchod - prodej, nákup, zákaznický servis1311,3 %11,3 %  
Marketing, PR&média, reklama76,09 %6,09 %  
Lidské zdroje, personalistika, právo65,22 %5,22 %  
IT&telekomunikace65,22 %5,22 %  
Logistika&skladování, doprava43,48 %3,48 %  
Strojírenství, technologické investice43,48 %3,48 %  
TOP Management32,61 %2,61 %  
Stavebnictví32,61 %2,61 %  
Výroba pro automobilový průmysl10,87 %0,87 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8372,17 %72,17 %  
Muž3227,83 %27,83 %  

Graf

12. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-359179,13 %79,13 %  
36-602320 %20 %  
61-více10,87 %0,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Potřebujete se sami ve Vaší práci vzdělávat?

2. Jste svým zaměstnavatelem vedeni k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

3. Stará se Váš zaměstnavatel dostatečně o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců?

4. Bylo základní zaškolení na Vaši pozici dostačující?

5. Kolika školení se během roku zúčastníte?

6. Je podle Vás nabídka školení pro Vaši pozici dostačující?

7. Jak se dozvídáte informace o existujících školeních?

8. Jakou formu školení upřednostňujete?

9. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Jste:

12. Je Vám:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Potřebujete se sami ve Vaší práci vzdělávat?

2. Jste svým zaměstnavatelem vedeni k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

3. Stará se Váš zaměstnavatel dostatečně o vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců?

4. Bylo základní zaškolení na Vaši pozici dostačující?

5. Kolika školení se během roku zúčastníte?

6. Je podle Vás nabídka školení pro Vaši pozici dostačující?

7. Jak se dozvídáte informace o existujících školeních?

8. Jakou formu školení upřednostňujete?

9. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

10. V jakém oboru pracujete?

11. Jste:

12. Je Vám:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Makaloušová, A.Vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50934.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.