Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální služby pro seniory v Ústeckém kraji

Sociální služby pro seniory v Ústeckém kraji

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Frimlová
Šetření:07. 11. 2015 - 13. 11. 2015
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru Veřejná správa a regionální rozvoj v navazujícím magisterském programu Hospodářská politika a správa na České zemědělské univerzitě v Praze.

Tímto bych Vás chtěla požádát o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Téma diplomové práce nese název Úprava poskytování sociálních služeb seniorům, srovnání vybraných regionů. Dotazník je určen pouze pro potřeby této diplomové práce a je anonymní.

Velice Vám děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9086,54 %86,54 %  
Muž1413,46 %13,46 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské7067,31 %67,31 %  
Středoškolské3129,81 %29,81 %  
Vyučen/a32,88 %2,88 %  

Graf

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děčín2524,04 %24,04 %  
Most1817,31 %17,31 %  
Litoměřice1413,46 %13,46 %  
Ústí nad Labem1211,54 %11,54 %  
Chomutov1110,58 %10,58 %  
Louny109,62 %9,62 %  
Teplice76,73 %6,73 %  
Ústecký kraj43,85 %3,85 %  
Liberecký kraj32,88 %2,88 %  

Graf

4. Jak dlouho Vy osobně působíte oblasti sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let7168,27 %68,27 %  
1 rok - 5 let2826,92 %26,92 %  
Méně jak 1 rok54,81 %4,81 %  

Graf

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytovou6966,35 %66,35 %  
Terénní4442,31 %42,31 %  
Ambulantní1413,46 %13,46 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká6158,65 %58,65 %  
Střední4240,38 %40,38 %  
Nízká10,96 %0,96 %  

Graf

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovory s uživateli sociální služby9187,5 %87,5 %  
Evidence stížností a podnětů8884,62 %84,62 %  
Dotazník spokojenosti uživatelů sociální služby8177,88 %77,88 %  
Schůze uživatelů sociální služby5653,85 %53,85 %  
Jiné2423,08 %23,08 %  

Graf

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojeni5855,77 %55,77 %  
Rozhdně spokojeni4442,31 %42,31 %  
Spíše nespokojeni10,96 %0,96 %  
Nedokážu posoudit10,96 %0,96 %  

Graf

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6562,5 %62,5 %  
Spíše ne2019,23 %19,23 %  
Rozhodně ano1110,58 %10,58 %  
Nevím65,77 %5,77 %  
Rozhodně ne21,92 %1,92 %  

Graf

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4745,19 %45,19 %  
Spíše ne3331,73 %31,73 %  
Rozhodně ano1110,58 %10,58 %  
Nevím87,69 %7,69 %  
Rozhodně ne54,81 %4,81 %  

Graf

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odlehčovací služby3937,5 %37,5 %  
Denní stacionář3836,54 %36,54 %  
Domov se zvláštním režimem3331,73 %31,73 %  
Sociálně aktivizační služby pro seniory2725,96 %25,96 %  
Týdenní stacionář2625 %25 %  
Centra denních služeb1817,31 %17,31 %  
Žádná1615,38 %15,38 %  
Průvodcovské a předčitatelské služby1312,5 %12,5 %  
Domov pro seniory1211,54 %11,54 %  
Telefonická krizová pomoc1211,54 %11,54 %  
Pečovatelská služba21,92 %1,92 %  

Graf

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terénní6764,42 %64,42 %  
Pobytovou5754,81 %54,81 %  
Ambulantní1312,5 %12,5 %  

Graf

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytovou8884,62 %84,62 %  
Terénní4442,31 %42,31 %  
Ambulantní109,62 %9,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

  • odpověď Vysoká:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

4. Jak dlouho Vy osobně působíte oblasti sociálních služeb?

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí?

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři?

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

4. Jak dlouho Vy osobně působíte oblasti sociálních služeb?

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí?

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři?

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frimlová, H.Sociální služby pro seniory v Ústeckém kraji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50953.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.