Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální služby pro seniory v Libereckém kraji

Sociální služby pro seniory v Libereckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Frimlová
Šetření:08. 11. 2015 - 13. 11. 2015
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou oboru Veřejná správa a regionální rozvoj v navazujícím magisterském programu Hospodářská politika a správa na České zemědělské univerzitě v Praze.

Tímto bych Vás chtěla požádát o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Téma diplomové práce nese název Úprava poskytování sociálních služeb seniorům, srovnání vybraných regionů. Dotazník je určen pouze pro potřeby této diplomové práce a je anonymní.

Velice Vám děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7288,89 %88,89 %  
Muž911,11 %11,11 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4960,49 %60,49 %  
Středoškolské2935,8 %35,8 %  
Vyučen/a22,47 %2,47 %  
Základní11,23 %1,23 %  

Graf

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberec3948,15 %48,15 %  
Česká Lípa1923,46 %23,46 %  
Jablonec nad Nisou1214,81 %14,81 %  
Semily1113,58 %13,58 %  

Graf

4. Jak dlouho Vy osobně působíte v oblasti sociálních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 5 let5669,14 %69,14 %  
1 rok – 5 let2227,16 %27,16 %  
Méně jak 1 rok33,7 %3,7 %  

Graf

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terénní4758,02 %58,02 %  
Pobytovou3239,51 %39,51 %  
Ambulantní2632,1 %32,1 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká5061,73 %61,73 %  
Střední2935,8 %35,8 %  
Nízká22,47 %2,47 %  

Graf

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evidence stížností a podnětů6883,95 %83,95 %  
Rozhovory s uživateli sociální služby6782,72 %82,72 %  
Dotazník spokojenosti uživatelů sociální služby5162,96 %62,96 %  
Schůze uživatelů sociální služby3340,74 %40,74 %  
Jiné78,64 %8,64 %  

Graf

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojeni4353,09 %53,09 %  
Rozhodně spokojeni3543,21 %43,21 %  
Nedokážu posoudit22,47 %2,47 %  
Rozhodně nespokojeni11,23 %1,23 %  

Graf

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5669,14 %69,14 %  
Spíše ne1113,58 %13,58 %  
Rozhodně ano78,64 %8,64 %  
Nevím67,41 %7,41 %  
Rozhodně ne11,23 %1,23 %  

Graf

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5264,2 %64,2 %  
Spíše ne1720,99 %20,99 %  
Rozhodně ne56,17 %6,17 %  
Nevím44,94 %4,94 %  
Rozhodně ano33,7 %3,7 %  

Graf

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odlehčovací služby4656,79 %56,79 %  
Domov se zvláštním režimem3644,44 %44,44 %  
Sociálně aktivizační služby pro seniory2227,16 %27,16 %  
Denní stacionář1923,46 %23,46 %  
Týdenní stacionář1619,75 %19,75 %  
Domov pro seniory1518,52 %18,52 %  
Průvodcovské a předčitatelské služby1316,05 %16,05 %  
Žádná1012,35 %12,35 %  
Pečovatelská služba911,11 %11,11 %  
Telefonická krizová pomoc78,64 %8,64 %  
Centra denních služeb78,64 %8,64 %  

Graf

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terénní7187,65 %87,65 %  
Pobytovou3948,15 %48,15 %  
Ambulantní1720,99 %20,99 %  

Graf

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobytovou6681,48 %81,48 %  
Terénní3846,91 %46,91 %  
Ambulantní1316,05 %16,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

4. Jak dlouho Vy osobně působíte v oblasti sociálních služeb?

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí? (možnost více odpovědí)

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři? (možnost více odpovědí)

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů? (možnost více odpovědí)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. V jakém okrese jsou poskytovány sociální služby, ve kterých působíte?

4. Jak dlouho Vy osobně působíte v oblasti sociálních služeb?

5. Jakou formou jsou poskytovány sociální služby pro seniory, ve kterých působíte?

6. Jaká je podle Vás úroveň kvality poskytování sociálních služeb tam, kde působíte?

7. Jaké nástroje měření kvality poskytované sociální služby jsou aplikovány ve vaší sociální službě?

8. Do jaké míry jsou uživatelé sociální služby spokojeni s poskytováním sociálních služeb ve vámi poskytované službě?

9. Je dle Vás současný systém poskytování sociálních služeb seniorům nastaven dobře?

10. Je podle Vás nabídka sociálních služeb pro seniory ve vašem kraji dostačující?

11. Která sociální služba pro seniory dle Vás ve vašem kraji chybí? (možnost více odpovědí)

12. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem senioři? (možnost více odpovědí)

13. O jakou formu sociální služby mají dle Vás a Vašich zkušeností největší zájem rodiny seniorů? (možnost více odpovědí)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Frimlová, H.Sociální služby pro seniory v Libereckém kraji (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://50993.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.