Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pivo

Pivo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kmoníčková
Šetření:18. 11. 2015 - 22. 11. 2015
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Věnujte prosím několik minut svého času na vyplnění následujícího dotazníku,

který je součástí skupinové seminární práce pro předmět marketing. Výsledky

dotazníku budou použity pro prakticou část této práce. Dotazník je zacílen

především na konzumenty piva.

Odpovědi respondentů

1. Jak často pijete pivo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-8x měsíčně3031,25 %31,25 %  
Více než 8x měsíčně2526,04 %26,04 %  
1x za 2 měsíce2121,88 %21,88 %  
1-3 x měsíčně2020,83 %20,83 %  

Graf

2. Jaký druh piva z níže uvedených preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Světlá 11˚ výčepní4142,71 %42,71 %  
Světlá 12˚ ležák3132,29 %32,29 %  
Jiný druh piva1414,58 %14,58 %  
Pšeničné pivo77,29 %7,29 %  
Pivo irského typu 13˚33,13 %3,13 %  

Graf

3. Pivo APA vyrobené v minipivovaru MMX je svrchně kvašené světlé pivo vařené z 5 druhů sladů a 4 druhů chmele. Ochutnal (a) byste tento pivní speciál ve Vašem oblíbeném podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3536,46 %36,46 %  
Spíše ano3132,29 %32,29 %  
Ne1616,67 %16,67 %  
Spíše ne1414,58 %14,58 %  

Graf

4. Kde pijete pivo nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hospodě, restauraci, baru6367,74 %65,63 %  
Doma2425,81 %25 %  
Na společenských akcích a událostech (mimo bary a restaurace)66,45 %6,25 %  

Graf

5. Zajímáte se o technologii výroby piva?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3132,63 %32,29 %  
Spíše ano2425,26 %25 %  
Záleží mi více na chuti piva než na jeho výrobě1616,84 %16,67 %  
Ne1616,84 %16,67 %  
Ano88,42 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často pijete pivo?

2. Jaký druh piva z níže uvedených preferujete?

3. Pivo APA vyrobené v minipivovaru MMX je svrchně kvašené světlé pivo vařené z 5 druhů sladů a 4 druhů chmele. Ochutnal (a) byste tento pivní speciál ve Vašem oblíbeném podniku?

4. Kde pijete pivo nejčastěji?

5. Zajímáte se o technologii výroby piva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často pijete pivo?

2. Jaký druh piva z níže uvedených preferujete?

3. Pivo APA vyrobené v minipivovaru MMX je svrchně kvašené světlé pivo vařené z 5 druhů sladů a 4 druhů chmele. Ochutnal (a) byste tento pivní speciál ve Vašem oblíbeném podniku?

4. Kde pijete pivo nejčastěji?

5. Zajímáte se o technologii výroby piva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kmoníčková, Z.Pivo (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51262.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.