Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Lesayová
Šetření:19. 11. 2015 - 06. 12. 2015
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentka 1.ročníku VOŠ v Mostě. Vyplněním tohoto dotazníku o Náhradní rodinné péči mi pomůže se sociologickým výzkumem. 

Dotazník je určen všem od osmnácti let.  

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7281,82 %81,82 %  
muž1618,18 %18,18 %  

Graf

2. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253843,18 %43,18 %  
25-353135,23 %35,23 %  
35-451011,36 %11,36 %  
45-60910,23 %10,23 %  

Graf

3. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná5056,82 %56,82 %  
ženatý/vdaná2730,68 %30,68 %  
rozvedený/rozvedená77,95 %7,95 %  
vdovec/vdova33,41 %3,41 %  
v registrovaném partnerství11,14 %1,14 %  

Graf

4. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plánuji v budoucnu3337,5 %37,5 %  
Ano3236,36 %36,36 %  
Ne1921,59 %21,59 %  
nechci děti44,55 %4,55 %  

Graf

5. Vzali byste si dítě do Náhradní rodinné péče (jakéhokoliv typu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3135,23 %35,23 %  
Zatím jsem o tom nepřemýšlel/a2730,68 %30,68 %  
Nevím1820,45 %20,45 %  
Ne1213,64 %13,64 %  

Graf

6. Víte, jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8192,05 %92,05 %  
Nevím44,55 %4,55 %  
Ne33,41 %3,41 %  

Graf

7. Jaký typ Náhradní rodinné péče byste si vybrali, pokud byste o ní uvažovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopce v ČR5562,5 %62,5 %  
Pěstounská péče1011,36 %11,36 %  
Pěstounská péče na přechodnou dobu1011,36 %11,36 %  
Žádnou89,09 %9,09 %  
Zahraniční adopce55,68 %5,68 %  

Graf

8. Vzali byste si romské dítě do pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4854,55 %54,55 %  
Nevím2730,68 %30,68 %  
Ano89,09 %9,09 %  
maximálně na přechodnou dobu 1 roku55,68 %5,68 %  

Graf

9. Adoptovali byste si zdravotně postižené dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5259,09 %59,09 %  
Možná2528,41 %28,41 %  
Rozhodně ne66,82 %6,82 %  
Ano55,68 %5,68 %  

Graf

10. Adoptovali byste si romské dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5461,36 %61,36 %  
Možná2022,73 %22,73 %  
Rozhodně ne910,23 %10,23 %  
Ano55,68 %5,68 %  

Graf

11. Znáte někoho ve svém okolí, kdo si vzal dítě do Náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5461,36 %61,36 %  
Ne3438,64 %38,64 %  

Graf

12. Vzali byste si zdravotně postižené dítě do pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4854,55 %54,55 %  
Možná2730,68 %30,68 %  
Ano910,23 %10,23 %  
Rozhodně ne44,55 %4,55 %  

Graf

13. Kdybyste neměli na vybranou, vzali byste si do Náhradní rodinné péče spíše romské dítě či zdravotně postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše romské dítě3337,5 %37,5 %  
Ani jedno2831,82 %31,82 %  
Spíše zdravotně postižené2730,68 %30,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaký je Váš rodinný stav?

  • odpověď svobodný/svobodná:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 na otázku 2. Váš věk je?

8. Vzali byste si romské dítě do pěstounské péče?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Vzali byste si dítě do Náhradní rodinné péče (jakéhokoliv typu)?

9. Adoptovali byste si zdravotně postižené dítě?

  • odpověď Ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Vzali byste si zdravotně postižené dítě do pěstounské péče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Máte děti?

5. Vzali byste si dítě do Náhradní rodinné péče (jakéhokoliv typu)?

6. Víte, jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

7. Jaký typ Náhradní rodinné péče byste si vybrali, pokud byste o ní uvažovali?

8. Vzali byste si romské dítě do pěstounské péče?

9. Adoptovali byste si zdravotně postižené dítě?

10. Adoptovali byste si romské dítě?

11. Znáte někoho ve svém okolí, kdo si vzal dítě do Náhradní rodinné péče?

12. Vzali byste si zdravotně postižené dítě do pěstounské péče?

13. Kdybyste neměli na vybranou, vzali byste si do Náhradní rodinné péče spíše romské dítě či zdravotně postižené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví je?

2. Váš věk je?

3. Jaký je Váš rodinný stav?

4. Máte děti?

5. Vzali byste si dítě do Náhradní rodinné péče (jakéhokoliv typu)?

6. Víte, jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

7. Jaký typ Náhradní rodinné péče byste si vybrali, pokud byste o ní uvažovali?

8. Vzali byste si romské dítě do pěstounské péče?

9. Adoptovali byste si zdravotně postižené dítě?

10. Adoptovali byste si romské dítě?

11. Znáte někoho ve svém okolí, kdo si vzal dítě do Náhradní rodinné péče?

12. Vzali byste si zdravotně postižené dítě do pěstounské péče?

13. Kdybyste neměli na vybranou, vzali byste si do Náhradní rodinné péče spíše romské dítě či zdravotně postižené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lesayová, V.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51280.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.