Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální média

Sociální média

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Jůzová
Šetření:13. 12. 2015 - 16. 12. 2015
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, studuji prvním rokem VOŠ Most. Vyplněním dotazníku mi pomůžete se sociologickým výzkumem. Ve své práci chci zjistit jak moc se využívají sociální média. Děkuji za vyplnění. 

Dotazník je určen všem od 14 let.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3879,17 %79,17 %  
muž1020,83 %20,83 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-35 let2654,17 %54,17 %  
15-201020,83 %20,83 %  
36-50 let918,75 %18,75 %  
65 a více24,17 %4,17 %  
50-65 let12,08 %2,08 %  

Graf

3. Jaké české sociální sítě používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2245,83 %45,83 %  
seznam.cz1837,5 %37,5 %  
spoluzaci.cz510,42 %10,42 %  
lide.cz24,17 %4,17 %  
libimseti.cz12,08 %2,08 %  

Graf

4. jaké mezinárodní sítě používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
facebook.com3572,92 %72,92 %  
wikipedia48,33 %8,33 %  
žádné48,33 %8,33 %  
instagram24,17 %4,17 %  
YouTube.com24,17 %4,17 %  
twitter12,08 %2,08 %  

Graf

5. Kolik času trávíte na sociálních sítích:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2 hod denně1633,33 %33,33 %  
1-2 hod denně1633,33 %33,33 %  
méně než 1 hod denně1020,83 %20,83 %  
netrávím tam čas612,5 %12,5 %  

Graf

6. Jak často se připojíte na sociální sítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát denně3470,83 %70,83 %  
1x denně510,42 %10,42 %  
několikrát týdně48,33 %8,33 %  
nepřipojuji se36,25 %6,25 %  
1x týdně24,17 %4,17 %  

Graf

7. zaškrtněte aktivity, které využíváte min 1x v měsíci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslech hudby/sledování filmů a videí3675 %75 %  
udržování profilů na sociálních sítích510,42 %10,42 %  
čtení blogů510,42 %10,42 %  
psaní vlastních blogů, příspěvků24,17 %4,17 %  

Graf

8. Váš vztah k sociálním médiím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální2654,17 %54,17 %  
kladný1735,42 %35,42 %  
záporný510,42 %10,42 %  

Graf

9. Na co využíváte sociální média:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontakt s přáteli2756,25 %56,25 %  
získávání informací1531,25 %31,25 %  
zábava510,42 %10,42 %  
seznamování se12,08 %2,08 %  

Graf

10. jaký typ sociálních médii nejvíce využíváte:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě3472,34 %70,83 %  
internetová fóra817,02 %16,67 %  
sdílená mulitmédia36,38 %6,25 %  
virtuální svět her24,26 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké české sociální sítě používáte:

4. jaké mezinárodní sítě používáte:

5. Kolik času trávíte na sociálních sítích:

6. Jak často se připojíte na sociální sítě:

7. zaškrtněte aktivity, které využíváte min 1x v měsíci:

8. Váš vztah k sociálním médiím:

9. Na co využíváte sociální média:

10. jaký typ sociálních médii nejvíce využíváte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké české sociální sítě používáte:

4. jaké mezinárodní sítě používáte:

5. Kolik času trávíte na sociálních sítích:

6. Jak často se připojíte na sociální sítě:

7. zaškrtněte aktivity, které využíváte min 1x v měsíci:

8. Váš vztah k sociálním médiím:

9. Na co využíváte sociální média:

10. jaký typ sociálních médii nejvíce využíváte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jůzová, V.Sociální média (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51341.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.