Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Mikulenková
Šetření:20. 03. 2016 - 27. 03. 2016
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude využit v praktické části mé seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8382,18 %82,18 %  
muž1817,82 %17,82 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více5453,47 %53,47 %  
15-204140,59 %40,59 %  
15 a méně65,94 %5,94 %  

Graf

3. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5756,44 %56,44 %  
zaměstnanec3332,67 %32,67 %  
jiný1110,89 %10,89 %  

Graf

4. Jste spokojen(a) se svou postavou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6261,39 %61,39 %  
ano3938,61 %38,61 %  

Graf

5. Kolikrát denně jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5x5251,49 %51,49 %  
3x a méně2625,74 %25,74 %  
jiný počet1615,84 %15,84 %  
3x76,93 %6,93 %  

Graf

6. Jak často se vážíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně/měsíčně4443,56 %43,56 %  
nevážím se3938,61 %38,61 %  
každý den1615,84 %15,84 %  
jiná odpověď21,98 %1,98 %  

Graf

7. Myslíte si, že cvičíte přehnaně často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9695,05 %95,05 %  
ano54,95 %4,95 %  

Graf

8. Jak zvládáte stres?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na situaci6766,34 %66,34 %  
nezvládám1817,82 %17,82 %  
bez problémů1615,84 %15,84 %  

Graf

9. Má podle vás stres vliv na množství jídla, které sníme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9392,08 %92,08 %  
ne87,92 %7,92 %  

Graf

10. Počítáte si kalorie, které za den přijmete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6059,41 %59,41 %  
někdy3029,7 %29,7 %  
ano1110,89 %10,89 %  

Graf

11. Držel(a) jste někdy dietu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,párkrát5049,5 %49,5 %  
ne,nikdy3837,62 %37,62 %  
ano,pořád1312,87 %12,87 %  

Graf

12. Cítíte společenský tlak být štíhlý(/á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano,často4948,51 %48,51 %  
občas3231,68 %31,68 %  
ne,nikdy2019,8 %19,8 %  

Graf

13. Jíte někdy tajně tak, aby vás nikdo neviděl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne,nikdy5958,42 %58,42 %  
občas2322,77 %22,77 %  
ano,často1918,81 %18,81 %  

Graf

14. Jíte, když máte špatnou náladu aby jste ji zahnal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne,takto to neřeším4039,6 %39,6 %  
někdy3837,62 %37,62 %  
ano,pořád2322,77 %22,77 %  

Graf

15. Máte problém se soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4746,53 %46,53 %  
ano3029,7 %29,7 %  
ne2423,76 %23,76 %  

Graf

16. Je pro vás důležité mít vše pod kontrolou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7170,3 %70,3 %  
ne3029,7 %29,7 %  

Graf

17. Znáte někoho ve svém okolí kdo trpí PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3837,62 %37,62 %  
ano2928,71 %28,71 %  
nevím2019,8 %19,8 %  
ano, já sám(a)1413,86 %13,86 %  

Graf

18. Zajímáte se více o problematiku PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5958,42 %58,42 %  
ano4241,58 %41,58 %  

Graf

19. Mohou PPP trpět i muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9493,07 %93,07 %  
nevím54,95 %4,95 %  
ne21,98 %1,98 %  

Graf

20. Myslíte si, že trpíte PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8180,2 %80,2 %  
ano2019,8 %19,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 20 a více:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiný na otázku 3. Stav

3. Stav

 • odpověď student:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 2. Věk

4. Jste spokojen(a) se svou postavou?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Počítáte si kalorie, které za den přijmete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano,pořád na otázku 11. Držel(a) jste někdy dietu?

18. Zajímáte se více o problematiku PPP?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Myslíte si, že trpíte PPP?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne,nikdy na otázku 12. Cítíte společenský tlak být štíhlý(/á)?

20. Myslíte si, že trpíte PPP?

 • odpověď ano:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, já sám(a) na otázku 17. Znáte někoho ve svém okolí kdo trpí PPP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Stav

4. Jste spokojen(a) se svou postavou?

5. Kolikrát denně jíte?

6. Jak často se vážíte?

7. Myslíte si, že cvičíte přehnaně často?

8. Jak zvládáte stres?

9. Má podle vás stres vliv na množství jídla, které sníme?

10. Počítáte si kalorie, které za den přijmete?

11. Držel(a) jste někdy dietu?

12. Cítíte společenský tlak být štíhlý(/á)?

13. Jíte někdy tajně tak, aby vás nikdo neviděl?

14. Jíte, když máte špatnou náladu aby jste ji zahnal(a)?

15. Máte problém se soustředit?

16. Je pro vás důležité mít vše pod kontrolou?

17. Znáte někoho ve svém okolí kdo trpí PPP?

18. Zajímáte se více o problematiku PPP?

19. Mohou PPP trpět i muži?

20. Myslíte si, že trpíte PPP?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Stav

4. Jste spokojen(a) se svou postavou?

5. Kolikrát denně jíte?

6. Jak často se vážíte?

7. Myslíte si, že cvičíte přehnaně často?

8. Jak zvládáte stres?

9. Má podle vás stres vliv na množství jídla, které sníme?

10. Počítáte si kalorie, které za den přijmete?

11. Držel(a) jste někdy dietu?

12. Cítíte společenský tlak být štíhlý(/á)?

13. Jíte někdy tajně tak, aby vás nikdo neviděl?

14. Jíte, když máte špatnou náladu aby jste ji zahnal(a)?

15. Máte problém se soustředit?

16. Je pro vás důležité mít vše pod kontrolou?

17. Znáte někoho ve svém okolí kdo trpí PPP?

18. Zajímáte se více o problematiku PPP?

19. Mohou PPP trpět i muži?

20. Myslíte si, že trpíte PPP?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulenková, A.Poruchy příjmu potravy (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://51387.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.