Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření Burnout

Syndrom vyhoření Burnout

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Loudová
Šetření:25. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník použiji do své bakalářské práce, jsem moc ráda, když si uděláte chviličku času a pomůžete mi s průzkumem. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pracuji pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nadnárodní korporaciotázka č. 3, Jiný typ (např. malý, střední podnik, podnikatel, neziskový sektor, nepracuji apod.)otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný typ (např. malý, střední podnik, podnikatel, neziskový sektor, nepracuji apod.)1768 %68 %  
Nadnárodní korporaci832 %32 %  

Graf

2. Pro jakou z těchto možností pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý nebo střední podnik741,18 %28 %  
Nepracuji529,41 %20 %  
Podnikám211,76 %8 %  
Velký podnik211,76 %8 %  
Státní sektor15,88 %4 %  

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1560 %60 %  
Muž1040 %40 %  

Graf

4. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-251040 %40 %  
41-50728 %28 %  
26-30520 %20 %  
31-40312 %12 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola1664 %64 %  
Střední škola s maturitou832 %32 %  
Základní škola14 %4 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o tom, co znamená pojem syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2288 %88 %  
Spíše ano312 %12 %  

Graf

7. Domníváte se, že Vy osobně jste v ohrožení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1040 %40 %  
Ano728 %28 %  
Spíše ne520 %20 %  
Ne312 %12 %  

Graf

8. Postihl přímo Vás syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1664 %64 %  
Ano936 %36 %  

Graf

9. Postihl syndrom vyhoření někoho ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1664 %64 %  
Ano936 %36 %  

Graf

10. Jaké rizikové faktory považujete za nejčastější příčinu syndromu vyhoření v práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká pracovní zátěž2086,96 %80 %  
Chronický stres1982,61 %76 %  
Neslučitelnost zaměstnání a soukromého života1356,52 %52 %  
Nesoulad hodnot pracovníka a firmy730,43 %28 %  
Záplava informací, dat, textů a vzdělávacích materiálů730,43 %28 %  
Nedostatek samostatnosti a neustálá kontrola521,74 %20 %  
Trvalé působení rušivých vlivů521,74 %20 %  
Nestabilita trhu práce / riziko ztráty zaměstnání313,04 %12 %  
Nejednotný přístup ze strany nadřízených28,7 %8 %  

Graf

11. Co je podle vás důsledek působení rizikových faktorů v práci a v osobním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyčerpání, odcizení2080 %80 %  
Pocity marnosti / zbytečnosti1768 %68 %  
Pokles výkonnosti1560 %60 %  
Ztráta chuti do života1352 %52 %  
Nezájem o sebe i okolí1040 %40 %  
Ztráta sebevědomí728 %28 %  
Ztráta zaměstnání520 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loudová, J.Syndrom vyhoření Burnout (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51444.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.