Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Etiketa

Etiketa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Meisnerová
Šetření:27. 11. 2015 - 28. 11. 2015
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníků, který bude sloužit pro seminární práci na téma Business etiketa. Je určen pro širokou veřejnost. 

Předem moc děkuji za Váš čas. 

 

Eliška Meisnerová

Odpovědi respondentů

1. Řídíte se pravidly etikety (=pravidly společenského chování)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO2242,31 %42,31 %  
SPÍŠE NE1630,77 %30,77 %  
NE917,31 %17,31 %  
ANO59,62 %9,62 %  

Graf

2. Kdo je podle etikety společensky významnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3975 %75 %  
Muž1019,23 %19,23 %  
Není v tom žádný rozdíl dle etikety23,85 %3,85 %  
Nevím11,92 %1,92 %  

Graf

3. Vizitky je vhodné předat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na konci schůzky2650 %50 %  
Na začátku schůzky2038,46 %38,46 %  
Nevím47,69 %7,69 %  
Uprostřed schůzky23,85 %3,85 %  

Graf

4. Společensky významnější osoba (např. starší, nadřízený, host...) by měla být stále na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravé straně3465,38 %65,38 %  
Levé straně713,46 %13,46 %  
Nejlépe uprostřed611,54 %11,54 %  
Nevím35,77 %5,77 %  
Na stranách nezáleží11,92 %1,92 %  
Pravé straně11,92 %1,92 %  

Graf

5. Muž může, dle pravidel společenského chování, nosit světlé obleky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po celý den - kdykoliv2548,08 %48,08 %  
Do 18. hodiny1528,85 %28,85 %  
Nevím917,31 %17,31 %  
Jen na schůzky kolem poledne35,77 %5,77 %  

Graf

6. Při stolování s více chody (a více příbory) postupujeme při odebírání příborů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Směrem doprostřed k talíři5096,15 %96,15 %  
Nevím23,85 %3,85 %  

Graf

7. Akademickou hodnost a jiné tituly vyjmenuje při seznamování třetí osoba, avšak ne vy sám při samostatném představování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3261,54 %61,54 %  
nevím1426,92 %26,92 %  
ne611,54 %11,54 %  

Graf

8. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3159,62 %59,62 %  
Muž2140,38 %40,38 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19713,46 %13,46 %  
2947,69 %7,69 %  
2535,77 %5,77 %  
3035,77 %5,77 %  
3623,85 %3,85 %  
2323,85 %3,85 %  
2723,85 %3,85 %  
3123,85 %3,85 %  
2823,85 %3,85 %  
3223,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 26
45
18
11100
38
21
24
50
34
59
52
35
48
49
40
17
55
20
22
33
42
58
2344,23 %44,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.96
Minimum:19
Maximum:58
Variační rozpětí:39
Rozptyl:105.57
Směrodatná odchylka:10.27
Medián:29
Modus:19

Graf

10. Nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání2548,08 %48,08 %  
střední vzdělání s maturitou2446,15 %46,15 %  
základní23,85 %3,85 %  
střední vzdělání bez maturity11,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Řídíte se pravidly etikety (=pravidly společenského chování)?

2. Kdo je podle etikety společensky významnější?

3. Vizitky je vhodné předat:

4. Společensky významnější osoba (např. starší, nadřízený, host...) by měla být stále na:

5. Muž může, dle pravidel společenského chování, nosit světlé obleky:

6. Při stolování s více chody (a více příbory) postupujeme při odebírání příborů:

7. Akademickou hodnost a jiné tituly vyjmenuje při seznamování třetí osoba, avšak ne vy sám při samostatném představování.

8. Jste:

9. Kolik Vám je let?

10. Nejvyšší dokončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Řídíte se pravidly etikety (=pravidly společenského chování)?

2. Kdo je podle etikety společensky významnější?

3. Vizitky je vhodné předat:

4. Společensky významnější osoba (např. starší, nadřízený, host...) by měla být stále na:

5. Muž může, dle pravidel společenského chování, nosit světlé obleky:

6. Při stolování s více chody (a více příbory) postupujeme při odebírání příborů:

7. Akademickou hodnost a jiné tituly vyjmenuje při seznamování třetí osoba, avšak ne vy sám při samostatném představování.

8. Jste:

9. Kolik Vám je let?

10. Nejvyšší dokončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Meisnerová, E.Etiketa (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51472.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.