Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Hortová
Šetření:07. 12. 2015 - 12. 12. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou 1. ročníku VOŠ, obor sociálně právní činnost v Mostě. Dotazník je zaměřen na vyživovací povinnost v Ústeckém kraji. Tento dotazník je anonymní a bude sloužit jako podklad k získání zápočtu.

Předem Vám děkuji za věnovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7676 %76 %  
muž2424 %24 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-214444 %44 %  
22-283333 %33 %  
29-351010 %10 %  
36-4277 %7 %  
43-4955 %5 %  
50 a více11 %1 %  

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/svobodný8181 %81 %  
vdaná/vdaný1212 %12 %  
rozvedená/rozvedený66 %6 %  
vdova/vdovec11 %1 %  

Graf

4. Bydlíte v Ústeckém kraji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7070 %70 %  
ne3030 %30 %  

Graf

5. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město7070 %70 %  
vesnice3030 %30 %  

Graf

6. Máte děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7373 %73 %  
ano2727 %27 %  

Graf

7. Jak vysoká by podle Vás měla být výše výživného rodiče k dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-20% z platu5151 %51 %  
6-10% z platu2222 %22 %  
21% a více z platu2222 %22 %  
0-5% z platu55 %5 %  

Graf

8. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má vůči svému dítěti soudem upravenou vyživovací povinnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6767 %67 %  
ne3333 %33 %  

Graf

9. Jakým způsobem by měl být rodič, který neplatí výživné potrestán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
exekuce na plat8383 %83 %  
odnětí svobody88 %8 %  
odebrání řidičského průkazu22 %2 %  
Zákaz stiku s dítětem11 %1 %  
odebrání dítěte11 %1 %  
¨veřejně prospěšné práce a platem platit dluh na výživném11 %1 %  
pokutou11 %1 %  
nechat ho o hladu a bez prostředků :D11 %1 %  
odnětí svobody, popřípadě odebrání řidičáku dítěti nepomůže, takže jedině exekuce na plat 11 %1 %  
zadny trest11 %1 %  

Graf

10. Jaké důvody mohou mít rodiče k řádnému neplnění vyživovací povinnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neshody s bývalým partnerem/partnerkou5151 %51 %  
nová rodina2828 %28 %  
žádné 22 %2 %  
nedostatek financí22 %2 %  
ekonomická situace11 %1 %  
když prostě nechce platit tak platit nebude at je bez domova nebo s dobrou prací11 %1 %  
nezaměstnání, neznalost práva11 %1 %  
myslíte, že důvod může být pouze jeden?11 %1 %  
Dlouha nemoc,11 %1 %  
finanční problémy 11 %1 %  
žádné. pořídit si Dítě je závazek na zbytek života11 %1 %  
nedostatek finančních prostředků11 %1 %  
minimální příjem11 %1 %  
jsou jim děti lhostejný11 %1 %  
osobní finanční tíseň, neshody ani nová rodina, by na to "neměly" mít vliv11 %1 %  
jedině a pouze že nemají peníze ani pro sebe, žádné jiné důvody neexistují, jednou to dítě už má, tak se musí starat11 %1 %  
nedostatečný plat11 %1 %  
nová rodina, neshody, nezodpovědnost, nezájem o potomka11 %1 %  
nemá práci11 %1 %  
nechce se jim platit,tresty jsou za to minimální11 %1 %  
financni problemy11 %1 %  

Graf

11. Myslíte se, že by dítě mělo po 18 roku života dostávat výživné do vlastních rukou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5353 %53 %  
ne4747 %47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte děti?

  • odpověď ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vdaná/vdaný na otázku 3. Jste?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste?

4. Bydlíte v Ústeckém kraji?

5. Kde žijete?

6. Máte děti?

7. Jak vysoká by podle Vás měla být výše výživného rodiče k dítěti?

8. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má vůči svému dítěti soudem upravenou vyživovací povinnost?

9. Jakým způsobem by měl být rodič, který neplatí výživné potrestán?

10. Jaké důvody mohou mít rodiče k řádnému neplnění vyživovací povinnosti?

11. Myslíte se, že by dítě mělo po 18 roku života dostávat výživné do vlastních rukou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste?

4. Bydlíte v Ústeckém kraji?

5. Kde žijete?

6. Máte děti?

7. Jak vysoká by podle Vás měla být výše výživného rodiče k dítěti?

8. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má vůči svému dítěti soudem upravenou vyživovací povinnost?

9. Jakým způsobem by měl být rodič, který neplatí výživné potrestán?

10. Jaké důvody mohou mít rodiče k řádnému neplnění vyživovací povinnosti?

11. Myslíte se, že by dítě mělo po 18 roku života dostávat výživné do vlastních rukou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hortová, R.Vyživovací povinnost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://51680.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.