Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čerpání pohonných hmot

Čerpání pohonných hmot

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikol Lapišová
Šetření:13. 12. 2015 - 06. 01. 2016
Počet respondentů:274
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou střední školy a dotazník tvořím v rámci předmětu marketing.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž14854,01 %54,01 %  
Žena12645,99 %45,99 %  

Graf

2. Přibližný věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let7025,55 %25,55 %  
26-30 let5821,17 %21,17 %  
31-40 let4416,06 %16,06 %  
18-20 let3914,23 %14,23 %  
41-50 let3813,87 %13,87 %  
51 let a více..217,66 %7,66 %  
15-17 let41,46 %1,46 %  

Graf

3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobil24790,15 %90,15 %  
Silnější motocykl248,76 %8,76 %  
Skurt nebo podobný motocykl228,03 %8,03 %  
Dodávku nebo něco podobného..155,47 %5,47 %  

Graf

4. Na jaké palivo jezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Benzín16058,39 %58,39 %  
Nafta9133,21 %33,21 %  
LPG238,39 %8,39 %  

Graf

5. Které čerpací stanice preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čerpací stanice si volím podle ceny14452,55 %52,55 %  
Značkové čerpací stanice7326,64 %26,64 %  
Je mi to jedno5720,8 %20,8 %  

Graf

6. Jak často užíváte motorové vozidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den11541,97 %41,97 %  
Několikrát týdně8330,29 %30,29 %  
Párkrát do měsíce6021,9 %21,9 %  
Spíš jen výjimečně - sváteční řidič/ka..165,84 %5,84 %  

Graf

7. Kolik najezdíte přibližně kilometrů za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5.000 - 10.000 km/1 rok6824,82 %24,82 %  
10.000 - 20.000 km/1 rok6122,26 %22,26 %  
1.000 - 5.000 km/1 rok5419,71 %19,71 %  
20.000 a více...5319,34 %19,34 %  
Méně než 1.000 km/ 1 rok3813,87 %13,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodávku nebo něco podobného.. na otázku 3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Silnější motocykl na otázku 3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 let a více.. na otázku 2. Přibližný věk?

4. Na jaké palivo jezdíte?

 • odpověď Benzín:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skurt nebo podobný motocykl na otázku 3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?

7. Kolik najezdíte přibližně kilometrů za rok?

 • odpověď Méně než 1.000 km/ 1 rok:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíš jen výjimečně - sváteční řidič/ka.. na otázku 6. Jak často užíváte motorové vozidlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Přibližný věk?

3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?

4. Na jaké palivo jezdíte?

5. Které čerpací stanice preferujete?

6. Jak často užíváte motorové vozidlo?

7. Kolik najezdíte přibližně kilometrů za rok?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Přibližný věk?

3. Které z těchto motorových vozidel užíváte nebo vlastníte?

4. Na jaké palivo jezdíte?

5. Které čerpací stanice preferujete?

6. Jak často užíváte motorové vozidlo?

7. Kolik najezdíte přibližně kilometrů za rok?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lapišová, N.Čerpání pohonných hmot (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://51836.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.