Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prokrastinace

Prokrastinace

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Rybková
Šetření:31. 12. 2015 - 03. 01. 2016
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:93,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím vás o anonymní, avšak pravdivé, vyplnění dotazníku na téma prokrastinace (=chorobné odkládání úkolů a povinností). Dotazník bude primárně sloužit jako podklad pro mou seminární práci.

Předem děkuji všem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4575 %75 %  
muž1525 %25 %  

Graf

2. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let2033,33 %33,33 %  
36-60 let1423,33 %23,33 %  
15-19 let1220 %20 %  
26-35 let915 %15 %  
méně než 15 let46,67 %6,67 %  
více než 60 let11,67 %1,67 %  

Graf

3. Znali jste již dříve pojem ,,prokrastinace''?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5795 %95 %  
ne35 %5 %  

Graf

4. Myslíte si, že prokrastinace je to samé jako lenost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4371,67 %71,67 %  
ano1728,33 %28,33 %  

Graf

5. Stává se Vám někdy, že sami sobě poručíte, ale nedokážete se poslechnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5388,33 %88,33 %  
ne711,67 %11,67 %  

Graf

6. Když mám nějaký úkol/povinnost, pustím se do toho...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...až to bude nezbytně nutné2745 %45 %  
...až se mi bude chtít/nebudu mít na práci nic jiného2236,67 %36,67 %  
...ihned1118,33 %18,33 %  

Graf

7. Často lituji, že jsem úkol nezačal/a dělat dříve.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4473,33 %73,33 %  
ne1626,67 %26,67 %  

Graf

8. Někdy se mi stane, že daný úkol nestihnu udělat včas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze vy výjimečných případech3660 %60 %  
ano, často1220 %20 %  
ne, nikdy1220 %20 %  

Graf

9. Na konci dne lituji, že jsem svůj den nestrávil/a efektivněji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2643,33 %43,33 %  
ano2440 %40 %  
ne1016,67 %16,67 %  

Graf

10. Která motivace je pro Vás při plnění úkolu nejsilnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud mě úkol baví3456,67 %56,67 %  
pokud po splnění úkolu dostanu odměnu nebo mi hrozí trest1321,67 %21,67 %  
cíl, že už budu mít úkol splněný1321,67 %21,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Je Vám:

3. Znali jste již dříve pojem ,,prokrastinace''?

4. Myslíte si, že prokrastinace je to samé jako lenost?

5. Stává se Vám někdy, že sami sobě poručíte, ale nedokážete se poslechnout?

6. Když mám nějaký úkol/povinnost, pustím se do toho...

7. Často lituji, že jsem úkol nezačal/a dělat dříve.

8. Někdy se mi stane, že daný úkol nestihnu udělat včas.

9. Na konci dne lituji, že jsem svůj den nestrávil/a efektivněji.

10. Která motivace je pro Vás při plnění úkolu nejsilnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Je Vám:

3. Znali jste již dříve pojem ,,prokrastinace''?

4. Myslíte si, že prokrastinace je to samé jako lenost?

5. Stává se Vám někdy, že sami sobě poručíte, ale nedokážete se poslechnout?

6. Když mám nějaký úkol/povinnost, pustím se do toho...

7. Často lituji, že jsem úkol nezačal/a dělat dříve.

8. Někdy se mi stane, že daný úkol nestihnu udělat včas.

9. Na konci dne lituji, že jsem svůj den nestrávil/a efektivněji.

10. Která motivace je pro Vás při plnění úkolu nejsilnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rybková, M.Prokrastinace (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52076.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.