Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odpadové hospodářství Jirkova

Odpadové hospodářství Jirkova

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Štěpánka Reinerová
Šetření:13. 01. 2016 - 20. 01. 2016
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník slouží pro potřeby bakalářské práce na téma Odpadové hospodářství města Jirkova.

 

Předem Vám děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 50 let360 %60 %  
21 - 30 let120 %20 %  
15 - 20 let120 %20 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou360 %60 %  
Střední bez maturity / vyučen120 %20 %  
Základní120 %20 %  

Graf

3. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano480 %80 %  
Ne120 %20 %  

Graf

4. Jaké složky odpadu separujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír4100 %80 %  
Sklo4100 %80 %  
Plast4100 %80 %  
Nápojové kartony125 %20 %  
Velkoobjemový odpad125 %20 %  
Nebezpečný odpad125 %20 %  
Elektrozařízení a baterie125 %20 %  

Graf

5. Jaká je vzdálenost sběrných nádob na papír, sklo a plast od místa Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100 m360 %60 %  
Nad 200 m120 %20 %  
Od 101 do 200 m120 %20 %  

Graf

6. Jste spokojeni se vzdáleností sběrných míst od místa Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5100 %100 %  

Graf

7. Jaká je četnost svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím240 %40 %  
1x týdně240 %40 %  
2x týdně120 %20 %  

Graf

8. Jste spokojeni s četností svozu komunálního odpadu v místě Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano480 %80 %  
Ne120 %20 %  

Graf

9. V Jirkově se nenacházejí kontejnery na nápojové kartony. Do jakého kontejneru je lze odložit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast250 %40 %  
Papír250 %40 %  

Graf

10. Kde v obci můžete odevzdat elektroodpad a elektrozařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lze ho odevzdat na sběrný dvůr480 %80 %  
Lze ho odložit do kontejneru k tomuto účelu určenému360 %60 %  
Lze ho odevzdat na prodejnu prostřednictvím zpětného odběru120 %20 %  

Graf

11. Nachází se v Jirkově kontejnery na sběr nepotřebného textilu? Pokud ano, využíváte je?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, zda se v Jirkově nacházejí kontejnery na textil240 %40 %  
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil, ale nevyužívám je240 %40 %  
Ano, v Jirkově se nachází kontejnery na textil a využívám je120 %20 %  

Graf

12. Jsou v Jirkově k dispozici nádoby na bioodpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím240 %40 %  
Ano, u rodinných domů a na otevřeném prostranství, přístupné všem240 %40 %  
Ano, pouze u rodinných domů120 %20 %  

Graf

13. Je v Jirkově k dispozici sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15, Ne, ale občané Jirkova mohou odpady zdarma odevzdat na sběrný dvůr v Chomutověotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %60 %  
Ne, ale občané Jirkova mohou odpady zdarma odevzdat na sběrný dvůr v Chomutově240 %40 %  

Graf

14. Využívá Vaše rodina sběrný dvůr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3100 %60 %  

Graf

15. Jak nakládáte s nebezpečnými odpady?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebezpečný odpad odevzdám na sběrný dvůr3100 %60 %  

Graf

16. Kam lze uložit stavební odpad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na sběrný dvůr (za poplatek)375 %60 %  
Do velkoobjemových kontejnerů250 %40 %  

Graf

17. Víte, co je „Plán odpadového hospodářství“? Vypracovává město Jirkov POH?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, co je POH5100 %100 %  

Graf

18. Víte, v jakém rozmezí se pohybuje místní poplatek (za kalendářní rok) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na osobu v obci Jirkov?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
801 - 1000 Kč133,33 %20 %  
200 - 400 Kč133,33 %20 %  
401 - 600 Kč133,33 %20 %  

Graf

19. Má město Jirkov na svém území zřízenou kompostárnu? Jestliže ne, postrádáte ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Na území Jirkova se kompostárna nenachází a postrádám ji → konec dotazníku, Město Jirkov na svém území má zřízenou kompostárnu → konec dotazníku, Na území Jirkova se kompostárna nenachází, ale přesto ji nepostrádámotázka č. 20, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5100 %100 %  

Graf

20. Z jakého důvodu nepostrádáte kompostárnu na území města Jirkova?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (75,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reinerová, Š.Odpadové hospodářství Jirkova (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52349.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.