Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bakalářská práce - Hipoturistika

Bakalářská práce - Hipoturistika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Petrová
Šetření:23. 01. 2016 - 31. 01. 2016
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):20 / 10.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás tímto požádala o spolupráci při tvorbě mé bakalářské práce.

Dotazníkem bych ráda zjistila, jaké je povědomí a zájem o hipoturistiku v České Republice a nejlépe konkrétně v Hradci Králové.

Předem všem moc děkuji,

Verča

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5362,35 %62,35 %  
Muž3237,65 %37,65 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-26 let4451,76 %51,76 %  
27-40 let1720 %20 %  
41-60 let1416,47 %16,47 %  
61 let a více55,88 %5,88 %  
15 let a méně55,88 %5,88 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné s maturitou2731,76 %31,76 %  
Vysokoškolské bakalářské1517,65 %17,65 %  
Základní1011,76 %11,76 %  
Vysokoškolské magisterské89,41 %9,41 %  
Vysokoškolské + vyšší kvalifikace78,24 %8,24 %  
Vyšší odborné67,06 %7,06 %  
Vyučen55,88 %5,88 %  
Vysokoškolské33,53 %3,53 %  
Středoškolské s maturitou22,35 %2,35 %  
Střední odborné bez maturity22,35 %2,35 %  

Graf

4. Znáte pojem "hipoturistika"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Aneotázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ane4552,94 %52,94 %  
Ne4047,06 %47,06 %  

Graf

5. Jedná se o turistiku na koni. Jezdíte sám (sama) na koni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3175,61 %36,47 %  
Ano1024,39 %11,76 %  

Graf

6. Jezdíte sám (sama) na koni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2760 %31,76 %  
Ano1840 %21,18 %  

Graf

7. Vyhledáváte při návštěvě turistických atraktivit možnost využití hipoturistiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vždyotázka č. 8, Častootázka č. 8, Občasotázka č. 8, Málokdyotázka č. 8, Nikdyotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často1346,43 %15,29 %  
Občas828,57 %9,41 %  
Vždy310,71 %3,53 %  
Nikdy27,14 %2,35 %  
Málokdy27,14 %2,35 %  

Graf

8. Přizpůsobujete výběr dovolené podle dostupnosti hipoturistiky v cílové destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy934,62 %10,59 %  
Občas830,77 %9,41 %  
Často415,38 %4,71 %  
Nikdy415,38 %4,71 %  
Vždy13,85 %1,18 %  

Graf

9. Chtěli byste někdy jízdu na koni vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem ano2543,1 %29,41 %  
Ani ne1627,59 %18,82 %  
Ano. Velký zájem.1220,69 %14,12 %  
Je mi to jedno46,9 %4,71 %  
Vůbec ne11,72 %1,18 %  

Graf

10. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hlavní město Prahaotázka č. 16, Středočeskýotázka č. 16, Jihočeskýotázka č. 16, Plzeňskýotázka č. 16, Karlovarskýotázka č. 16, Ústeckýotázka č. 16, Libereckýotázka č. 16, Královéhradeckýotázka č. 11, Pardubickýotázka č. 16, Olomouckýotázka č. 16, Moravskoslezskýotázka č. 16, Jihomoravskýotázka č. 16, Zlínskýotázka č. 16, Vysočinaotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1416,47 %16,47 %  
Královéhradecký1112,94 %12,94 %  
Středočeský1112,94 %12,94 %  
Ústecký78,24 %8,24 %  
Moravskoslezský78,24 %8,24 %  
Pardubický67,06 %7,06 %  
Jihomoravský67,06 %7,06 %  
Plzeňský55,88 %5,88 %  
Jihočeský44,71 %4,71 %  
Olomoucký44,71 %4,71 %  
Liberecký33,53 %3,53 %  
Zlínský33,53 %3,53 %  
Karlovarský22,35 %2,35 %  
Vysočina22,35 %2,35 %  

Graf

11. Bydlíte v Hradci Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano872,73 %9,41 %  
Ne327,27 %3,53 %  

Graf

12. Navštěvujete často Městské lesy Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často337,5 %3,53 %  
Občas225 %2,35 %  
Často225 %2,35 %  
Málo112,5 %1,18 %  

Graf

13. Navštěvujete často krajské město Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi často266,67 %2,35 %  
Velmi málo133,33 %1,18 %  

Graf

14. Měli byste zájem o novou hipotrasu v rámci Městských lesů Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. Velký zájem.337,5 %3,53 %  
Je mi to jedno225 %2,35 %  
Celkem ano225 %2,35 %  
Ani ne112,5 %1,18 %  

Graf

15. Měli byste zájem o využití nové hipotrasy v rámci Městských lesů Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne133,33 %1,18 %  
Celkem ano133,33 %1,18 %  
Ano. Velký zájem.133,33 %1,18 %  

Graf

16. Znáte město Hradec Králové

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6688 %77,65 %  
Ne912 %10,59 %  

Graf

17. Navštívili jste někdy město Hradec Králové

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4060,61 %47,06 %  
Ne2639,39 %30,59 %  

Graf

18. Plánujete další návštěvu města Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3075 %35,29 %  
Ne1025 %11,76 %  

Graf

19. Plánujete návštěvu města Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1973,08 %22,35 %  
Ne726,92 %8,24 %  

Graf

20. Měli byste zájem o využití nové hipotrasy v rámci Městských lesů Hradec Králové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem ano1735,42 %20 %  
Je mi to jedno1020,83 %11,76 %  
Ano. Velký zájem.918,75 %10,59 %  
Ani ne816,67 %9,41 %  
Vůbec ne48,33 %4,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Znáte pojem "hipoturistika"?

 • odpověď Ane:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jezdíte sám (sama) na koni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jezdíte sám (sama) na koni?
 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Jedná se o turistiku na koni. Jezdíte sám (sama) na koni?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Jedná se o turistiku na koni. Jezdíte sám (sama) na koni?

17. Navštívili jste někdy město Hradec Králové

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Plánujete další návštěvu města Hradec Králové?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Plánujete další návštěvu města Hradec Králové?
 • odpověď Ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Plánujete návštěvu města Hradec Králové?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

4. Znáte pojem "hipoturistika"?

5. Jedná se o turistiku na koni. Jezdíte sám (sama) na koni?

6. Jezdíte sám (sama) na koni?

7. Vyhledáváte při návštěvě turistických atraktivit možnost využití hipoturistiky?

9. Chtěli byste někdy jízdu na koni vyzkoušet?

10. V jakém kraji bydlíte?

16. Znáte město Hradec Králové

17. Navštívili jste někdy město Hradec Králové

18. Plánujete další návštěvu města Hradec Králové?

19. Plánujete návštěvu města Hradec Králové?

20. Měli byste zájem o využití nové hipotrasy v rámci Městských lesů Hradec Králové?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

4. Znáte pojem "hipoturistika"?

5. Jedná se o turistiku na koni. Jezdíte sám (sama) na koni?

6. Jezdíte sám (sama) na koni?

7. Vyhledáváte při návštěvě turistických atraktivit možnost využití hipoturistiky?

9. Chtěli byste někdy jízdu na koni vyzkoušet?

10. V jakém kraji bydlíte?

16. Znáte město Hradec Králové

17. Navštívili jste někdy město Hradec Králové

18. Plánujete další návštěvu města Hradec Králové?

19. Plánujete návštěvu města Hradec Králové?

20. Měli byste zájem o využití nové hipotrasy v rámci Městských lesů Hradec Králové?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrová, V.Bakalářská práce - Hipoturistika (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52489.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.