Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Informovanost žen o prevenci osteoporózy

Informovanost žen o prevenci osteoporózy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bronislava Kutiová
Šetření:31. 01. 2016 - 26. 02. 2016
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Tento dotazník je sestaven za účelem vypracování mé bakalářské práce, je zcela anonymní a je určen pouze pro ženy.

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 594151,25 %51,25 %  
do 393341,25 %41,25 %  
60 a více67,5 %7,5 %  

Graf

2. Co je osteoporóza?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
onemocnění kostí7593,75 %93,75 %  
nevím45 %5 %  
onemocnění svalů11,25 %1,25 %  

Graf

3. Osteoporóza častěji vzniká:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u žen6581,25 %81,25 %  
obě pohlaví stejný poměr911,25 %11,25 %  
nevím67,5 %7,5 %  

Graf

4. V kterém věku se obvykle osteoporóza začne projevovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po menopauze5973,75 %73,75 %  
nevím810 %10 %  
v dospělosti810 %10 %  
kdykoliv45 %5 %  
v dětství a dospívání11,25 %1,25 %  

Graf

5. Co patří mezi hlavní příznaky nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bolest pohybového aparátu, snižování výšky,zlomeniny kostí7492,5 %92,5 %  
nevím67,5 %7,5 %  

Graf

6. V prevenci osteoporózy je důležitý denní příjem :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vápníku a vitamínu D4860 %60 %  
vápníku a hořčíku1923,75 %23,75 %  
nevím78,75 %8,75 %  
vápníku a vitamínu C67,5 %7,5 %  

Graf

7. Které potraviny jsou důležité pro prevenci osteoporózy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mléčné výrobky7087,5 %87,5 %  
nevím78,75 %8,75 %  
ovoce a zelenina33,75 %3,75 %  

Graf

8. Je pohybová aktivita důležitá v prevenci nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, může snížit riziko vzniku5467,5 %67,5 %  
pohyb s tím nijak nesouvisí1417,5 %17,5 %  
nevím1215 %15 %  

Graf

9. Které vyšetření dokáže změřit hustotu kostní tkáně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denzitometrie4860 %60 %  
nevím1822,5 %22,5 %  
magnetická rezonance1215 %15 %  
vyšetření krve22,5 %2,5 %  

Graf

10. Kdy je vhodné začít s prevencí osteoporózy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v dospělosti3442,5 %42,5 %  
v dětství a dospívání2936,25 %36,25 %  
nevím1012,5 %12,5 %  
po menopauze45 %5 %  
ovlivnit to nelze v žádném věku33,75 %3,75 %  

Graf

11. Časté pití černé kávy riziko vzniku osteoporózy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3138,75 %38,75 %  
zvyšuje2632,5 %32,5 %  
nesouvisí s tím2328,75 %28,75 %  

Graf

12. Kouření cigaret riziko vzniku osteoporózy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje4455 %55 %  
nevím1822,5 %22,5 %  
nesouvisí s tím1822,5 %22,5 %  

Graf

13. Konzumace alkoholu riziko vzniku osteoporózy :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje3847,5 %47,5 %  
nevím2126,25 %26,25 %  
nesouvisí s tím2025 %25 %  
snižuje11,25 %1,25 %  

Graf

14. Dlouhodobé užívání kortikoidů riziko vzniku osteoporózy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje4758,75 %58,75 %  
nevím2936,25 %36,25 %  
nesouvisí s tím33,75 %3,75 %  
snižuje11,25 %1,25 %  

Graf

15. Může předčasné ukončení menstruačního cyklu (menopauza) souviset se vznikem osteoporózy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5163,75 %63,75 %  
nevím2328,75 %28,75 %  
ne67,5 %7,5 %  

Graf

16. Kde jste se o osteoporóze dozvěděla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (televize, rozhlas, internet)2733,75 %33,75 %  
z tisku, časopisů2227,5 %27,5 %  
jiné810 %10 %  
v ordinaci praktického lékaře810 %10 %  
nikdy jsem o ní neslyšela56,25 %6,25 %  
v ordinaci gynekologa22,5 %2,5 %  
máme jí v rodině11,25 %1,25 %  
maminka má osteoporozu11,25 %1,25 %  
Od svých rodinných příslušníků, jenž touto nemocí trpí. 11,25 %1,25 %  
u své matky11,25 %1,25 %  
Prirodopis11,25 %1,25 %  
Nikde11,25 %1,25 %  
ve škole11,25 %1,25 %  
rodinné dispozice11,25 %1,25 %  

Graf

17. Máte zájem dozvědět se více o prevenci a zdravém životním stylu, který může snížit riziko vzniku ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3847,5 %47,5 %  
ne2430 %30 %  
nevím1822,5 %22,5 %  

Graf

18. Pokud jste v předchozí otázce odpověděla ano, můžete zde vyjádřit v jaké oblasti a jakým způsobem byste chtěla bát informována o prevenci onemocnění.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u lékaře + dobře udělané webovky by situaci mohly řešit14,55 %1,25 %  
Jaké způsoby pohybu a stravování předchází vzniku osteoporózy, třeba plakáty u lékaře14,55 %1,25 %  
u lékaře, letáky aspod.14,55 %1,25 %  
hlavně dostupným14,55 %1,25 %  
letáky,v denním tisku,v televizi14,55 %1,25 %  
zdravý životní styl jako prevence před onemocněními a nebo jakými způsobi snižit dopady onemocnění14,55 %1,25 %  
O samotné nemoci a její prevenci. Myslím, že se mezi lidmi o této problematice ví velmi málo informací.14,55 %1,25 %  
přednáška14,55 %1,25 %  
v oblasti zdravotnictví, informacemi a radami od lékaře 14,55 %1,25 %  
odborné články v dostupném tisku a médiích14,55 %1,25 %  
ostatní odpovědi nejlepší by byla brožurka nebo letáček o nemoci příznacích, léčbě či prevenci
formou přednášky
jak mohu předejít nemoci
media
formou besedy nebo letákem
Artritida
tištěné medium
sama si vyhledávám informace
Ve škole by určitě měla být zmíněna, potom také u praktické lékařky.
seriozní informace z vědeckých výzkumů - publikovány v časopisech nebo i info od lékařů praktiků a gynekologů
e-mail,články na internetu
u lékaře, pravidelné informace v podobě e-mailů
1254,55 %15 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Kouření cigaret riziko vzniku osteoporózy :

  • odpověď zvyšuje:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšuje na otázku 13. Konzumace alkoholu riziko vzniku osteoporózy :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

2. Co je osteoporóza?

3. Osteoporóza častěji vzniká:

4. V kterém věku se obvykle osteoporóza začne projevovat?

5. Co patří mezi hlavní příznaky nemoci?

6. V prevenci osteoporózy je důležitý denní příjem :

7. Které potraviny jsou důležité pro prevenci osteoporózy?

8. Je pohybová aktivita důležitá v prevenci nemoci?

9. Které vyšetření dokáže změřit hustotu kostní tkáně?

10. Kdy je vhodné začít s prevencí osteoporózy?

11. Časté pití černé kávy riziko vzniku osteoporózy :

12. Kouření cigaret riziko vzniku osteoporózy :

13. Konzumace alkoholu riziko vzniku osteoporózy :

14. Dlouhodobé užívání kortikoidů riziko vzniku osteoporózy:

15. Může předčasné ukončení menstruačního cyklu (menopauza) souviset se vznikem osteoporózy?

16. Kde jste se o osteoporóze dozvěděla?

17. Máte zájem dozvědět se více o prevenci a zdravém životním stylu, který může snížit riziko vzniku ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

2. Co je osteoporóza?

3. Osteoporóza častěji vzniká:

4. V kterém věku se obvykle osteoporóza začne projevovat?

5. Co patří mezi hlavní příznaky nemoci?

6. V prevenci osteoporózy je důležitý denní příjem :

7. Které potraviny jsou důležité pro prevenci osteoporózy?

8. Je pohybová aktivita důležitá v prevenci nemoci?

9. Které vyšetření dokáže změřit hustotu kostní tkáně?

10. Kdy je vhodné začít s prevencí osteoporózy?

11. Časté pití černé kávy riziko vzniku osteoporózy :

12. Kouření cigaret riziko vzniku osteoporózy :

13. Konzumace alkoholu riziko vzniku osteoporózy :

14. Dlouhodobé užívání kortikoidů riziko vzniku osteoporózy:

15. Může předčasné ukončení menstruačního cyklu (menopauza) souviset se vznikem osteoporózy?

16. Kde jste se o osteoporóze dozvěděla?

17. Máte zájem dozvědět se více o prevenci a zdravém životním stylu, který může snížit riziko vzniku ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kutiová, B.Informovanost žen o prevenci osteoporózy (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52645.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.