Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Firemní kultura

Firemní kultura

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Klimentová
Šetření:02. 02. 2016 - 10. 02. 2016
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím tímto o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci, tedy pouze pro studijní účely. Dotazník se týká vztahů na pracovišti.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8066,67 %66,67 %  
Muž4033,33 %33,33 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-505344,17 %44,17 %  
16-305243,33 %43,33 %  
51-60119,17 %9,17 %  
61 a více43,33 %3,33 %  

Graf

3. V jakém kolektivu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V převážně ženském4739,17 %39,17 %  
V převážně mužském3831,67 %31,67 %  
Stav je vyrovnaný3730,83 %30,83 %  

Graf

4. Jste spokojený/á s Vaším pracovním prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8873,33 %73,33 %  
Ne2520,83 %20,83 %  
Je mi to jedno.86,67 %6,67 %  

Graf

5. Jak Vy osobně vnímáte atmosféru na pracovišti? Jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klidnou a přátelskou7058,33 %58,33 %  
Nic extra, ale dá se to přežít.4436,67 %36,67 %  
Je strašná, všichni se navzájem pomlouvají a hádají.86,67 %6,67 %  

Graf

6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?

Pokud jste zaškrtl/a jinou odpověď, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Máte skvělé kolegy.4862,34 %40 %  
Obě možnosti odpovídají realitě.2228,57 %18,33 %  
Vedení se aktivně snaží, aby tomu tak bylo.1316,88 %10,83 %  
Ani jedna z možností neodpovídá realitě.1114,29 %9,17 %  

Graf

7. Pokud jste zaškrtl/a „Strašná, všichni se navzájem pomlouvají a hádají“, kvůli čemu myslíte, že to tak je?

Pokud jste zaškrtl/a jinou odpověď, otázku přeskočte.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jedna z možností neodpovídá realitě.1762,96 %14,17 %  
Obě možnosti odpovídají realitě.622,22 %5 %  
Vedení je Vaše spokojenost ukradená.414,81 %3,33 %  

Graf

8. Proudí k Vám informace od vedení správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě by to šlo vylepšit.7159,17 %59,17 %  
Ano, vše se dozvídám s dostatečným předstihem.3025 %25 %  
Ne, vždy do poslední chvíle nevím, na čem jsem.2016,67 %16,67 %  

Graf

9. Máte v organizaci odbory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, funguje to dobře i bez nich.5041,67 %41,67 %  
Ne, ale měly by být.2621,67 %21,67 %  
Ani nevím.2218,33 %18,33 %  
Ano, máme, ale k ničemu to není.1512,5 %12,5 %  
Ano, díky nim jsou naše pracovní podmínky stále lepší.75,83 %5,83 %  

Graf

10. Dělá podnik pro zaměstnance něco v sociální oblasti (prevence, stravenky, vzdělávání, bonusy, kultura atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8066,67 %66,67 %  
Ne3529,17 %29,17 %  
Nevím54,17 %4,17 %  

Graf

11. Váš šéf/šéfka je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celkem to ujde.6554,17 %54,17 %  
Skvělý/á, jsme téměř přátelé.4436,67 %36,67 %  
Je to děs, nesnáším ho/ji.1210 %10 %  

Graf

12. Jak jste spokojeni ve své stávající práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moje práce mě naplňuje, neměnil/a bych.6655 %55 %  
Tak nějak to jde „práce je práce“.4739,17 %39,17 %  
Je to strašné, odešel/odešla bych kdyby to jen trochu šlo.1210 %10 %  

Graf

13. Střídají se u Vás v práci zaměstnanci často.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, u nás je to ojedinělý jev.6957,5 %57,5 %  
Nevím, nesleduji to.2823,33 %23,33 %  
Ano, nikdo u nás dlouho nevydrží.2520,83 %20,83 %  

Graf

14. Už jste někdy zažil/a jednání v rozporu se zákoníkem práce ze strany zaměstnavatele? (např. nezaplatil přesčas, neplatí svátky či dovolené, práce na Švarc systém…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5545,83 %45,83 %  
Ano4033,33 %33,33 %  
Nejsem si jistý/á, co všechno je nezákonné2520,83 %20,83 %  

Graf

15. Zažil/a jste někdy v (stávající či nějaké předešlé) práci konflikt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byl/a jsem jeho přímým účastníkem5747,5 %47,5 %  
Ano, naštěstí jen jako pozorovatel3529,17 %29,17 %  
Asi ne, nevzpomínám si.2420 %20 %  
Ne, nikdy86,67 %6,67 %  

Graf

16. Zažil/a jste někdy přímo šikanu (neboli mobbing) na pracovišti? („O mobbing se jedná tehdy, jestliže se na postiženého útočí alespoň jednou týdně a nejméně po dobu půl roku a útoky provádí jedna či více osob.“)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezažil/a nikdy7461,67 %61,67 %  
Ano, byl/a jsem šikanován/a v práci2420 %20 %  
Nejsem si jistý/á1613,33 %13,33 %  
Ano, ale jen jako pozorovatel1210 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak Vy osobně vnímáte atmosféru na pracovišti? Jako:

  • odpověď Klidnou a přátelskou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obě možnosti odpovídají realitě. na otázku 6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedení se aktivně snaží, aby tomu tak bylo. na otázku 6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Máte skvělé kolegy. na otázku 6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kolektivu pracujete?

4. Jste spokojený/á s Vaším pracovním prostředím?

5. Jak Vy osobně vnímáte atmosféru na pracovišti? Jako:

6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?

7. Pokud jste zaškrtl/a „Strašná, všichni se navzájem pomlouvají a hádají“, kvůli čemu myslíte, že to tak je?

8. Proudí k Vám informace od vedení správně?

9. Máte v organizaci odbory?

10. Dělá podnik pro zaměstnance něco v sociální oblasti (prevence, stravenky, vzdělávání, bonusy, kultura atd.)?

11. Váš šéf/šéfka je:

12. Jak jste spokojeni ve své stávající práci?

13. Střídají se u Vás v práci zaměstnanci často.

14. Už jste někdy zažil/a jednání v rozporu se zákoníkem práce ze strany zaměstnavatele? (např. nezaplatil přesčas, neplatí svátky či dovolené, práce na Švarc systém…)

15. Zažil/a jste někdy v (stávající či nějaké předešlé) práci konflikt?

16. Zažil/a jste někdy přímo šikanu (neboli mobbing) na pracovišti? („O mobbing se jedná tehdy, jestliže se na postiženého útočí alespoň jednou týdně a nejméně po dobu půl roku a útoky provádí jedna či více osob.“)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kolektivu pracujete?

4. Jste spokojený/á s Vaším pracovním prostředím?

5. Jak Vy osobně vnímáte atmosféru na pracovišti? Jako:

6. Pokud jste zaškrtl/a „Klidná a přátelská“, díky čemu myslíte, že to tak je?

7. Pokud jste zaškrtl/a „Strašná, všichni se navzájem pomlouvají a hádají“, kvůli čemu myslíte, že to tak je?

8. Proudí k Vám informace od vedení správně?

9. Máte v organizaci odbory?

10. Dělá podnik pro zaměstnance něco v sociální oblasti (prevence, stravenky, vzdělávání, bonusy, kultura atd.)?

11. Váš šéf/šéfka je:

12. Jak jste spokojeni ve své stávající práci?

13. Střídají se u Vás v práci zaměstnanci často.

14. Už jste někdy zažil/a jednání v rozporu se zákoníkem práce ze strany zaměstnavatele? (např. nezaplatil přesčas, neplatí svátky či dovolené, práce na Švarc systém…)

15. Zažil/a jste někdy v (stávající či nějaké předešlé) práci konflikt?

16. Zažil/a jste někdy přímo šikanu (neboli mobbing) na pracovišti? („O mobbing se jedná tehdy, jestliže se na postiženého útočí alespoň jednou týdně a nejméně po dobu půl roku a útoky provádí jedna či více osob.“)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klimentová, I.Firemní kultura (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52680.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.