Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Typologie zákazníků na trhu s medovými produkty (Marlenka)

Typologie zákazníků na trhu s medovými produkty (Marlenka)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena vitaskova
Šetření:14. 02. 2016 - 20. 02. 2016
Počet respondentů:223
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti,

ráda bych vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a tento dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování mé diplomové práce na téma Typologie chování zákazníků na trhu s medovými produkty. Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji vám za spolupráci

Jestliže není uvedeno jinak, uveďte vždy jen jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete produkty od společnosti Marlenka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17176,68 %76,68 %  
Ne5223,32 %23,32 %  

Graf

2. Co je pro vás hlavním zdrojem informací o produktech Marlenka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má předchozí zkušenost9152,6 %40,81 %  
známí, přátelé2615,03 %11,66 %  
prodejci v místě prodeje116,36 %4,93 %  
sociální sítě (např. Facebook)84,62 %3,59 %  
partner (partnerka)84,62 %3,59 %  
jiné74,05 %3,14 %  
webové stránky společnosti63,47 %2,69 %  
rodiče52,89 %2,24 %  
reklama v denících a časopisech42,31 %1,79 %  
Internetové vyhledávače (typu Google, Seznam)31,73 %1,35 %  
děti31,73 %1,35 %  
televizní reklama10,58 %0,45 %  

Graf

3. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji nakupuje produkty Marlenka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8750,58 %39,01 %  
otec /matka3922,67 %17,49 %  
přítel/kyně179,88 %7,62 %  
manžel /ka169,3 %7,17 %  
syn/dcera95,23 %4,04 %  
prarodič31,74 %1,35 %  
jiný, prosím, uveďte ………………...………………………………10,58 %0,45 %  

Graf

4. V rozhodovacím procesu o nákupu produktů Marlenka nejčastěji zastávám tyto role. Možnost zvolit více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívám/konzumuji11667,44 %52,02 %  
nakupuji6940,12 %30,94 %  
ovlivňuji nákup5330,81 %23,77 %  
rozhoduji o nákupu4425,58 %19,73 %  
neplním žádnou roli148,14 %6,28 %  

Graf

5. Kde obvykle nakupujete medové produkty? Můžete vyznačit i více variant

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v síti obchodních řetězců10762,57 %47,98 %  
ve stáncích Marlenka4928,65 %21,97 %  
v kavárně4325,15 %19,28 %  
v restauraci3621,05 %16,14 %  
v cukrárně2816,37 %12,56 %  
v dárkové prodejně179,94 %7,62 %  
jiné158,77 %6,73 %  
v prodejně zdravé výživy52,92 %2,24 %  
přes e-shop31,75 %1,35 %  

Graf

6. Jak často průměrně nakupujete produkty firmy Marlenka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x čtvrtletně7141,52 %31,84 %  
1x měsíčně3621,05 %16,14 %  
1x za půl roku2916,96 %13 %  
méně často2514,62 %11,21 %  
1x za 14 dní84,68 %3,59 %  
1x týdně21,17 %0,9 %  

Graf

7. Kolik vaše domácnost průměrně utratí za produkty firmy Marlenka na 1 nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151–300 Kč6538,01 %29,15 %  
151–300 K4727,49 %21,08 %  
301–450 Kč2112,28 %9,42 %  
0 –150 Kč2011,7 %8,97 %  
0–150 Kč148,19 %6,28 %  
nevím21,17 %0,9 %  
451-600 Kč10,58 %0,45 %  
více než 601 Kč10,58 %0,45 %  

Graf

8. Jaký produkt od společnosti Marlenka Vám nejvíce chutná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Medový dort Marlenka klasický10259,65 %45,74 %  
Medový dort Marlenka kakaový2615,2 %11,66 %  
Medové kuličky Marlenka klasické137,6 %5,83 %  
Medové kuličky Marlenka kakaové105,85 %4,48 %  
Napoleonky74,09 %3,14 %  
Pachlava31,75 %1,35 %  
Medový dort Marlenka citronový31,75 %1,35 %  
Medový dortík Marlenka21,17 %0,9 %  
Medový dort Marlenka sváteční21,17 %0,9 %  
Bezlepková Marlenka10,58 %0,45 %  
Medový SNACK Marlenka10,58 %0,45 %  
káva10,58 %0,45 %  

Graf

9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Produkty Marlenka nakupuji pravidelně2.8831.366
Produkty Marlenka nakupuji díky jejich přírodnímu složení (výrobky neobsahují konzervanty či umělá barviva)3.1521.673
Medové dorty nakupuji pouze od společnosti Marlenka3.931.878
S kvalitou produktů Marlenka jsem spokojen/a4.1051.533
Při nákupů produktů Marlenka jsem ovlivněn svým okolím/rodinou2.9421.657
Marlenka medové dorty nakupujeme pouze na oslavy/sváteční události3.2161.901
Produkty Marlenka kupuji díky jejich výjimečné trvanlivosti2.9942.041
Při nákupu medových dortů Marlenka preferuju koupi celého dortu namísto jednotlivých částí3.6322.291
Jsem spokojen/a s kvalitou medových produktů Marlenka (certifikáty, značky kvality)3.9471.407
Preferuji produkty z medu před výrobky z cukru3.552.025
Preferuji nákup v kamenném obchodě před nákupem online3.9121.905
Preferuji konzumaci produktů doma před restaurací3.6551.676
Medový dortík Marlenka kupuji na cesty2.1351.52
Jsem proti palmovému olej v produktech Marlenka3.7432.144

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11265,5 %50,22 %  
muž5934,5 %26,46 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 35 let9153,22 %40,81 %  
36 - 55 let5733,33 %25,56 %  
nad 56 let2313,45 %10,31 %  

Graf

12. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou7342,69 %32,74 %  
vysoká škola5129,82 %22,87 %  
základní škola, výuční list, bez maturity4727,49 %21,08 %  

Graf

13. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město12170,76 %54,26 %  
venkov5029,24 %22,42 %  

Graf

14. Počet členů v domácnosti

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46035,09 %26,91 %  
33822,22 %17,04 %  
23822,22 %17,04 %  
52212,87 %9,87 %  
684,68 %3,59 %  
142,34 %1,79 %  
710,58 %0,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.47
Minimum:2
Maximum:6
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:4
Modus:4

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V rozhodovacím procesu o nákupu produktů Marlenka nejčastěji zastávám tyto role. Možnost zvolit více odpovědí

 • odpověď užívám/konzumuji:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Preferuji nákup v kamenném obchodě před nákupem online=2 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Preferuji produkty z medu z před výrobky z cukru=3 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

5. Kde obvykle nakupujete medové produkty? Můžete vyznačit i více variant

 • odpověď v síti obchodních řetězců:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Medový dortík Marlenka kupuji na cesty=4 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

 • odpověď Medové dorty nakupuji pouze od společnosti Marlenka=5:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Produkty Marlenka nakupuji díky jejich přírodnímu složení (výrobky neobsahují konzervanty či umělá barviva)=5 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):
 • odpověď S kvalitou produktů Marlenka jsem spokojen/a=5:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Produkty Marlenka nakupuji díky jejich přírodnímu složení (výrobky neobsahují konzervanty či umělá barviva)=5 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem spokojen/a s kvalitou medových produktů Marlenka (certifikáty, značky kvality)=5 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

10. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Medové kuličky Marlenka klasické na otázku 8. Jaký produkt od společnosti Marlenka Vám nejvíce chutná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Preferuji produkty z medu z před výrobky z cukru=3 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

 • odpověď 15 - 35 let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi otec /matka na otázku 3. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji nakupuje produkty Marlenka?
 • odpověď 36 - 55 let:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 5. Kde obvykle nakupujete medové produkty? Můžete vyznačit i více variant

13. Kde žijete?

 • odpověď město:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0–150 Kč na otázku 7. Kolik vaše domácnost průměrně utratí za produkty firmy Marlenka na 1 nákup?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Preferuji produkty z medu před výrobky z cukru=1 na otázku 9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

14. Počet členů v domácnosti

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Nakupujete produkty od společnosti Marlenka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete produkty od společnosti Marlenka?

2. Co je pro vás hlavním zdrojem informací o produktech Marlenka?

3. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji nakupuje produkty Marlenka?

4. V rozhodovacím procesu o nákupu produktů Marlenka nejčastěji zastávám tyto role. Možnost zvolit více odpovědí

5. Kde obvykle nakupujete medové produkty? Můžete vyznačit i více variant

6. Jak často průměrně nakupujete produkty firmy Marlenka?

7. Kolik vaše domácnost průměrně utratí za produkty firmy Marlenka na 1 nákup?

8. Jaký produkt od společnosti Marlenka Vám nejvíce chutná?

9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

12. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

13. Kde žijete?

14. Počet členů v domácnosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete produkty od společnosti Marlenka?

2. Co je pro vás hlavním zdrojem informací o produktech Marlenka?

3. Kdo ve Vaší domácnosti nejčastěji nakupuje produkty Marlenka?

4. V rozhodovacím procesu o nákupu produktů Marlenka nejčastěji zastávám tyto role. Možnost zvolit více odpovědí

5. Kde obvykle nakupujete medové produkty? Můžete vyznačit i více variant

6. Jak často průměrně nakupujete produkty firmy Marlenka?

7. Kolik vaše domácnost průměrně utratí za produkty firmy Marlenka na 1 nákup?

8. Jaký produkt od společnosti Marlenka Vám nejvíce chutná?

9. Vyjádřete svůj postoj k tvrzením týkající se medových produktů (1- zcela nesouhlasím, 5- zcela souhlasím):

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Do jaké věkové kategorie patříte?

12. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

13. Kde žijete?

14. Počet členů v domácnosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

vitaskova, A.Typologie zákazníků na trhu s medovými produkty (Marlenka) (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://52977.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.