Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Internetový marketing

Internetový marketing

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kozel
Šetření:17. 02. 2016 - 02. 03. 2016
Počet respondentů:266
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká oblasti marketingu a především internetového marketingu. Výsledky tohoto dotazníku budou tvořit součást mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž14153,01 %53,01 %  
žena12546,99 %46,99 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let20376,32 %76,32 %  
27 - 40 let3914,66 %14,66 %  
40 - 60 let186,77 %6,77 %  
60 a více let41,5 %1,5 %  
méně než 15 let20,75 %0,75 %  

Graf

3. Jaký druh reklamy Vás nejvíce zaujme, které reklamní médium nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová reklama11342,48 %42,48 %  
televizní reklama5721,43 %21,43 %  
reklamy na sociálních sítích4918,42 %18,42 %  
reklama na billboardy166,02 %6,02 %  
reklamní letáky155,64 %5,64 %  
reklama v časopisech114,14 %4,14 %  
reklama v novinách41,5 %1,5 %  
rozhlas10,38 %0,38 %  

Graf

4. Jaký způsob nákupu preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákup v kamenném obchodě17565,79 %65,79 %  
nákup prostřednictvím e-shopů9134,21 %34,21 %  

Graf

5. Jaký způsob nákupu byste preferovali v případě kovoliteckých výrobků? Např. zvonků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákup v obchodě15357,52 %57,52 %  
nákup na trzích, jarmarcích6122,93 %22,93 %  
nákup na e-shopu4115,41 %15,41 %  
jiné114,14 %4,14 %  

Graf

6. Pomocí jakého druhu reklamy propagovat kovolitecké výrobky? např. zvonky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetová reklama11844,36 %44,36 %  
reklama v tisku5420,3 %20,3 %  
rozdávání letáků4416,54 %16,54 %  
televizní reklama3814,29 %14,29 %  
rozhlasová reklama124,51 %4,51 %  

Graf

7. Považujete zasílání nabídek, či newsletterů za dobrý způsob reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10740,23 %40,23 %  
spíše ne8431,58 %31,58 %  
ne4918,42 %18,42 %  
ano269,77 %9,77 %  

Graf

8. Jaká hlediska preferujete při nákupu obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena22885,71 %85,71 %  
samotná kvalita výrobku21279,7 %79,7 %  
recenze15658,65 %58,65 %  
dostupnost11643,61 %43,61 %  
kvalita zdrojů využívaných k výrobě6022,56 %22,56 %  
způsob nákupu5520,68 %20,68 %  
způsob výroby3312,41 %12,41 %  
jiné41,5 %1,5 %  

Graf

9. Co je u vás rozhodujícím faktorem u výběru dodavatele, či výrobce určitého výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záruka kvality17666,17 %66,17 %  
recenze17465,41 %65,41 %  
cena17264,66 %64,66 %  
doporučení od blízkého okolí12346,24 %46,24 %  
tradice značky, případně jméno značky11342,48 %42,48 %  
způsob reklamy124,51 %4,51 %  
jiné31,13 %1,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaký druh reklamy Vás nejvíce zaujme, které reklamní médium nejčastěji využíváte?

4. Jaký způsob nákupu preferujete?

5. Jaký způsob nákupu byste preferovali v případě kovoliteckých výrobků? Např. zvonků

6. Pomocí jakého druhu reklamy propagovat kovolitecké výrobky? např. zvonky

7. Považujete zasílání nabídek, či newsletterů za dobrý způsob reklamy?

8. Jaká hlediska preferujete při nákupu obecně?

9. Co je u vás rozhodujícím faktorem u výběru dodavatele, či výrobce určitého výrobku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaký druh reklamy Vás nejvíce zaujme, které reklamní médium nejčastěji využíváte?

4. Jaký způsob nákupu preferujete?

5. Jaký způsob nákupu byste preferovali v případě kovoliteckých výrobků? Např. zvonků

6. Pomocí jakého druhu reklamy propagovat kovolitecké výrobky? např. zvonky

7. Považujete zasílání nabídek, či newsletterů za dobrý způsob reklamy?

8. Jaká hlediska preferujete při nákupu obecně?

9. Co je u vás rozhodujícím faktorem u výběru dodavatele, či výrobce určitého výrobku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kozel, T.Internetový marketing (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53040.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.