Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pracovněprávní vztahy v kontextu NOZ

Pracovněprávní vztahy v kontextu NOZ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra úlovcová
Šetření:16. 02. 2016 - 02. 03. 2016
Počet respondentů:153
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma: ,,Pracovněprávní vztahy v kontextu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.``

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. muž8656,21 %56,21 %  
B. žena6743,79 %43,79 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. 55-více3321,57 %21,57 %  
D. 44-553220,92 %20,92 %  
B. 25-353120,26 %20,26 %  
C. 35-452918,95 %18,95 %  
A. 18-252818,3 %18,3 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E. VŠ5938,56 %38,56 %  
D. SŠ4428,76 %28,76 %  
C. vyučen s maturitou2315,03 %15,03 %  
A. základní159,8 %9,8 %  
B. vyučen127,84 %7,84 %  

Graf

4. Jaký je Váš současný statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. zaměstnanec6139,87 %39,87 %  
D. OSVČ3019,61 %19,61 %  
A. student2214,38 %14,38 %  
E. nezaměstnaný2113,73 %13,73 %  
C. podnikatel – zaměstnavatel1912,42 %12,42 %  

Graf

5. Od jakého věku může zaměstnavatel s mladistvým uzavřít pracovněprávní vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. nezletilý se může zavázat k výkonu závislé práce, pokud dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku4831,37 %31,37 %  
C. nezletilý se může zavázat k výkonu závislé práce, pokud dovršil patnáctt let4529,41 %29,41 %  
D. nevím3925,49 %25,49 %  
B. nezletilý se může zavázat k výkonu závislé práce, pokud dovršil šestnáct let a ukončil povinnou školní docházku2113,73 %13,73 %  

Graf

6. Může zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16-ti let věku ukončit pracovní poměr nezletilého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C. nevím7850,98 %50,98 %  
B. ne, není možné aby zákonný zástupce ukončil pracovní poměr nezletilého3925,49 %25,49 %  
A. ano, ale pouze s přivolením soudu3623,53 %23,53 %  

Graf

7. Jakou nejdelší zkušební dobu může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru a 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.8857,52 %57,52 %  
D. nevím2717,65 %17,65 %  
A. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru a 12 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance1912,42 %12,42 %  
C. 1 měsíc ode dne vzniku pracovního poměru a 3 měsíce po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.1912,42 %12,42 %  

Graf

8. Co je to rodinný závod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D. nevím7850,98 %50,98 %  
B. Za rodinný se považuje závod , ve kterém společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do druhého stupně, nebo osoby s manžely sešvagřené a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.3019,61 %19,61 %  
A. Za rodinný se považuje závod , ve kterém společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.2516,34 %16,34 %  
C. Za rodinný se považuje závod , ve kterém společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do čtvrtého stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do třetího stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob.2013,07 %13,07 %  

Graf

9. Musí být založení rodinného závodu ošetřeno písemně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C. nevím8354,25 %54,25 %  
A. ano5233,99 %33,99 %  
B. ne1811,76 %11,76 %  

Graf

10. Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se svým zaměstnancem bez důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. Ne, nemůže rozvázat pracovní poměr bez důvodu8958,17 %58,17 %  
C. nevím3321,57 %21,57 %  
A. Ano, může kdykoliv3120,26 %20,26 %  

Graf

11. Zanikne pracovní poměr smrtí zaměstnance, či smrtí zaměstnavatele pokud je fyzickou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. ano8857,52 %57,52 %  
C. nevím4428,76 %28,76 %  
B. ne2113,73 %13,73 %  

Graf

12. Musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. ano10367,32 %67,32 %  
C. nevím3220,92 %20,92 %  
B. ne1811,76 %11,76 %  

Graf

13. Kolik maximálně hodin může zaměstnanec odpracovat v rámci dohody o provedení práce v jednom kalendářním roce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A.300 hodin6441,83 %41,83 %  
D. nevím3824,84 %24,84 %  
B. 150 hodin3019,61 %19,61 %  
C. 600 hodin2113,73 %13,73 %  

Graf

14. Kolik činí minimální mzda v roce 2016?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B. 9.200,-Kč měsíčně4630,07 %30,07 %  
D. nevím4328,1 %28,1 %  
C. 9.900,-Kč měsíčně4126,8 %26,8 %  
A. 8.500,-Kč měsíčně2315,03 %15,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Může zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16-ti let věku ukončit pracovní poměr nezletilého?

  • odpověď C. nevím:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi D. nevím na otázku 5. Od jakého věku může zaměstnavatel s mladistvým uzavřít pracovněprávní vztah?

7. Jakou nejdelší zkušební dobu může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem?

  • odpověď B. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru a 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance.:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi B. Za rodinný se považuje závod , ve kterém společně pracují manželé, nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do druhého stupně, nebo osoby s manžely sešvagřené a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. na otázku 8. Co je to rodinný závod?

8. Co je to rodinný závod?

  • odpověď D. nevím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi C. nevím na otázku 11. Zanikne pracovní poměr smrtí zaměstnance, či smrtí zaměstnavatele pokud je fyzickou osobou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný statut?

5. Od jakého věku může zaměstnavatel s mladistvým uzavřít pracovněprávní vztah?

6. Může zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16-ti let věku ukončit pracovní poměr nezletilého?

7. Jakou nejdelší zkušební dobu může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem?

8. Co je to rodinný závod?

9. Musí být založení rodinného závodu ošetřeno písemně?

10. Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se svým zaměstnancem bez důvodu?

11. Zanikne pracovní poměr smrtí zaměstnance, či smrtí zaměstnavatele pokud je fyzickou osobou?

12. Musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná?

13. Kolik maximálně hodin může zaměstnanec odpracovat v rámci dohody o provedení práce v jednom kalendářním roce?

14. Kolik činí minimální mzda v roce 2016?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný statut?

5. Od jakého věku může zaměstnavatel s mladistvým uzavřít pracovněprávní vztah?

6. Může zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl 16-ti let věku ukončit pracovní poměr nezletilého?

7. Jakou nejdelší zkušební dobu může zaměstnavatel sjednat se zaměstnancem?

8. Co je to rodinný závod?

9. Musí být založení rodinného závodu ošetřeno písemně?

10. Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se svým zaměstnancem bez důvodu?

11. Zanikne pracovní poměr smrtí zaměstnance, či smrtí zaměstnavatele pokud je fyzickou osobou?

12. Musí být dohoda o rozvázání pracovního poměru písemná?

13. Kolik maximálně hodin může zaměstnanec odpracovat v rámci dohody o provedení práce v jednom kalendářním roce?

14. Kolik činí minimální mzda v roce 2016?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

úlovcová, P.Pracovněprávní vztahy v kontextu NOZ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53066.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.