Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Brožová
Šetření:17. 02. 2016 - 24. 02. 2016
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5057,47 %57,47 %  
muž3742,53 %42,53 %  

Graf

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání - s maturitou3540,23 %40,23 %  
základní vzdělání1820,69 %20,69 %  
vysokoškolské vzdělání - magisterské1314,94 %14,94 %  
vysokoškolské vzdělání - bakalářské89,2 %9,2 %  
vysokoškolské vzdělání - doktorské66,9 %6,9 %  
vyšší odborné vzdělání44,6 %4,6 %  
středoškolské vzdělání - s výučným listem33,45 %3,45 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 253236,78 %36,78 %  
37 - 472225,29 %25,29 %  
48 - 581719,54 %19,54 %  
26 - 361314,94 %14,94 %  
59 - 6933,45 %3,45 %  

Graf

4. Znáte pojem roztroušená skleróza (dále jen RS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8091,95 %91,95 %  
ne78,05 %8,05 %  

Graf

5. Co myslíte, že znamená RS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému7990,8 %90,8 %  
autoimunitní onemocnění jater44,6 %4,6 %  
autoimunitní onemocnění svalů44,6 %4,6 %  

Graf

6. Znáte někoho s tímto onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdo v naší rodině tímto onemocněním netrpí5462,07 %62,07 %  
ano, někdo ze vzdálených příbuzných1719,54 %19,54 %  
nevím1011,49 %11,49 %  
ano, rodiče66,9 %6,9 %  

Graf

7. Ovlivňují RS genetické predispozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná4147,13 %47,13 %  
určitě ano2731,03 %31,03 %  
nevím1314,94 %14,94 %  
určitě ne66,9 %6,9 %  

Graf

8. Má pohlaví vliv na vznik RS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná3540,23 %40,23 %  
nevím2427,59 %27,59 %  
určitě ne1820,69 %20,69 %  
určitě ano1011,49 %11,49 %  

Graf

9. Pokud si myslíte, že pohlaví má vliv na RS, které pohlaví je rizikovější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy4577,59 %51,72 %  
muži1322,41 %14,94 %  

Graf

10. RS ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychiku6777,01 %77,01 %  
pohyb jedince6574,71 %74,71 %  
pracovní výkonnost6068,97 %68,97 %  
stravování3135,63 %35,63 %  

Graf

11. Odkud jste získali informace o RS?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z doslechu5765,52 %65,52 %  
z internetu1820,69 %20,69 %  
z odborných knih1213,79 %13,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Váš věk:

  • odpověď 15 - 25:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní vzdělání na otázku 2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Váš věk:

4. Znáte pojem roztroušená skleróza (dále jen RS)?

5. Co myslíte, že znamená RS?

6. Znáte někoho s tímto onemocněním?

7. Ovlivňují RS genetické predispozice?

8. Má pohlaví vliv na vznik RS?

9. Pokud si myslíte, že pohlaví má vliv na RS, které pohlaví je rizikovější?

10. RS ovlivňuje?

11. Odkud jste získali informace o RS?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání:

3. Váš věk:

4. Znáte pojem roztroušená skleróza (dále jen RS)?

5. Co myslíte, že znamená RS?

6. Znáte někoho s tímto onemocněním?

7. Ovlivňují RS genetické predispozice?

8. Má pohlaví vliv na vznik RS?

9. Pokud si myslíte, že pohlaví má vliv na RS, které pohlaví je rizikovější?

10. RS ovlivňuje?

11. Odkud jste získali informace o RS?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brožová , K.Roztroušená skleróza (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53091.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.