Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Média a veřejné mínění + názorové vůdcovství

Média a veřejné mínění + názorové vůdcovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Sejkorová
Šetření:28. 02. 2016 - 03. 04. 2016
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jaký mají média vliv na veřejnost a změřit názorové vůdcovství.

Odpovědi respondentů

1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec žádný čas3224,43 %24,43 %  
Méně než 0,5 hodiny2619,85 %19,85 %  
Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny1712,98 %12,98 %  
Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny1612,21 %12,21 %  
Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny1511,45 %11,45 %  
0,5 hodiny až 1 hodinu139,92 %9,92 %  
Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny129,16 %9,16 %  

Graf

2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledováním televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec žádný čas4836,64 %36,64 %  
Méně než 0,5 hodiny3526,72 %26,72 %  
0,5 hodiny až 1 hodinu3123,66 %23,66 %  
Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny118,4 %8,4 %  
Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny32,29 %2,29 %  
Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny21,53 %1,53 %  
Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny10,76 %0,76 %  

Graf

3. Které z níže uvedených médií sledujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet11487,02 %87,02 %  
Televize1511,45 %11,45 %  
Tisk10,76 %0,76 %  
Rozhlas10,76 %0,76 %  

Graf

4. Které médium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpravodajské servery6650,38 %50,38 %  
Jiné2821,37 %21,37 %  
Televize1511,45 %11,45 %  
Tisk118,4 %8,4 %  
Sociální sítě64,58 %4,58 %  
Rozhlas53,82 %3,82 %  

Graf

5. Důvěřujete nebo nedůvěřujete mediím a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne64,58 %4,58 %  
-32,29 %2,29 %  
jak v čem21,53 %1,53 %  
Nedůvěřuji, dělám si vlastní názor, nechci aby mi někdo podsouval informace10,76 %0,76 %  
Nedůvěřuji, protože kladou větší důraz na "zajímavost" zpráv než na jejich pravdivost a objektivitu.10,76 %0,76 %  
Nedůvěřuji, jsou jedním ze základních prostředků usměrňování názorů mas. 10,76 %0,76 %  
Nedůvěřuji, myslím, že jde v dnešní době především o byznys než seriózní články založené na pravdě nebo nějakého zjišťování.10,76 %0,76 %  
Důvěruji veřejnoprávním a rádiu Proglas.10,76 %0,76 %  
Abych jim mohla důvěřovat, tak musím vyhledávat a porovnávat a na to nemám čas. A jelikož mám špatné zkušenosti s nepravdivostí uvedených informací, tak spíše nedůvěřuji.10,76 %0,76 %  
Záleží na konkrétním typu médií, mají-li spolehlivý zdroj informací třeba přímo z místa události, pak proč ne.10,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi spíše neduveruji, IMO se cítí existence ohrožena "novými medii" a tak se snaží z obchodních důvodu podílet. "nová media" jsou zase příliš nová a nemají vnitřní korekci ve smyslu snahy o objektivitu.
nedůvěřuji, jejich úkolem je vytváření veřejného mínění
Ne, zkreslují informace, nafukují problémy.
Nemnoho. Některé zprávy se k nám nedostanou, některé události jsou defaultně nahlíženy prizmatem politické korektnosti, která sice může být dobrý sluha, ale nikdy není dobrý pán.
ne, manipulace s lidmi
vše s rezervou
ne - zkreslení informací
Špatně položená otázka.
nedůvěřuji, podávají zkreslené informace, a pouze ty, které se hodí jim
Některým důvěřuji, např. Respekt
jsou ovlivnitelné
Pouze některým
Jsou prolhaní takže NE!
Ano
nedůvěřuji, většina mi předkládá spíš než informace, co si mám myslet
Neduveruji ČT a médiím Babise. Vím, jak to funguje v ct a vím, že tam jsou dosazovani loajální lidé. Nejde jim o pravdive informace. Pouze točí to, co je jim nákazano. Média A. Babise zaměrne nepíší o jeho podezřelých zakazkach a je jich opravdu hodně. Bohužel o tom nikdo neví. Duveruji deníku Dotyk.
nedůvěřuji, média jsou propagandistickým nástrojem vydavatele
Nedá se jim nikdy důvěřovat.
Ne, nedůvěřuji. Jsou vždy vlastněná osobou, která si je může ovlivňovat ve svůj vlastní prospěch atd. Prostě manipulace...
jak kdy - často zkreslují informace
Jak v čem, myslím si, že některé věci moc přikrelují a některé věci zatajijí.
z principu nedůvěřuji
jak kterým
Důvěřuji kvalitním médiím, ne bulvárním
Jak kterým,
Moc ne
Příliš ne, osobní zkušenosti (psali o nás nesmysly)
Důvěřuji veřejnosprávním médiím. Ostatní nemají relevantní informace.
nedůvěřuji, pracují pro levicový mainstream nebo své majitele
Ne nedůvěřuji, V rámci takzvané korektnosti záměrně zamlčují informace, případně je uvádějí vhodně upravené.
částečně nedůvěřuji, neboť media si zprávy upravují
nedůvěřuji tisku a TV stanicím - jsou jen poskoky politiků
důvěřuji, ale prověřuji
ne, vlastní osobní zkušenost s velkou mediální kauzou, naprosto rozdílné info pro veřejnost v médiích a uvedené skutečnosti ve spisu
Můžou si vydat co a jak chtějí, proto se jim důvěřovat nedá.
Jak kterým, často jsou média neobjektivní nebo podplacená
Nedůvěřuji. Média jsou zkreslený obraz, bohatých lidí stojících v čele.
ne lzou upravujou si vse podle sebe
Neduveruji - financovani
Nedůvěřuji, jsou zaujaté.
Jsou to jen kecy
Záleží na typu média... rozhodně považuji za nedostatečné vycházet pouze z jednoho zdroje
příliš obecná otázka - kterým médiím, ohledně kterých témat?
protoze rikaji co se jim hodi a zkresluji predstavy
Jak kterým.
jak kterým, bulvárním méně, zdravodajským více, ti si málokdy dovolí zveřejnit nepodloženou informaci
Ne, jsou ovlivnena
Některým ano, jiným ne. Objektivita už není, co bývala a majitelé médií taktéž.
nedůvěřuju, může si to kdokoliv zaplatit
ne, jsou tendečně upravená
Spíše nedůvěřuji, často je reality více než překroucená.
Důvěřuji jako celku- ne médiím v jednotlivých státech
Neduveruji. Zkreslují
ne, upravují pravdu podle svého
Nedůvěřuji, protože média často pracují na politickou objednávku. Veškeré informace je nutné ověřovat a díky tomu často vyjde najevo že to, co nám média prezentují jako fakt není tak úplně pravda.
Důvěřuji, ale ne zcela. Možnost tendenčního ovlivňování médií ze strany ze strany jejich majitelů.
Nedůvěřuji jim zcela. Ale neznám jiný způsob, jak se dozvědět alespoň zhruba, co se ve světě děje. Média jsou ale ovlivněna tím, kdo je vlastní, navíc většina novinářů vkládá do svých článků i vlastní názory, nebo uveřejní jen fakta, která se jim takzvaně "hodí do krámu".
Nedůvěřují .... dělají z lidí ovce a voly pravda a realita je většinou úplně jiná než nám ji "přednáší "
nedůvěřuji - absence objektivity,
většinou důvěřuji veřejnoprávním médiím, absolvovala jsem praxi v tištěném médiu, vím, co za zprávou stojí a jak se pečlivě hlídá, aby byla zpráva správně ozdrojovaná a vyvážená
částečně, manipulují s fakty
Něco ano, neco ne, záleží na řadě okolností
Ne, zkreslení, neobjektivita.
nedůvěruji, jejich informace jsou zkreslene, tendenční, lživé atd.
ano, ale jen po ověření informace z více zdrojů
Vnímám, ale hodnotím dle svého. Ne, že by média lhala, ale neuvádí komplexní informace.
V něčem
Informace z médií beru s rezervou, neb zprávy českých novinářů jsou velmi často zkreslené, zavádějící nebo neúplné.
zkreslují realitu (interpretace, nastolování témat...), spíš ji vytvářejí než popisují
Neduveruji. Jsou plne neoverenych a manipulacnich informaci
Snažím se přemýšlet a dávat věci do souvislostí.
kdekdo si je může zaplatit, stačí se mrknout na Babiše...
Důvěřuji jim jen částečně, protože hodně informací může být pozměněných, zatajených nebo jinak překroucených.
spíše ano
nedůvěřuji, ačkoli zprávy v médiích sleduji minimálně, téměř každá zpráva z oblasti, kterou sleduji jiným způsobem (osobně, nebo skrze přátele, kteří byli na dané věci přímo účastni) byla v médiích zveřejněna zkreslená nebo zcela lživá
kecy a lžou
vůbec nevěřím
ano, protože noc jiného nezbývá
mírně
Některým ano jiným ne
nedůvěřuji zcela
je třeba vždy získat zprávy z obou stran a z nich poskládat vlastní úsudek
napul, ctu a posloucham a sleduji vice zdroju a porovnavam znrni dane informace, nikdy neverim komercnim zpravam
Spíše ne. Jejich pohled je většinou velmi zúžený.
nedůvěřuji, vše si ověřuji, protože si uvědomuji, jak snadno jsme manipulovatelní a kdo vše námi manipuluje
Snažím se veškeré informace, zejména z oblasti politiky a hospodářství, přijímat kriticky. Pokud se mi zpráva, článek ap. nějak nezdá (málo informací, nepravděpodobné, přehnané aj.), snažím se ověřit informace u dalších zdrojů.
Spíše ne, nemám možnost ověřit pravdivost jejich tvrzení
Duveruji nekterym, ale pravda bude casto nekde napul. Verim zakladnim faktum, ale detaily jsou casto prikraslene kvuli sledovanosti
Informace v médiích jsou zmanipulované
100x opakovaná lež se stává pravdou...
Z principu nikoliv
ne, již z principu
doverujem
Ano, Českému rozhlasu.
Důvěřuji jim částečně, protože z vlastní zkušenosti jsem si mnohokrát ověřil, jakým zppůsobem informují o událostech, kterých jsem byl svědkem/účastníkem, případně jsem byl v osobním kontaktu se sědky/účastníky takových událostí. Částečná nedůvěra pramení zejména ze selekce a zamlčování důležitých událostí (např. několikadenní zamlčování útoků v Kolíně nad Rýnem německými médii) a z odpudivé politické korektnosti.
neduveruji
Ne plno, protože všechno nemusí být podložené důkazy
Ne - nejsou objektivní, ale to není nikdo
Nedůvěřuji, médiím se platí za zveřejněné informace
Jak kterým a jak co
spíše ne, protože jednotlivé zprávy jsou většinou příliš stručné
všichni lžou , někdo víc, někdo míň
Jak kterým. Některé teorie nedávají žádný logický smysl.
nevím
nedůvěřuji, média jen vyvolávají v lidech strach, šíří jen negativní zprávy, které by mohly lidi zajímat
Jak kterým, ČT například vůbec spíše nezávislým webům bez vládní cenzury
nejsou vždy objektivní
Spíše ne.
Nedôverujem
.
jak kterým,nedůvěřuji bulvárnímu tisku nepravdivé informace
Nejde o informace, ale o výdělek. Zprávy se bulvarizují, nejdou pod povrch. Rychlé soudy nevzdělaných novinářů.
většinou důvěřuji, ale mám své ověřené stránky či pořady
11386,26 %86,26 % 

Graf

6. Jaké celospolečenské události z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
migrace107,63 %7,63 %  
migrační krize53,82 %3,82 %  
-32,29 %2,29 %  
nevím21,53 %1,53 %  
teroristicke utoky 21,53 %1,53 %  
uprchlicka krize21,53 %1,53 %  
Virus Zika, Teroristické útoky10,76 %0,76 %  
fffds10,76 %0,76 %  
Uprchlickou krizi, události kolem Islámského státu, islámský terorismus a politické kroky Ruska.10,76 %0,76 %  
Uprchlická krize, ekonomika, životní hodnoty lidí a morální přesvědčení.10,76 %0,76 %  
ostatní odpovědi Uprchlická krize, šikana na Třebešíně.
Uprchlíci a vše kolem toho.
Sýrie a uprchlická krize, válka na Ukrajině, situace v Rusku
tzv. migrační krizi
Nevím.
migrační krize, Zeman a jeho quest za titulem "největší z kokotů", EET, válka proti konopí.
imigrace
války a uprchlíci z východu
Dominanci politického humanismu a dominanci ideologií nad logickým zvážením témat.
válka
registrační pokladny, migrační krize
Agresivita Ruska.
Migranti, válka v Sýrii
Nic, nesleduji to.
stále se řeší uprchlíci
Schůzka V4.
nastolování veřejné debaty k czexitu
Žádné.
Uprchlíci
migraci a virus zika
Prima zprávy
že mám selfíčko s Václavem Klausem
islamizace Evropy,Babiš
americké prezidentské volby
Migrace, situace na Ukrajině.
Návrh změny rodičovských příspěvků a ekologické problémy s palmovým olejem
Informace o uprchlické krizi.
migrační vlnu
spory v EU
Migrační krizi na které nese nemalý podíl slavná EU v čele s Německou kancléřkou Merkelovou.
inkluze ve školství
trvale se zvyšující omezování svobodného života
migrace, islám
Šikanu učitelky na střední škole.
Migrace - ismamizace Evropy
Boj za zachování tropických pralesů. stop palmovému oleji.
Volby
Valka na vychode, exodus, palmovy olej, globalni oteplovani
Radikalizace české společnosti.
Příšťí volby
tzv. migrační krize, válka na Ukrajině (th. dnes zejména soud s Naďou Savchenko)
nedostatek zdravého, kritického uvažování
nic
Babišovo jednání, volby USA, Kauza Savčenkové, migrační krize
příval uprchlíků
Válka s ISIS
Zadne
Válečné intervence USA, hroutící se světová ekonomie, migrační krizi samozřejmě a situaci na Ukrajině.
uvěznění Savčenkové, útoky palestinských "vlků samotářů" v izraeli (o čemž se pochopitelně v českých médiích neobjeví ani slovo), Zemanova snaha přesunout spor "peroutka" z roviny existuje-neexistuje článek na rovinu Co si Peroutka asi myslel
tzv. Islámský stát, postoj ČR vůči Číně, presidentské volby v USA
emigranti
Migrační krize, pokles ropy, mínusové zúročení v bankách
Migracni krize
Migrační krize, dosavadní existence IS
migrace a hrozba IS
Migrační krize, teroristické útoky, růst HDP, snižování nezaměstnanosti
Migranty,ničení planety
migrace, Islámský stát, odchod Velké Británie z EU, elektronická evidence tržeb a zákaz kouření v restauracích
běženci
stav ekonomiky, financí, výběr daní, stav veřejné správy
Teroristické útoky, migrační vlny.
islamska invaze do Evropy
migrační vlnu, volbu prezidenta v USA
imigrace, válka v Sýrii
Koupe Slavie panem Šimáně
Že se v Evropě pohybují statisíce lidí, aniž bychom o nich cokoliv věděli.
válka na Ukrajině, situace v Izraeli
Migrační krize, teroristické útoky, volby, nemoci...
migrační krize, teroristické útoky
Rozdělení společnosti právě s pomocí médií a vytvoření atmosféry strachu
narození dokobraza v zoo
migraci
migraci muslimů do EU
,,Migrační krize"
politické aféry, válečné události
ekonomická migrace do Evropy
navsteva cinskeho prezidenta
Uprchlická krize.
především atentáty a celkově politiku Ruska a Číny
Jednoznačně migrační krizi.
Návštěva prezidenta Číny v ČR
nejvyznamnejsi asi terorismus v Evrope, valka v Syrii, migrace valecnych uprchliku - to asi momentalne ovlivnuje spolecnost
Zavedení Lítačky
Migraci a terorismus
terorismus
domácí politicko společenský vývoj
Primárky v USA; teroristické útoky v Bruselu; kauza Čapí hnízno; migrační krize v Evropě
migrace, útoky ISIS
Uprchlická krize, teroristické útoky, zpronevěra peněz prezidenta Jihoafrické republiky
Žádné
uprchlickou ,,krizi'', čínský prezident v ČR
podivné zákroky české policie v době návštěvy čínského prezidenta
Válku v Sýrii a na to navazující události. Chrastění zbraněmi s obou stran. Informační války. Už je to jak před 25ti lety, kulturní studená válka za dveřma, a doufejme, že to nebude pokračovat dál, protože bychom mohli zjistit, kdo je tak blbej, aby to červený tlačítko zmáčkl.
terorismus, útoky
invaze ilegálních migrantů
utečenci
fotbal
Nepamatuji se.
...
.
uprchlický krize, smrt B. Hybnera
Návštěvu čínského prezidenta a potlačování aktivistů policií, zcela proti principům svobodné společnosti.
migraci, atentáty
10378,63 %78,63 % 

Graf

7. Cítíte se být médii ovlivněni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4937,4 %37,4 %  
Spíše ano3728,24 %28,24 %  
Ne, můj názor média neovlivňují3325,19 %25,19 %  
Ano, pociťuji, že mě média ovlivňují129,16 %9,16 %  

Graf

8. Jak si názor médií ověřujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ověřuji porovnáním s jinými médii7658,02 %58,02 %  
Názor médií mě nezajímá3022,9 %22,9 %  
Konfrontuji ho s přáteli1410,69 %10,69 %  
Názor diskutuji s rodinou86,11 %6,11 %  
Neověřuji, médiím věřím32,29 %2,29 %  

Graf

9. Mají získané informace z médií vliv na Vaše rozhodnutí v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemají10479,39 %79,39 %  
Ano, mají2720,61 %20,61 %  

Graf

10. Jak často média ovlivňují obsah Vašich rozhovorů s ostatními lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně7658,02 %58,02 %  
Zřídka kdy3325,19 %25,19 %  
Často1410,69 %10,69 %  
Vůbec86,11 %6,11 %  

Graf

11. Kterou celospolečenskou událost z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uprchlická migrační krize6247,33 %47,33 %  
Útoky Islámského státu ve světě3325,19 %25,19 %  
Zveřejnění výkupného v hodnotě 150 milionů korun za unesené Češky v Libanonu86,11 %6,11 %  
Schválení zákona o elektronické evidenci tržeb75,34 %5,34 %  
Americké volby - boj o post prezidenta75,34 %5,34 %  
Zpomalení čínské ekonomiky projevující se turbulencemi na světových burzách53,82 %3,82 %  
Virus Zika jako nová hrozba pro celý svět43,05 %3,05 %  
Nečekané zlevnění hypotečních úvěrů, sazby mířící k novým rekordním hodnotám21,53 %1,53 %  
Kauza insolvenčních podvodů spojených s firmou Via Chem Group21,53 %1,53 %  
Skandál s obcházením emisních testů v automobilce Volkswagen10,76 %0,76 %  

Graf

12. Obvykle počítám s tím, že to, co udělám, bude úspěšné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím8967,94 %67,94 %  
Nesouhlasím4232,06 %32,06 %  

Graf

13. Jen zřídka si nejsem jistý, jak se mám chovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím8464,12 %64,12 %  
Nesouhlasím4735,88 %35,88 %  

Graf

14. Rád přijímám odpovědnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7456,49 %56,49 %  
Nesouhlasím5743,51 %43,51 %  

Graf

15. Rád se ujímám vedení při společných akcích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím8464,12 %64,12 %  
Souhlasím4735,88 %35,88 %  

Graf

16. S chutí přesvědčuji druhé o svém mínění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7154,2 %54,2 %  
Nesouhlasím6045,8 %45,8 %  

Graf

17. Často zjišťuji, že se ostatní řídí podle mého vzoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím7254,96 %54,96 %  
Souhlasím5945,04 %45,04 %  

Graf

18. Dovedu se dobře prosadit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7154,2 %54,2 %  
Nesouhlasím6045,8 %45,8 %  

Graf

19. Jsem často o krok před ostatními.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím7355,73 %55,73 %  
Nesouhlasím5844,27 %44,27 %  

Graf

20. Mám hodně věcí, které mi ostatní závidí. (Je toho hodně, co mi ostatní závidí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím8867,18 %67,18 %  
Souhlasím4332,82 %32,82 %  

Graf

21. Často dávám rady a doporučení ostatním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím8564,89 %64,89 %  
Nesouhlasím4635,11 %35,11 %  

Graf

22. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8665,65 %65,65 %  
Muž4534,35 %34,35 %  

Graf

23. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25118,4 %8,4 %  
3075,34 %5,34 %  
2375,34 %5,34 %  
2275,34 %5,34 %  
2464,58 %4,58 %  
3164,58 %4,58 %  
2064,58 %4,58 %  
2764,58 %4,58 %  
2964,58 %4,58 %  
2853,82 %3,82 %  
ostatní odpovědi 18
44
50
46
19
42
45
26
33
56
15
67
52
54
43
62
14
38
34
49
53
51
16
333
21
71
55
32
39
17
35
57
60
61
6448,85 %48,85 % 

Graf

24. Jakého jste dosáhli nejvyššího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5844,27 %44,27 %  
Vysokoškolské5541,98 %41,98 %  
Základní86,11 %6,11 %  
Odborné75,34 %5,34 %  
Vašší odborné32,29 %2,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Často zjišťuji, že se ostatní řídí podle mého vzoru.

  • odpověď Nesouhlasím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 4. Které médium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize?

2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledováním televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech?

3. Které z níže uvedených médií sledujete nejčastěji?

4. Které médium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

7. Cítíte se být médii ovlivněni?

8. Jak si názor médií ověřujete?

9. Mají získané informace z médií vliv na Vaše rozhodnutí v každodenním životě?

10. Jak často média ovlivňují obsah Vašich rozhovorů s ostatními lidmi?

11. Kterou celospolečenskou událost z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamější?

12. Obvykle počítám s tím, že to, co udělám, bude úspěšné.

13. Jen zřídka si nejsem jistý, jak se mám chovat.

14. Rád přijímám odpovědnost.

15. Rád se ujímám vedení při společných akcích.

16. S chutí přesvědčuji druhé o svém mínění.

17. Často zjišťuji, že se ostatní řídí podle mého vzoru.

18. Dovedu se dobře prosadit.

19. Jsem často o krok před ostatními.

20. Mám hodně věcí, které mi ostatní závidí. (Je toho hodně, co mi ostatní závidí)

21. Často dávám rady a doporučení ostatním.

22. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jakého jste dosáhli nejvyššího vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize?

2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledováním televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech?

3. Které z níže uvedených médií sledujete nejčastěji?

4. Které médium je pro Vás nejdůvěryhodnější z hlediska zpráv a informací?

7. Cítíte se být médii ovlivněni?

8. Jak si názor médií ověřujete?

9. Mají získané informace z médií vliv na Vaše rozhodnutí v každodenním životě?

10. Jak často média ovlivňují obsah Vašich rozhovorů s ostatními lidmi?

11. Kterou celospolečenskou událost z poslední doby považujete Vy osobně za nejvýznamější?

12. Obvykle počítám s tím, že to, co udělám, bude úspěšné.

13. Jen zřídka si nejsem jistý, jak se mám chovat.

14. Rád přijímám odpovědnost.

15. Rád se ujímám vedení při společných akcích.

16. S chutí přesvědčuji druhé o svém mínění.

17. Často zjišťuji, že se ostatní řídí podle mého vzoru.

18. Dovedu se dobře prosadit.

19. Jsem často o krok před ostatními.

20. Mám hodně věcí, které mi ostatní závidí. (Je toho hodně, co mi ostatní závidí)

21. Často dávám rady a doporučení ostatním.

22. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jakého jste dosáhli nejvyššího vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sejkorová, M.Média a veřejné mínění + názorové vůdcovství (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53480.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.