Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Buchtová
Šetření:29. 02. 2016 - 14. 03. 2016
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jenž je zaměřen na další vzdělávání dospělých. Dotazník je anonymní, předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9177,12 %75,21 %  
muž2722,88 %22,31 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 40 let4739,83 %38,84 %  
do 25 let4033,9 %33,06 %  
41 - 55 let2521,19 %20,66 %  
nad 55 let65,08 %4,96 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5949,58 %48,76 %  
středoškolské4436,97 %36,36 %  
vyučen75,88 %5,79 %  
základní54,2 %4,13 %  
vyšší odborné43,36 %3,31 %  

Graf

4. Ve kterém kraji žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2521,01 %20,66 %  
Pardubický1310,92 %10,74 %  
Moravskoslezský1310,92 %10,74 %  
Jihomoravský1210,08 %9,92 %  
Středočeský119,24 %9,09 %  
Královehradecký97,56 %7,44 %  
Zlínský97,56 %7,44 %  
Plzeňský75,88 %5,79 %  
Ústecký54,2 %4,13 %  
Vysočina54,2 %4,13 %  
Jihočeský54,2 %4,13 %  
Olomoucký43,36 %3,31 %  
Liberecký10,84 %0,83 %  

Graf

5. Už jste po ukončení školy absolvovali nějaké další vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7664,41 %62,81 %  
ne4235,59 %34,71 %  

Graf

6. Měli byste o další vzdělávání zájem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9682,05 %79,34 %  
ne2117,95 %17,36 %  

Graf

7. Pokud ano, na jakém základě byste si vybírali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama7266,67 %59,5 %  
na doporučení zaměstnavatele1614,81 %13,22 %  
na doporučení rodiny a přátel1110,19 %9,09 %  
na doporučení spolupracovníků87,41 %6,61 %  
na doporučení úřadu práce10,93 %0,83 %  

Graf

8. Do dalšího vzdělávání byste se přihlásili z důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání kvalifikace6860,18 %56,2 %  
vyššího finančního ohodnocení v práci5346,9 %43,8 %  
získání nového pracovního místa4640,71 %38,02 %  
vyššího postavení v práci3934,51 %32,23 %  
udržení si pracovního místa2723,89 %22,31 %  
změny kvalifikace2623,01 %21,49 %  
zvyšování vlastní konkurenceschopnosti a svých znalostí10,88 %0,83 %  
Poučení.10,88 %0,83 %  
osobní rozvoj10,88 %0,83 %  
kvůli sobě10,88 %0,83 %  
zájem10,88 %0,83 %  
získání dovedností potřebných v praxi, a to i mimo zaměstnání10,88 %0,83 %  
Získání dalších znalostí a dovedností. 10,88 %0,83 %  
vlastní zájem o obor10,88 %0,83 %  
pro radost10,88 %0,83 %  
Rozšíření vlastního rozhledu v dané problematice, ale jen na základě VLASTNÍHO výběru, ty všelijaké nabízené kurzy jsou mnohdy na otřesné úrovni se špatnými lektory (“rychlokvašky“), např. z Úřadu práce v okr. Kroměříž, Zlín i dalších podle našeho zjišťování, navíc ani lidem neřeknou, že mají právo na změnu špatného lektora, neboť vzali toho kdo byl po ruce bez prověření kvalit.10,88 %0,83 %  
abych se doma nenudila, rozšíření obzorů10,88 %0,83 %  
potřebuji to pro své podnikání10,88 %0,83 %  
rozšíření vědomostí, odbornosti10,88 %0,83 %  
rozsirovani sveho rozhledu10,88 %0,83 %  
z důvodu osobního rozvoje10,88 %0,83 %  
ze zájmu10,88 %0,83 %  
nazakrnění mozkových buněk10,88 %0,83 %  
seberozvoj10,88 %0,83 %  

Graf

9. Navštěvujete i jiné kurzy než vzdělávací? (např. jazykový, zájmový, sportovní)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6154,46 %50,41 %  
ne5145,54 %42,15 %  

Graf

10. Znáte projekt "Univerzita 3. věku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10487,39 %85,95 %  
ne1512,61 %12,4 %  

Graf

11. Pokud ano, měli byste zájem se přihlásit do tohoto projektu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5851,33 %47,93 %  
ne5548,67 %45,45 %  

Graf

12. Jste ochotni investovat do vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10085,47 %82,64 %  
ne1714,53 %14,05 %  

Graf

13. Měla by při výběru dalšího vzdělávání vliv také vzdálenost místa vzdělávání a Vašeho bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10993,16 %90,08 %  
ne86,84 %6,61 %  

Graf

14. Myslíte si, že má další vzdělávání smysl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11698,31 %95,87 %  
ne21,69 %1,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém kraji žijete?

5. Už jste po ukončení školy absolvovali nějaké další vzdělávání?

6. Měli byste o další vzdělávání zájem?

7. Pokud ano, na jakém základě byste si vybírali?

8. Do dalšího vzdělávání byste se přihlásili z důvodu?

9. Navštěvujete i jiné kurzy než vzdělávací? (např. jazykový, zájmový, sportovní)

10. Znáte projekt "Univerzita 3. věku?

11. Pokud ano, měli byste zájem se přihlásit do tohoto projektu?

12. Jste ochotni investovat do vzdělání?

13. Měla by při výběru dalšího vzdělávání vliv také vzdálenost místa vzdělávání a Vašeho bydliště?

14. Myslíte si, že má další vzdělávání smysl?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Ve kterém kraji žijete?

5. Už jste po ukončení školy absolvovali nějaké další vzdělávání?

6. Měli byste o další vzdělávání zájem?

7. Pokud ano, na jakém základě byste si vybírali?

8. Do dalšího vzdělávání byste se přihlásili z důvodu?

9. Navštěvujete i jiné kurzy než vzdělávací? (např. jazykový, zájmový, sportovní)

10. Znáte projekt "Univerzita 3. věku?

11. Pokud ano, měli byste zájem se přihlásit do tohoto projektu?

12. Jste ochotni investovat do vzdělání?

13. Měla by při výběru dalšího vzdělávání vliv také vzdálenost místa vzdělávání a Vašeho bydliště?

14. Myslíte si, že má další vzdělávání smysl?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buchtová, M.Vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53532.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.