Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory široké veřejnosti na poruchy sexuální preference - etapa 11

Názory široké veřejnosti na poruchy sexuální preference - etapa 11

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Novotná
Šetření:03. 03. 2016 - 02. 04. 2016
Počet respondentů:369
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko,

Vážený respondente,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na názory široké veřejnosti na osoby s poruchami sexuální preference. Tento dotazník vznikl v rámci interního grantu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela dobrovolné a anonymní. Tento dotazník je určen osobám starším 16 let věku.

 

Děkuji za vaši ochotu

                                               PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

                                               Hlavní řešitel grantu

 

 

Instrukce:

Nejdříve si prosím pozorně přečtěte vysvětlivky a následně přejděte k otázkám. Po přečtení otázky vždy prosím zvolte odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru. Označte vždy jen jednu odpověď.

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na email: projekt-vspj@seznam.cz

 

 

Vysvětlivky:

 

Hlavní poruchy sexuální preference

           

Fetišismus

Jedná se o erotické zaměření na určité druhy předmětů (např. spodní prádlo, boty atp.) či na jisté části těla partnera (např. nohy, ruce, atp.).

Voyeurismus

Vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání jiných objektů (svlékajících se žen apod.). Voyeur je tedy dospělý člověk, který rád „šmíruje“ (nejedná se tedy o jednání mládeže).

Pedofilie

Dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně k dětem.

Sadismus

Jedná se o sexuální potěšení při ponižování, fyzickém omezování či způsobování bolesti jinému jedinci.

 

Masochismus

Jedná se o sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen při ponižování, fyzickém omezování či bolesti, která je mu způsobována.

Exhibicionismus

Jedná se o pohlavní uspokojení, kterého je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví.

 

Odpovědi respondentů

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne16143,63 %43,63 %  
Ano, v polovině případů9525,75 %25,75 %  
Ano, ve většině případů7520,33 %20,33 %  
Rozhodně ne267,05 %7,05 %  
Ano123,25 %3,25 %  

Graf

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě měl/a osobní zkušenost s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne14639,57 %39,57 %  
Je to půl na půl11130,08 %30,08 %  
Spíše ano6317,07 %17,07 %  
Ne328,67 %8,67 %  
Ano174,61 %4,61 %  

Graf

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Fetišismus2.3851.781
Voyeurismus3.2061.513
Pedofilie4.7510.534
Sadismus3.5312.021
Masochismus3.2252.126
Exhibicionismus3.3471.571

Graf

5. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20254,74 %54,74 %  
ano16745,26 %45,26 %  

Graf

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, část informací je dostupná16945,8 %45,8 %  
Ne, je spíše obtížné získat informace12032,52 %32,52 %  
Ano, je dostatek informací4813,01 %13,01 %  
Ne, informace nejsou246,5 %6,5 %  
Ano, jsou informace, ale jen v odborné literatuře82,17 %2,17 %  

Graf

8. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano20054,2 %54,2 %  
Ano14138,21 %38,21 %  
Spíše ne246,5 %6,5 %  
Ne41,08 %1,08 %  

Graf

9. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano16344,17 %44,17 %  
Ano15943,09 %43,09 %  
Spíše ne4111,11 %11,11 %  
Ne61,63 %1,63 %  

Graf

10. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na typu poruchy – tedy různě30983,74 %83,74 %  
Beze změny318,4 %8,4 %  
Omezením kontaktu82,17 %2,17 %  
Informováním ostatních51,36 %1,36 %  
Omezení kontaktu s mými dětmi51,36 %1,36 %  
Přerušením veškerých vztahů41,08 %1,08 %  
doporučila bych mu odbornou pomoc10,27 %0,27 %  
snažila bych se mu pomoci, rozhodně bych s nám nepřerušila vztah 10,27 %0,27 %  
snazila bych se mu sehnat odbornou pomoct a omezila kontakt a ochranila deti10,27 %0,27 %  
Pokud s tím neobtěžuje, tak mi to nevadí10,27 %0,27 %  
záleží na typu, ale hlavně bych se mu snažila pomoci lékařsky10,27 %0,27 %  
Jsem spankerka.. takže se to asi týká i mě.. :D10,27 %0,27 %  
zajímalo by mě to, určitě bych s ním o tom chtěla diskutovat, jinak by se samozřejmě nezměnilo nic10,27 %0,27 %  

Graf

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19352,3 %52,3 %  
Spíše ano10729 %29 %  
Ano, v polovině případů5414,63 %14,63 %  
Spíše ne112,98 %2,98 %  
Ne41,08 %1,08 %  

Graf

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Uveďte prosím své názory na masochisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Uveďte prosím své názory na pedofily:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Uveďte prosím své názory na sadisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Uveďte prosím své pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25468,83 %68,83 %  
Muž11531,17 %31,17 %  

Graf

22. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
205915,99 %15,99 %  
21359,49 %9,49 %  
23277,32 %7,32 %  
22277,32 %7,32 %  
19246,5 %6,5 %  
24174,61 %4,61 %  
26174,61 %4,61 %  
25154,07 %4,07 %  
18154,07 %4,07 %  
29112,98 %2,98 %  
ostatní odpovědi 27
17
28
16
35
42
45
44
39
36
40
34
38
41
43
30
46
47
37
33
52
70
15
49
48
57
14
32
4
56
73
71
51
31
50
59
65
54
1000
61
55
12233,06 %33,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.84
Minimum:18
Maximum:49
Variační rozpětí:31
Rozptyl:62.08
Směrodatná odchylka:7.88
Medián:23
Modus:20

Graf

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské23964,77 %64,77 %  
Vysokoškolské5514,91 %14,91 %  
Základní328,67 %8,67 %  
Vyučení v oboru267,05 %7,05 %  
Vyšší odborné112,98 %2,98 %  
Vysokoškolské postgraduální61,63 %1,63 %  

Graf

24. Studujete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16043,36 %43,36 %  
Ano, vysokou školu15341,46 %41,46 %  
Ano, jiný typ školy4211,38 %11,38 %  
Ano, vyšší odbornou školu143,79 %3,79 %  

Graf

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní8937,08 %24,12 %  
Všeobecný5824,17 %15,72 %  
Nedokážu posoudit4920,42 %13,28 %  
Technický4418,33 %11,92 %  

Graf

26. Označte prosím, velikost místa Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 999 obyvatel10127,37 %27,37 %  
1 000 000 a více obyvatel5214,09 %14,09 %  
20 000 - 49 999 obyvatel5113,82 %13,82 %  
100 000 - 999 999 obyvatel4411,92 %11,92 %  
10 000 - 19 999 obyvatel4111,11 %11,11 %  
2 000 - 4 999 obyvatel3710,03 %10,03 %  
5 000 - 9 999 obyvatel267,05 %7,05 %  
50 000 - 99 999 obyvatel174,61 %4,61 %  

Graf

27. Označte prosím, v jakém kraji se Vaše bydliště nachází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj Vysočina11531,17 %31,17 %  
Jihomoravský kraj5815,72 %15,72 %  
Hlavní město Praha5414,63 %14,63 %  
Středočeský kraj5013,55 %13,55 %  
Moravskoslezský kraj215,69 %5,69 %  
Pardubický kraj154,07 %4,07 %  
Jihočeský kraj133,52 %3,52 %  
Liberecký kraj92,44 %2,44 %  
Zlínský kraj92,44 %2,44 %  
Královéhradecký kraj82,17 %2,17 %  
Ústecký kraj71,9 %1,9 %  
Plzeňský kraj61,63 %1,63 %  
Olomoucký kraj20,54 %0,54 %  
Karlovarský kraj20,54 %0,54 %  

Graf

28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Romana Zmeškalová, zmeska01

Romana Zmeškalová, zmeska01

-

-

-

-

-

-

.

.

..

..

...

(Klik z hlavní stránky vyplnto.cz)

/

0

Adéla Richterová

Adéla Richterova

Adéla Richterová

Adéla Richterová

Adéla Richterová

Adéla Richterová

Adéla Richterová

asdf

bednar18

Bednar18

bednar18

bednar18

bednar18

Bez doporučeni

bez doporučení

bez doporučení

Bez doporučení.

brozko02

brozko02

brozko02

brozko02

cejkov03

Čanová Valentina

dcera

Dotazník jsem nalezl sám.

Dotazník jsem našla náhodně.

dvora103

Filip Hasík

filipe02

filipe02

filipen02.

honza sykora

Jana Hrubá

Jelinek 25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

Jelink25

jelink25

jelink25

Jelink25

jelink25

Jelink25

jelink25

jelink25

Jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

jelink25

Jelink25

Jirina zitnikova

Jiřina Žitníková

Jiřina Žitníková

Kadreca

kamarádka

kamarádka

Kandraco

kandraco

Kandraco

Kandraco

Kandraco

kandraco

Kandraco

Kandraco

kandraco

kandraco

kandraco

Kandraco

Kandraco

kandraco

kandraco

kandraco

Kandraco

kandraco

kandraco

Kandraco

kandraco

Kandraco

kandraco

kandraco

kandraco

kandraco

Kardaco

Kardaco

karel

Kendrico

kokrdo01

kokrdo01

KOUBKO04

koubko04

Koubko04

koubko04

koubko04

Koubko04

koubko04

koubko04

Koubko04

koubko04

Koubko04

Koubko04

kovand03

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

kozderov

Kozderov

Kozderová

kruzik13

kruzik13

kruzik13

kruzik13

kulacsov

kulacsov

kulacsov

libalo07

libalo07

ll

login:zahrad06

Lucie zahradnikova

Lucie Zahradníková

Lucie Zahradnikova

Markéta Jelínková

Markéta Jelínková

master06

mateji03

Mgr. Hana Vojáčková Ph.D. (přes studentku Michaelu Veselou)

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Milan Černický

Milan Černický

mochar03

N

Na vinted

Náhodou jsem dotazník našla pod jiným dotazníkem

Narazila jsem na něj náhodou

Našel jsem si ho sám

Našla jsem ho náhodou

našla jsem si ho sama.

našla jsem to na vyplnto.cz

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

nedostal

nedostal

nedostal

nedostal

Nedostal

nedostal

nedostal

nedostal jsem doporučení

Nedostal jsem doporučení

Nedostal, jsem tu náhodně. :)

Nedostal, našel jsem

Nedostal.

Nedostal.

Nedostala

nedostala

nedostala

Nedostala

Nedostala

nedostala

nedostala

nedostala

nedostala

Nedostala

nedostala jsem doporučení

nedostala jsem doporučení

Nedostala jsem doporučení.

Nedostala jsem doporučení.

Nedostala jsem doporučení.

nedostala jsem se k dotazníku na základe doporučení

nedostala, proč je to povinná otázka?!

nedostala..vyskočilo to na mě na vyplnto

Nepamatuju si jméno

Nevim

Nevím

newsletter@vyplnto.cz

Nikdo

nikdo

nikdo

Od kamarádky

Od kamarádky.

Od Mgr. Hany Vojáčkové, Ph.D

od nikoho

od nikoho

Od nikoho, jen Vám chci sdělit, že né na všech lidech se sexuální poruchou je to vidět.. Nemusí při spolupráci či komunikaci nic naznačovat... Znám hodně lidí, co mají masochistické sklony a jsou NAPROSTO normální... :) Hrozně je všechny oddělujete od společnosti a to není dobré... myslím si, že každý z nás má byť jen malý sklon k něčemu co by se mu mohlo líbit a ani to nemusí vědět.. :)

Od nikoho, nechapem preco je toto povinna otazka

Od nikoho.

od profesorů z naší vysoké školy

od studenta VŠPJ

Od vypln to :-D

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

Osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

osicko02

Osicko02

osivkova

pacalo03

Petra Boudná, Finance a řízení, 1. ročník

pokorn50

Pokud jsem nedostal doporučení, jak mohu bez uvedení dokončit dotazník? Toto píšu jen aby zde něco bylo a pustilo mě to dál. :(

Polednová Zdeňka

Polednová Zdeňka

Pravidelně chodím na portál vyplnto.cz a tento průzkum jsem si vybral

psychiatr

rauer01

Rauer01

rauer01

rauer01

Rauer01

rauer01

rauer01

rauer01

Rodina. Jan Sýkora

Romana zmeska01

Romana Zmeskalova

Romana Zmeskalova

Romana Zmeškalová zmeska01

Romana Zmeškalová

Romana Zmeškalová zmeska01

Romana Zmeškalová zmeška01

Romana Zmeškalová - zmeska01

Romana Zmeškalová zmeska01

Romana Zmeškalová, ale zmeska01

Romana Zmeškalová, zmeska01

Romana Zmeškalová, zmeska01

Romana Zmeškalová, zmeska01

Romana Zmeškalová, zmeska01

Rouer01

sdílením ve skupině na facebooku od Pindruše Baf

se systemu VSPJ -vzkazy

sestřenice studující na FF MU

smolik08

Spolužačka

Tereza Koubková

Vinted

Vinted

Vinted.cz

vlastnik

vlastnik

vlastnik

Vlastnik

vlastnik

VSPJ Jihlava

VŠPJ

Vyplnění dotazníku je náhodné.

vyplnto

vyplnto

vyplnto cz

vyplnto.cz

Vzkaz ze skoly

Vzkazem v is všpj.

www.vyplnto.cz

x

x

xx

Z informačního systému školy.

z newslettera

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06

zahrad06 - lucie zahradníková

zahrada06

Zahradníková

zajico04

zajico04

zde

Zdeňka Polednová

ze stránky vinted

zitnikov

zitnikov

zitnikov

Zitnikov

Zitnikov

Zitnikova Jirina

zmeska01

zmeska01

Zmeškalová Romana

Žádné doporučení

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)

 • odpověď Exhibicionismus=5:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano, velmi na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

7. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

 • odpověď Ano, část informací je dostupná:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zahrad06 na otázku 28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

 • odpověď Exhibicionismus=Ne:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Fetišismus=Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Sadismus=Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Voyeurismus=Ne:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

 • odpověď Exhibicionismus=Ano:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Exhibicionismus=Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Fetišismus=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
 • odpověď Pedofilie=Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Sadismus=Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Voyeurismus=Ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fetišismus=Ano na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Voyeurismus=Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

 • odpověď Exhibicionismus=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)
 • odpověď Masochismus=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=NE na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=NE na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
 • odpověď Pedofilie=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Masochismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano, velmi na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
 • odpověď Pedofilie=Ne:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
 • odpověď Sadismus=Ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=NE na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=Ne na otázku 12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?
 • odpověď Voyeurismus=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ne na otázku 19. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší odborné na otázku 23. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na masochisty:

 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sadismus=1 na otázku 4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedofilie=Ne na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:

 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na pedofily:

 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Exhibicionismus=Ano, velmi na otázku 6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 16. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voyeurismus=Ano na otázku 11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:

20. Uveďte prosím své názory na sadisty:

 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano na otázku 17. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 20. Uveďte prosím své názory na sadisty:

27. Označte prosím, v jakém kraji se Vaše bydliště nachází:

 • odpověď Hlavní město Praha:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 000 000 a více obyvatel na otázku 26. Označte prosím, velikost místa Vašeho bydliště:
 • odpověď Kraj Vysočina:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jelink25 na otázku 28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:
 • odpověď Středočeský kraj:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kozderov na otázku 28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě měl/a osobní zkušenost s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

3. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)

5. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

7. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

8. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

9. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

10. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na masochisty:

18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na pedofily:

20. Uveďte prosím své názory na sadisty:

21. Uveďte prosím své pohlaví?

22. Uveďte prosím Váš věk:

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

24. Studujete v současné době?

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

26. Označte prosím, velikost místa Vašeho bydliště:

27. Označte prosím, v jakém kraji se Vaše bydliště nachází:

28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě měl/a osobní zkušenost s následujícími poruchami sexuální preference? (viz vysvětlivky)

3. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

4. U následujících poruch sexuální preference prosím vyznačte svůj postoj k jednotlivým poruchám. (Zakroužkujte prosím na škále hodnotu, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru, 1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí)

5. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

6. Uveďte prosím, jak jsou dle Vašeho názoru osoby s poruchou sexuální preference nebezpečné pro společnost?

7. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

8. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

9. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

10. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

11. Měly by být dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference oficiálně hlášeny a sledovány?

12. Měla by být společnost v okolí osoby s poruchou sexuální preference o tomto informována?

13. Měly by být osoby s poruchami sexuální preference od společnosti preventivně izolovány?

14. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

15. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

16. Uveďte prosím své názory na voyeury:

17. Uveďte prosím své názory na masochisty:

18. Uveďte prosím své názory na exhibicionisty:

19. Uveďte prosím své názory na pedofily:

20. Uveďte prosím své názory na sadisty:

21. Uveďte prosím své pohlaví?

22. Uveďte prosím Váš věk:

23. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

24. Studujete v současné době?

25. Uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

26. Označte prosím, velikost místa Vašeho bydliště:

27. Označte prosím, v jakém kraji se Vaše bydliště nachází:

28. V případě, že jste k vyplnění dostal/a doporučení, uveďte prosím od koho:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, J.Názory široké veřejnosti na poruchy sexuální preference - etapa 11 (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53671.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.