Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sexuální obtěžování na pracovišti

sexuální obtěžování na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Macháčková
Šetření:09. 03. 2016 - 19. 03. 2016
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou VŠ, bezpečnostněprávních studíí a k tvorbě seminární práce potřebuji aktualizovat poznatky týkajících se sexuálního obtěžování na pracovišti. 

Vzhledem k tomu, že chci výsledky dotazníku porovnávat z dotazníky pana Kuldy z roku 2009, je velice pravděpodobné, že bude nově vytvořený dotazník obsahovat podobné otázky. 

Děkuji za čas, který mi vyplněním dotazníku věnujete =)

Odpovědi respondentů

1. Zažili jste někdy na pracovišti vtipy se sexuálním podtextem, nemístné či dvojsmyslné poznámky směřující k vaši osobě nebo jinému zaměstnanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9681,36 %81,36 %  
Ne2218,64 %18,64 %  

Graf

2. Zažili jste na pracovišti nemístné zírání, pomrkávání či svůdné pohledy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7563,56 %63,56 %  
Ne4336,44 %36,44 %  

Graf

3. Zažili jste někdy na pracovišti nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8067,8 %67,8 %  
Ano3832,2 %32,2 %  

Graf

4. Kladl Vám v zaměstnání někdy někdo nechtěné nebo nevítané sexuální návrhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7866,1 %66,1 %  
Ano4033,9 %33,9 %  

Graf

5. Stalo se, že by Vás někdo někdy na pracovišti obtěžoval nechtěnými nebo nevítanými návrhy na schůzku či vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7866,1 %66,1 %  
Ano4033,9 %33,9 %  

Graf

6. Pokud jste někdy na pracovišti zažili jakékoliv chování se sexuálním podtextem k Vaší osobě, bylo to ze strany:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolegy4840,68 %40,68 %  
Nic takového jsem nezažil/a3227,12 %27,12 %  
Nadřízených i kolegů2319,49 %19,49 %  
Nadřízeného1512,71 %12,71 %  

Graf

7. Zažili jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10992,37 %92,37 %  
Ano97,63 %7,63 %  

Graf

8. Zažili jste na pracovišti někdy pokus o znásilnění, či skutečné znásilnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11496,61 %96,61 %  
Ano43,39 %3,39 %  

Graf

9. Jak jste jednání se sexuálním podtextem řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neřešil/a jsem to6050,85 %50,85 %  
Řešil/a jsem to pouze s tou konkrétní osobou3126,27 %26,27 %  
Jinak1613,56 %13,56 %  
Podáním výpovědi54,24 %4,24 %  
Podáním trestního oznámení32,54 %2,54 %  
Řešil/a jsem to s nadřízenými32,54 %2,54 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5143,22 %43,22 %  
vysoké4840,68 %40,68 %  
vyšší odborné108,47 %8,47 %  
střední bez maturity54,24 %4,24 %  
základní43,39 %3,39 %  

Graf

11. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221512,71 %12,71 %  
251210,17 %10,17 %  
23119,32 %9,32 %  
2175,93 %5,93 %  
3175,93 %5,93 %  
2765,08 %5,08 %  
2965,08 %5,08 %  
2665,08 %5,08 %  
4243,39 %3,39 %  
2443,39 %3,39 %  
ostatní odpovědi 38
32
33
19
20
46
28
35
39
18
37
11100
43
44
15
41
36
17
13
52
30
59
34
4033,9 %33,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.53
Minimum:19
Maximum:44
Variační rozpětí:25
Rozptyl:41.15
Směrodatná odchylka:6.41
Medián:25
Modus:22

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8168,64 %68,64 %  
muž3731,36 %31,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zažili jste na pracovišti nemístné zírání, pomrkávání či svůdné pohledy?

  • odpověď Ne:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Zažili jste někdy na pracovišti vtipy se sexuálním podtextem, nemístné či dvojsmyslné poznámky směřující k vaši osobě nebo jinému zaměstnanci?

4. Kladl Vám v zaměstnání někdy někdo nechtěné nebo nevítané sexuální návrhy?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Zažili jste někdy na pracovišti vtipy se sexuálním podtextem, nemístné či dvojsmyslné poznámky směřující k vaši osobě nebo jinému zaměstnanci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zažili jste někdy na pracovišti vtipy se sexuálním podtextem, nemístné či dvojsmyslné poznámky směřující k vaši osobě nebo jinému zaměstnanci?

2. Zažili jste na pracovišti nemístné zírání, pomrkávání či svůdné pohledy?

3. Zažili jste někdy na pracovišti nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. Kladl Vám v zaměstnání někdy někdo nechtěné nebo nevítané sexuální návrhy?

5. Stalo se, že by Vás někdo někdy na pracovišti obtěžoval nechtěnými nebo nevítanými návrhy na schůzku či vztah?

6. Pokud jste někdy na pracovišti zažili jakékoliv chování se sexuálním podtextem k Vaší osobě, bylo to ze strany:

7. Zažili jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

8. Zažili jste na pracovišti někdy pokus o znásilnění, či skutečné znásilnění?

9. Jak jste jednání se sexuálním podtextem řešil/a?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

11. Váš věk je:

12. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zažili jste někdy na pracovišti vtipy se sexuálním podtextem, nemístné či dvojsmyslné poznámky směřující k vaši osobě nebo jinému zaměstnanci?

2. Zažili jste na pracovišti nemístné zírání, pomrkávání či svůdné pohledy?

3. Zažili jste někdy na pracovišti nechtěné či nevítané sexuální dotyky?

4. Kladl Vám v zaměstnání někdy někdo nechtěné nebo nevítané sexuální návrhy?

5. Stalo se, že by Vás někdo někdy na pracovišti obtěžoval nechtěnými nebo nevítanými návrhy na schůzku či vztah?

6. Pokud jste někdy na pracovišti zažili jakékoliv chování se sexuálním podtextem k Vaší osobě, bylo to ze strany:

7. Zažili jste někdy v zaměstnání nátlak k sexu jako podmínky k udržení či získání pracovního místa?

8. Zažili jste na pracovišti někdy pokus o znásilnění, či skutečné znásilnění?

9. Jak jste jednání se sexuálním podtextem řešil/a?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

11. Váš věk je:

12. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Macháčková , M.sexuální obtěžování na pracovišti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53891.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.