Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Inkluze

Inkluze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Machová
Šetření:10. 03. 2016 - 20. 03. 2016
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku o inkluzi. Je určen zejména pro rodiče dětí v předškolním věku.

 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič nebo zákonný zástupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3482,93 %82,93 %  
NE717,07 %17,07 %  

Graf

2. Máte děti ve školou povinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2151,22 %51,22 %  
NE2048,78 %48,78 %  

Graf

3. Jaký je zdravotní stav vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela zdravé3380,49 %80,49 %  
má oční vadu12,44 %2,44 %  
Děti nemám12,44 %2,44 %  
nemám děti12,44 %2,44 %  
Dlouhodobá nemoc krve12,44 %2,44 %  
tři zcela zdravé, jedno s vývojovou vadou, podléhající inkluzi.12,44 %2,44 %  
s omezením12,44 %2,44 %  
nemám12,44 %2,44 %  
drobné omezení (mírné astma)12,44 %2,44 %  

Graf

4. Víte, co je to inkluze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, sám si o ní vyhledávám informace2868,29 %68,29 %  
Ano, ale pouze z TV nebo rádia717,07 %17,07 %  
Znám ten pojem, ale nevím co znamená512,2 %12,2 %  
Nevím12,44 %2,44 %  

Graf

5. Jak jste se dozvěděli o inkluzi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostřednictvím médií1946,34 %46,34 %  
při studiích921,95 %21,95 %  
z doslechu, od lidí512,2 %12,2 %  
prostřednictvím školy mého dítěte37,32 %7,32 %  
prostřednictvím práce mé matky12,44 %2,44 %  
jsem asistent pedagoga na běžné ZŠ u integrovaného chlapce12,44 %2,44 %  
studiem na PFUK12,44 %2,44 %  
v práci - učitelka12,44 %2,44 %  
Neznám pojem.12,44 %2,44 %  

Graf

6. Zajímáte se o inkluzi ve svém volném čase?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2771,05 %65,85 %  
Ano513,16 %12,2 %  
občas12,63 %2,44 %  
ano, ve škole12,63 %2,44 %  
ano, vlastně musím vzhledem ke stavu dcery.12,63 %2,44 %  
ne příliš aktivně, ale ano12,63 %2,44 %  
když nám jí TV vnucuje...12,63 %2,44 %  
v zaměstnání12,63 %2,44 %  

Graf

7. Jaký názor máte na inkluzi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Tělesné postižení - není problém, ale pokud dítě výtrazně nestíhá, tak je inkluze kontaproduktibní

blbost

bohužel jsou nemocní lidé a je dobré jim pomáhat

Do jisté míry může být užitečná.

furt nevím co to je

Hloupost. Mám v práci integrované děti (ment. i poruchy chování) a s některými je výuka nemožná (a není to chyba metodiky). Navíc ruší ostatní děti a pro ně samotné je klasická výuka prakticky zbytečná. Je pravda, že zase jiní to zvládají (sluch.), ale měla by se zavést něco jako zkušební doba - třeba na tři měsíce a vidělo by se, jestli taková inkluze zrovna u toho kterého žáka je k něčemu prospěšná nebo ne.

hovadina

inkluze tělesně postižených dětí je použitelná (až na případy slepoty nebo slabozrakosti a poškození sluchu). Inkluze mentálně postižených dětí a dětí s poruchami chování - nepřijatelná

Inkluze v ČR je kontraproduktivní jev vyvolaný partikulární zaostalostí západních zemí a touhou EU udělat z lidí hloupé ovce. Zde v ČR jsme byli špička ve vzdělávání a zařazování mentálně postižených do společnosti (má matka pracuje na SZŠ, vím, o čem mluvím), EU nás chce donutit zařadit tyto děti do hlavního vzdělávacího proudu, čímž budou vyloučeny ze společnosti, přijde šikana od "zdravých" dětí, navíc zpomalí vzdělávání hlavního proudu. Dosud byly tyto děti učeny to, co zvládnou v tempu, jaké zvládnou a takto jsme dokázali alespoň trochu vzdělávat i děti (podle "západu") nevdělavatelné a zařadit je do běžného života. Mám-li to říci upřímně, inkluze je dle mého názoru absolutní hovadina vymyšlená natvrdlým zakomplexovaným úředníkem z Bruselu, a když po naší petici pan ministr prohlásil, že o tom začal přemýšlet, byl nahrazen myšlení neschopnou blondýnou. Toť stručně shrnutý můj názor.

Je k ničemu. Zničí skvěle vybudované speciální školství a ohrozí výsledky zdravých dětí.

Je to marná snaha začlenit cikány do společnosti

jsem pro v rozumné míře, ale musí být spojena s lepším financováním stavajících škol (nejsou peníze na asistenty, spec. pomůcky, knihy...) - mám příbuznou pracující na ZŠ

Jsem proti

Když nevím co to je tak asi žádný, proč povinná otázka?

Má mít své meze (nelze inkludovat příliš odlišné děti = zabrzdí celou skupinu, dojde ke zhoršení vzdělávání)

myslím, že jediný důvod inkluze je začleňování nepřízpůsobivých z příkazu EU. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami již bez problému běží.

Negativní. Myslím, že poškodí střední proud dětí bez IVP.

Nejsem zastáncem inkluze především, pokud se jedná o děti s mentálním postižením. Takové dítě se může stát snadnou obětí šikany. Především pro něho by to bylo velmi nepříjemné a tvrdé. Jako pedagog vím, že děti umějí být k odlišným spolužákům velmi zlé.

Nekdy dobra, nekdy skodliva, zalezi pripad od pripadu.

nemám

Není dobrá

Není možné začlenit do výuky žáky s mentální retardací či nějakým jiným těžkým postižením. Jakmile je postižena hlava, žák v běžné třídě pouze trpí a ostatní žáci spolu s ním.

není to úplně vhodné

Není vhodná pro všechny děti plošně. Šikovnější může brzdit nebo rušit výuka spolusedícího s šeptající asistentkou. Některé handicapované děti se můžou lépe cítit mezi podobně postiženými dětmi, mají tam klid a obecně pomalejší tempo a komornější atmosféru.

Nesouhlasím

nesouhlasím, znevýhodněným dětem je lépe v menším počtu ve spevializovaných školách

Nevidím zcela dobré začleňovat povětšinu rušivý element a defacto i srážeč úrovně celku do zdravého a bezproblémového prostředí. Zkušenost máme pouze z doslechu od známé, kde bylo uskutečněno začlenění a ona uvažuje o změně školy pro dceru. Jsem stejného názoru.

obecně nejsem ani pro ani proti, myslím, že je třeba situaci řešit s ohledem na konkrétní dítě, kterého se má inkluze týkat. Pro většinovou společnost vnímám inkluzi spíše jako pozitivum, v tom smyslu, že se děti v útlém věku naučí, že mezi námi žijí i "ne zcela zdraví lidé" a že je třeba se jim v některých ohledech také přizpůsobit.

pokud to je otázka pouze menšinového charakteru (rom,..) tak určitě pro, ale pokud dítě intelektově nestíhá a brzdí tak celou třídu tak nepodporuji

poškozeni budou převážně děti a nezáleží jestli jsou zdravé nebo ne

Rozhodně nesouhlasim s inkluzí.

různé pocity a názor: nepřipravenost škol k této inkluzi...Málo ucelených informací v médiích a vůbec, málo info mezi lidmi - zbytečně panika a strach...Nikdo nic pořádně neví - i odborníci mají každý jiné info...Je v tom binec. A největší problém bude ve financování asistentů pedagoga na školách Krajem....Ctějí inkluzi - ale peníze nejsou - jak to chtějí dělat? Už teď, jako asistent pedagoga mi neplatí ani korunu za přípravu, za nepřímou činnost - a to je problém - musím vše dělat zadarmo ve svém volném čase doma a ze svých materiálu. Už tak se asistentům moc neplatí - a další problém - nezájem škol, jejich vedení na tom, aby se opravdu seznámili s problémy dětí a s postupy, které jim pomohou ....

Slozite, asi jsem proti

strašný. jsem jak rodič zdravých dětí, kterému dítě s inkluzí bude ve třídě dělat "problémy", tak jsem rodič dítěte s inkluzí, které má naprosto komplikovanou školu, postavení v ní a přidělává problémy a práci učitelům.

svůj

totální nesmysl a jen těžko uvěřitelná hloupost

v tom rozsahu v jakym to chtějí udělat u nás je to nesmysl

záleží na zdravotním stavu dítěte

žádný neb nevím o co konkrétně jde

Žádný.

žiadny názor

8. Myslíte si, že inkuze ovlivní Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2560,98 %60,98 %  
NE1639,02 %39,02 %  

Graf

9. Jak si myslíte,že bude Vaše dítě reagovat na začleněného jedince?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bez problémů.

Bude šikana

Doufam ze pomoci a ne sikanou

doufám, že kladně

Doufám, že kladně.

kladně

myslím, že dobře

Myslím, že s tím nebude mít velký problém, zná z okolí několik různě postižených dětí a dokáže si s nimi hrát.

Na jedince dobře, nemá problém.

nedokážu posoudit

Nemám děti.

nemám dítě

nemám dítě školou povinné... Ale moje děti by asi neměly problém přijmout dítě s odlišnostmi...i takové děti ve školách bývaly

Nemám dítě.

nemám žádné informace o tom, že by se to mého dítěte mělo v dohledné době dotknout. Pokud by se ho to týkalo, myslím, že by s tím neměl problém, záleželo by na přístupu ostatních dětí a učitele, pokud by to oni vzali jako normální, tak to moje dítě vezme také tak.

Nemyslím si že negativně Bude to něco nového Úroveň výuky se bude muset přizpůsobit nejslabšímu článku = celkově úroveň - nižší

netuším

neviem

nevím

nevím

Nevim.

nijak

normálně, ale třída pojede pomalejším tempem než by jela normálně

Normálně.

Pokud se opravdu začlení tak neutrálně.

riziko šikany znevýhodněných dětí

s odstupem

Spatne

Syn měl ve své školkové třídě dvě ment.postižené děti a snažil se jim pomáhat, učitelka syna vždy chválila

Šikanovat

šikanovat ho

Špatně

tak asi u našich dětí no-koment - ti jsou zvyklý. Ale rozhodně jsem proti inkluzi. Kdyby jí nebylo, mohly být speciální školy, kam naše dcera mohla chodit, měla by tempo stejné jako spolužáci a bylo by to OK, takhle chodí do "normální" školy, kde jede podle výukových plánů speciální školy a i tak nestíhá, učitelka je z toho na prášky, má tam 5 zdravých dětí, 3 s inkluzí a je to na nervy. Teda pro ni. jak udržet tempo pro ty zdravé děti aby nezaostávali a zase jak neuštvat ty pomalé???

tělesné postižení - s tím má zkušenost

To záleží, jak ho vychovávám (k ohleduplnosti) a na škole, jak se bude všem (nejen inkludovyným) dětem věnovat

úplně normálně

Vzhledem k velkému nebezpečí smrti při poranění meho dítěte, jsem velmi proti a mé dítě by nejspíš mělo obavy

Záleží na chování.

záleží na konkrétním případě

záleží na začleněném jedinci. Ale výuka se zpomalí a děti se budou nudit

život s nemocným člověkem - pokud mohu, pomohu

10. Jak si představujete běžný pracovní proces se začlen

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

běžně

Blázinec

celá třída bude kvůli začleněným jedincům pracovat pomaleji

cože

Hmm, poněkud neúplná otázka. Videl jsem případy, kdy asistent vzal inkludované slabé děti a zcela je oddělil od výuky třídy...

Chce to pomocneho pracovnika

každé postižené dítě by mělo zvládnout s rodičem nebo osobní asistentkou co nejvíc

klasicky

Malá šikana az po nesnesitelnou šikanu

naprostý chaos

nedokážu si vůbec představit ten "bordel", co to vyvolá.

nedovedu si to představit

nechápu otázku

Nejsem zastáncem inkluze, tudíž si začlenění představuji jako neefektivní fiasko s hrozbou pro začleňovaného žáka.

nemůžu posoudit, záleží podle druhu postižení

Nepředstavuji a doufám, že nebudeme muset řešit a reagovat změnou školy

nepředstavuji si

Nepředstavuji. zažívám.

Neschopný provozu

Nevím

nevím

Nevím, otázka není dokončená.

nijak

Normálně.

normální učební plán přizpůsobený potřebám všech

Opravte si otazku

pět dospělých v jedné třídě naruší chod vyučování

Podpora asistentů, aby mohli naplno dělat svou práci a byli za to dostatečně oceněni i finančně. Důležitá je dohoda a spolupráce mezi asistentem pedagoga, rodiči, učiteli a vedením školy a SPC

pomoc při jízdě invalidního vozíku

Postižené dítě+ jeho asistent se snažífungovat v normální třídě

předpokládám, že by krom učitele měl být ve třídě také asistent, který by dítěti pomáhal, protože sám učitel, má-li ve třídě 25 dětí, těžko může věnovat více pozornosti jen jednomu a to jedno bez něčí pomoci výuku v "běžné" třídě nemůže zvládnout.

Při tělesném postižení to pravděpodobně proběhne hladce, děti si jenom budou muset zvyknout, že některé věci zrovna u tohoto žáka musí dělat jinak. S chováním či složitějšími mentálními projevy to může být na nic - děti nebudou muset vědět, jak se chovat.

Špatně, není možno žáky zcela začlenit.

Ve třídě bude další "vyučující" který bude radit jednomu žákovi

vypadl vám konec věty

výsměch

Záleží na typu handicapu a jeho intenizitě, taky o jakou práci jde.

záleží na typu postižení

11. Jak si myslíte, že inkluze ovlivní právě Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ano, bude se ve škole nudit a nic se nenaučí

Bude cíce šikanovat

bude se cítit odstrčené a nebude vědět, jak se chovat k postiženému dítěti

Bude zpomaleně

bylo zmíněno výše...

Doufam ze nijak

Doufám že se nám vyhne.

Doufám, že nijak.

doufám, že v kladném smyslu

inkluze bude brzdit ve výuce

Moje dítě je dospělé a samo už je učitelem na gymnáziu - takže asi taky ovlibvní, pokud bude nějaký student přijat na školu.

myslím, že neovlivní

ne negativně

Nebezpečí- v takovém případě nutnost změny školy

nebude sobecké, arogantní vůči bezmocnému

Negativně

negativně

Nemám děti

Nemám dítě.

Neovlivní.

neovplyvní ho

nevím

nevím jak přímo moje, ale obecně to sníží úroveň škol a děti budou mít ve všem zmatek

Nevím.

nijak

nijak

nijak, přesunu ho do školy, kde se nic takové nebude praktikovat

omezí to jeho vzdělávání a setká se se šikanou, v oblasti, kde bydlím si nejsem jistý, ze které strany tu šikanu pozná dřív...

Ovlivní Kvalita a šíře znalostí bude omezena

Pokud budou v jeho třídě inkudované děti, pak asi ano

Pokud to bude inkluze spravna, muze se mnoho naucit, pokud nespravna, muze mu to hodne uskodit.

Proč by měla?

psal jsem výše

Špatně

Učitel bude mít méně času se mu věnovat, asistent a handicap inkludovaného dítěte naruší výuku.

Záleží na inkludovaném

záleží na situaci

zpomalí jeho proces učení, vzdělávání

zvedne mu sebevědomí

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič nebo zákonný zástupce?

2. Máte děti ve školou povinné?

3. Jaký je zdravotní stav vašeho dítěte?

4. Víte, co je to inkluze?

5. Jak jste se dozvěděli o inkluzi?

6. Zajímáte se o inkluzi ve svém volném čase?

8. Myslíte si, že inkuze ovlivní Vaše dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič nebo zákonný zástupce?

2. Máte děti ve školou povinné?

3. Jaký je zdravotní stav vašeho dítěte?

4. Víte, co je to inkluze?

5. Jak jste se dozvěděli o inkluzi?

6. Zajímáte se o inkluzi ve svém volném čase?

8. Myslíte si, že inkuze ovlivní Vaše dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machová, N.Inkluze (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://53925.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.