Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odstěhovali byste se za prací do ciziny?

Odstěhovali byste se za prací do ciziny?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Malá
Šetření:14. 02. 2010 - 03. 03. 2010
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,  prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Zajímal by mě názor ostatních na toto téma. Díky J.

Odpovědi respondentů

1. Žijete v současnosti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12295,31 %96,06 %  
ne64,69 %4,72 %  

Graf

2. Uvažoval/uvažovala jste někdy, že byste se odstěhovali na nějakou dobu za prací do ciziny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9876,56 %77,17 %  
ne3023,44 %23,62 %  

Graf

3. Odešel / Odešla byste vůbec do ciziny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8767,97 %68,5 %  
ne4132,03 %32,28 %  

Graf

4. Pracoval/Pracovala jste někdy v cizině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8868,75 %69,29 %  
ano4031,25 %31,5 %  

Graf

5. Jak dlouho jste byl/byla v cizině? (nejdelší pobyt)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 6 měsíců1744,74 %13,39 %  
déle než jeden rok923,68 %7,09 %  
1 - 2 měsíce513,16 %3,94 %  
7 - 12 měsíců513,16 %3,94 %  
kratší než jeden měsíc25,26 %1,57 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste odešel/odešla do ciziny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání zahraničních zkušeností1950 %14,96 %  
finance615,79 %4,72 %  
jiný důvod615,79 %4,72 %  
kvůli partnerovi / partnerce513,16 %3,94 %  
mám tam rodinu25,26 %1,57 %  

Graf

7. Které cizí země z pracovního hlediska preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anglicky mluvící země8163,28 %63,78 %  
německy mluvící země1713,28 %13,39 %  
jiné země1713,28 %13,39 %  
španělsky mluvící země86,25 %6,3 %  
francouzsky mluvící země32,34 %2,36 %  
italsky mluvící země21,56 %1,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pracoval/Pracovala jste někdy v cizině?

  • odpověď ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 - 6 měsíců na otázku 5. Jak dlouho jste byl/byla v cizině? (nejdelší pobyt)
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi získání zahraničních zkušeností na otázku 6. Z jakého důvodu jste odešel/odešla do ciziny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete v současnosti v České republice?

2. Uvažoval/uvažovala jste někdy, že byste se odstěhovali na nějakou dobu za prací do ciziny?

3. Odešel / Odešla byste vůbec do ciziny?

4. Pracoval/Pracovala jste někdy v cizině?

5. Jak dlouho jste byl/byla v cizině? (nejdelší pobyt)

6. Z jakého důvodu jste odešel/odešla do ciziny?

7. Které cizí země z pracovního hlediska preferujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete v současnosti v České republice?

2. Uvažoval/uvažovala jste někdy, že byste se odstěhovali na nějakou dobu za prací do ciziny?

3. Odešel / Odešla byste vůbec do ciziny?

4. Pracoval/Pracovala jste někdy v cizině?

5. Jak dlouho jste byl/byla v cizině? (nejdelší pobyt)

6. Z jakého důvodu jste odešel/odešla do ciziny?

7. Které cizí země z pracovního hlediska preferujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Malá, J.Odstěhovali byste se za prací do ciziny? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5403.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.