Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Návrh marketingové komunikace pro neziskovou organizaci

Návrh marketingové komunikace pro neziskovou organizaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matěj Surmař
Šetření:14. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):34 / 28.09
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:42,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Ing. Matěj Surmař a věnuji se problematice marketingové komunikace v neziskovém sektoru, konkrétně pro studentskou organizaci v Ostravě, která má na starost volnočasové aktivity. Dotazník je určen pro studenty a absolventy Vysokých škol v Ostravě. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠB-TUO654,55 %54,55 %  
Jiný (zaměstnanec,...)327,27 %27,27 %  
Absolvent VŠB-TUO nebo OU218,18 %18,18 %  

Graf

2. Jak se jmenuje fotbalová liga, která se hraje na kolejích v Porubě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Báňská fotbalová liga872,73 %72,73 %  
Kolejní fotbalová liga218,18 %18,18 %  
Kolejní liga19,09 %9,09 %  

Graf

3. Co Vás první napadne (asociace), když se řekne Báňská fotbalová liga

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studentská organizace436,36 %36,36 %  
Volnočasová aktivita218,18 %18,18 %  
Fotbal218,18 %18,18 %  
Kolejní liga218,18 %18,18 %  
Jiné19,09 %9,09 %  

Graf

4. Odkud znáte Báňskou fotbalovou ligu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné436,36 %36,36 %  
Od kamarádů327,27 %27,27 %  
Z webových stránek Báňské ligy218,18 %18,18 %  
Z propagačních materiálů218,18 %18,18 %  

Graf

5. Zajímali jste se někdy o založení vlastního fotbalového týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE763,64 %63,64 %  
ANO436,36 %36,36 %  

Graf

6. Jaké faktory si myslíte, že jsou bariérou pro založení nového týmu? (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem studentů o fotbal375 %27,27 %  
Nedostatek času375 %27,27 %  
Jiné125 %9,09 %  

Graf

7. Jaké faktory si myslíte, že jsou největším přínosem při založení nového týmu? (max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájem studentů o fotbal250 %18,18 %  
Dostatek volného času250 %18,18 %  
Jednoduchá administrativa250 %18,18 %  
Jiné125 %9,09 %  
Dobrá informovanost125 %9,09 %  

Graf

8. Účastníte se ligy aktivně jako hráč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE654,55 %54,55 %  
ANO545,45 %45,45 %  

Graf

9. Jak často navštěvujete Facebook stránky Báňské fotbalové ligy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Každý denotázka č. 10, Jednou týdněotázka č. 10, Jednou měsíčněotázka č. 10, Zřídkakdyotázka č. 10, Nenavštěvujiotázka č. 11, Neznám Facebook stránkuotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den327,27 %27,27 %  
Jednou týdně327,27 %27,27 %  
Neznám Facebook stránku218,18 %18,18 %  
Zřídkakdy19,09 %9,09 %  
Nenavštěvuji19,09 %9,09 %  
Jednou měsíčně19,09 %9,09 %  

Graf

10. Jaké informace vyhledáváte na FB stránce Báňské fotbalové ligy nejčastěji

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Znáte náborovou skupinu pro nové hráče Báňské ligy na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE654,55 %54,55 %  
ANO545,45 %45,45 %  

Graf

12. Na stupnici 1-5, ohodnoťte, jak byla skupina pro Vás přínosná. (1-nejvíce přínosná, 5-nejméně přínosná

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2480 %36,36 %  
4120 %9,09 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.4
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Jak často navštěvujete Youtube kanál Báňské fotbalové ligy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 14, jednou týdněotázka č. 14, jednou měsíčněotázka č. 14, zřídkakdyotázka č. 14, nenavštěvujiotázka č. 15, neznám Youtube kanálotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídkakdy240 %18,18 %  
jednou měsíčně240 %18,18 %  
neznám Youtube kanál120 %9,09 %  

Graf

14. Který typ videa, by Vás nejvíce zajímal ze zápasu Báňské fotbalové ligy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sestřihy z utkání440 %36,36 %  
zajímavý highlight a propagační video110 %9,09 %  
Hodnocení zápasu110 %9,09 %  
Video z kabiny110 %9,09 %  
nic110 %9,09 %  
Rozhovory110 %9,09 %  
Rozhovory s fanoušky110 %9,09 %  

Graf

15. Jak často navštěvujete webové stránky Báňské fotbalové ligy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 16, jednou týdněotázka č. 16, jednou měsíčněotázka č. 16, zřídkakdyotázka č. 16, nenavštěvujiotázka č. 19, neznám webové stránkyotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den218,18 %18,18 %  
zřídkakdy218,18 %18,18 %  
jednou týdně218,18 %18,18 %  
jednou měsíčně218,18 %18,18 %  
neznám webové stránky218,18 %18,18 %  
nenavštěvuji19,09 %9,09 %  

Graf

16. Jaké informace vyhledáváte na webu Báňské ligy nejčastěji?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Jaké informace na webu jsou pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Jak byste ohodnotili web? (známky jako ve škole 1 – 5)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Orientace webu1.8750.359
Struktura webu2.250.438
Design2.1250.359
Aktuálnost2.1250.359
Obsah2.250.438

Graf

19. Který kanál navštěvujete nejčastěji, abyste se dozvěděli informace z Báňské fotbalové ligy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook763,64 %63,64 %  
Webové stránky218,18 %18,18 %  
Jiný218,18 %18,18 %  

Graf

20. Jaké znáte akce, které pořádá Báňská fotbalová liga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vánoční turnaj763,64 %63,64 %  
Sportovní odpoledne654,55 %54,55 %  
Silent Disco436,36 %36,36 %  
Fotbal pomáhá436,36 %36,36 %  
Jiné218,18 %18,18 %  

Graf

21. Byli jste na nějaké akci, pořádané Báňskou fotbalovou ligou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 23, NEotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO872,73 %72,73 %  
NE327,27 %27,27 %  

Graf

22. Z jakého důvodu, jste na akcích pořádané Báňskou ligou nebyli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nevěděl jsem o níotázka č. 26, Nezaujala měotázka č. 23, Časové důvodyotázka č. 23, Jinéotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěděl jsem o ní266,67 %18,18 %  
Jiné133,33 %9,09 %  

Graf

23. Kde a jak, jste se o akci dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FB událost562,5 %45,45 %  
Webové stránky BFL225 %18,18 %  
Studentské portály112,5 %9,09 %  

Graf

24. Jak byste ohodnotili informovanost ohledně akcí, které pořádá Báňská fotbalová liga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrá450 %36,36 %  
Dobrá337,5 %27,27 %  
Špatná112,5 %9,09 %  

Graf

25. Jak hodnotíte celkovou činnost organizace BFL na kolejích v Porubě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře562,5 %45,45 %  
Velmi dobře337,5 %27,27 %  

Graf

26. Používáte chytrý telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 27, NEotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO880 %72,73 %  
NE220 %18,18 %  

Graf

27. Jaký používáte operační systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android888,89 %72,73 %  
Windows phone111,11 %9,09 %  

Graf

28. Uvítali byste mobilní aplikaci pro Váš operační systém (akce, novinky, zápasy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi ano333,33 %27,27 %  
Určitě ano333,33 %27,27 %  
Určitě ne222,22 %18,18 %  
Nevím111,11 %9,09 %  

Graf

29. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o studentských akcích? (2 nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook763,64 %63,64 %  
Kamarádi / spolužáci654,55 %54,55 %  
Plakáty a jiné propagační materiály218,18 %18,18 %  
Jiné218,18 %18,18 %  
Youtube kanál218,18 %18,18 %  
Webová prezentace události19,09 %9,09 %  
Webová prezentace pořadatele19,09 %9,09 %  
Studentské portály19,09 %9,09 %  

Graf

30. Jaký typ propagace je z Vašeho pohledu nezajímavější/poutavější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FB událost545,45 %45,45 %  
Video327,27 %27,27 %  
Plakát218,18 %18,18 %  
Rádio spot19,09 %9,09 %  

Graf

31. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15 – 18otázka č. 33, 19 - 22otázka č. 32, 23 - 26otázka č. 32, 27 a víceotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 26654,55 %54,55 %  
27 a více436,36 %36,36 %  
19 - 2219,09 %9,09 %  

Graf

32. Jakou fakultu studujete v Ostravě? (VŠB-TUO a OU)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EKF457,14 %36,36 %  
FS228,57 %18,18 %  
FMMI114,29 %9,09 %  

Graf

33. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž981,82 %81,82 %  
Žena218,18 %18,18 %  

Graf

34. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koleje Poruba436,36 %36,36 %  
Ve vlastním327,27 %27,27 %  
Jiné218,18 %18,18 %  
U rodičů19,09 %9,09 %  
Privát Poruba19,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Surmař, M.Návrh marketingové komunikace pro neziskovou organizaci (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54084.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.