Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník - Streetwork

Dotazník - Streetwork

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Podušková
Šetření:16. 03. 2016 - 15. 04. 2016
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží ke zjištění informovanosti o službě streetwork 

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12068,97 %68,97 %  
muž5431,03 %31,03 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 257945,4 %45,4 %  
34 +6336,21 %36,21 %  
26 – 333218,39 %18,39 %  

Graf

3. Pracujete nebo studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce12370,69 %70,69 %  
studium5129,31 %29,31 %  
nezaměstnaný137,47 %7,47 %  
důchod126,9 %6,9 %  

Graf

4. Setkali jste se už někdy s pojmem terénní práce = streetwork?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13979,89 %79,89 %  
ne2413,79 %13,79 %  
nevím116,32 %6,32 %  

Graf

5. Víte co pojem streetwork znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9956,9 %56,9 %  
nevím přesně5431,03 %31,03 %  
ne148,05 %8,05 %  
nevím74,02 %4,02 %  

Graf

6. Jaká je hlavní náplň pracovníků streetwork?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sběr odhozených injekcí a vyhledávání uživatelů návykových látek10258,62 %58,62 %  
přesvědčení o škodlivosti návykových látek3520,11 %20,11 %  
nevím2514,37 %14,37 %  
přemlouvání k léčbě116,32 %6,32 %  
podání návykové látky10,57 %0,57 %  

Graf

7. Myslíte si, že je tato práce užitečná/záslužná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13376,44 %76,44 %  
nevím2916,67 %16,67 %  
ne126,9 %6,9 %  

Graf

8. Myslíte, že je dostatek terénních pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9454,02 %54,02 %  
nevím7643,68 %43,68 %  
ano42,3 %2,3 %  

Graf

9. Je tato služba v Příbrami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12672,41 %72,41 %  
ano4626,44 %26,44 %  
ne21,15 %1,15 %  

Graf

10. O jakém centru či zařízení pro drogově závislé jste už slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Drop-In10560,34 %60,34 %  
CAS Magdaléna4827,59 %27,59 %  
Sananin3318,97 %18,97 %  
jiné3218,39 %18,39 %  
žádné2816,09 %16,09 %  

Graf

11. Myslíte si, že je práce v terénu bezpečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11264,37 %64,37 %  
nevím3520,11 %20,11 %  
ano2715,52 %15,52 %  

Graf

12. Po kolika pracovníci chodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po 28548,85 %48,85 %  
nevím6738,51 %38,51 %  
po 1179,77 %9,77 %  
3 +52,87 %2,87 %  

Graf

13. Mezi náplň pracovníků streetwork nepatří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesvědčování závislých lidí o škodlivosti a nutnosti léčení7945,4 %45,4 %  
vyhledávání klientů4827,59 %27,59 %  
sběr odhozených injekcí4727,01 %27,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkali jste se už někdy s pojmem terénní práce = streetwork?

  • odpověď ne:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Víte co pojem streetwork znamená?

10. O jakém centru či zařízení pro drogově závislé jste už slyšeli?

  • odpověď Drop-In:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sananin na otázku 10. O jakém centru či zařízení pro drogově závislé jste už slyšeli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Pracujete nebo studujete?

4. Setkali jste se už někdy s pojmem terénní práce = streetwork?

5. Víte co pojem streetwork znamená?

6. Jaká je hlavní náplň pracovníků streetwork?

7. Myslíte si, že je tato práce užitečná/záslužná?

8. Myslíte, že je dostatek terénních pracovníků?

9. Je tato služba v Příbrami?

10. O jakém centru či zařízení pro drogově závislé jste už slyšeli?

11. Myslíte si, že je práce v terénu bezpečná?

12. Po kolika pracovníci chodí?

13. Mezi náplň pracovníků streetwork nepatří?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Pracujete nebo studujete?

4. Setkali jste se už někdy s pojmem terénní práce = streetwork?

5. Víte co pojem streetwork znamená?

6. Jaká je hlavní náplň pracovníků streetwork?

7. Myslíte si, že je tato práce užitečná/záslužná?

8. Myslíte, že je dostatek terénních pracovníků?

9. Je tato služba v Příbrami?

10. O jakém centru či zařízení pro drogově závislé jste už slyšeli?

11. Myslíte si, že je práce v terénu bezpečná?

12. Po kolika pracovníci chodí?

13. Mezi náplň pracovníků streetwork nepatří?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podušková, M.Dotazník - Streetwork (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54138.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.