Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Brandysova
Šetření:22. 03. 2016 - 19. 04. 2016
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění mého dotazníku týkajícího se hodnocení zaměstnanců. Tento dotazník bude použit pro moji absolventskou práci Hodnocení zaměstnanců. Předem Vám děkuji za Váš čas pro vyplnění. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. V jak velkém podniku pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než-li 500 zaměstnanců (velmi velký podnik)1431,82 %31,82 %  
10 - 49 zaměstnanců (malý podnik)1329,55 %29,55 %  
50 - 249 zaměstnanců (střední podnik)1125 %25 %  
méně než-li 10 zaměstnanců (mikropodnik)49,09 %9,09 %  
250 - 499 zaměstnanců (velký podnik)24,55 %4,55 %  

Graf

2. Jaké je Vaše postavení ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec2045,45 %45,45 %  
manažer oddělení1431,82 %31,82 %  
vedoucí dané sekce920,45 %20,45 %  
top manažer12,27 %2,27 %  

Graf

3. Kolik zaměstnanců průměrně hodnotíte za období jednoho roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 zaměstnanců2454,55 %54,55 %  
20 a více zaměstnanců920,45 %20,45 %  
5 - 10 zaměstnanců715,91 %15,91 %  
10 - 20 zaměstnanců49,09 %9,09 %  

Graf

4. Jak často se hodnotí v daném podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
půlročně1125 %25 %  
ročně1125 %25 %  
měsíčně1125 %25 %  
nárazově818,18 %18,18 %  
čtvrtletně36,82 %6,82 %  

Graf

5. Shledáváte hodnocení užitečným ve Vašem podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2045,45 %45,45 %  
určitě ano1431,82 %31,82 %  
spíše ne511,36 %11,36 %  
určitě ne511,36 %11,36 %  

Graf

6. Změnil(a) byste systém hodnocení ve Vašem podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1943,18 %43,18 %  
spíše ano1227,27 %27,27 %  
určitě ano1227,27 %27,27 %  
určitě ne12,27 %2,27 %  

Graf

7. Jakým způsobem se u Vás v podniku hodnotí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohovor3477,27 %77,27 %  
dotazník1636,36 %36,36 %  
hodnocení od zákazníků1022,73 %22,73 %  
360°715,91 %15,91 %  
manažerský a personální audit613,64 %13,64 %  
mystery shopping613,64 %13,64 %  
metoda klíčové události49,09 %9,09 %  
SWOT analýza24,55 %4,55 %  
AC24,55 %4,55 %  
w12,27 %2,27 %  
Zpětná vazba12,27 %2,27 %  
nehodnotí se12,27 %2,27 %  
samohodnocení 12,27 %2,27 %  
Posudek12,27 %2,27 %  

Graf

8. Jakou metodu byste upřednostnil pro hodnocení zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohovor1636,36 %36,36 %  
360°1431,82 %31,82 %  
dotazník1125 %25 %  
hodnocení od zákazníků920,45 %20,45 %  
SWOT analýza818,18 %18,18 %  
mystery shopping818,18 %18,18 %  
manažerský a personální audit49,09 %9,09 %  
metoda klíčové události36,82 %6,82 %  
ACC24,55 %4,55 %  
MBO12,27 %2,27 %  
Přímá zpětná vazba12,27 %2,27 %  
?12,27 %2,27 %  
hodnocení od spolupracovníků 12,27 %2,27 %  
Je mi to fuk12,27 %2,27 %  

Graf

9. Znáte správné postupy a zásady hodnocení zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2045,45 %45,45 %  
určitě ano1227,27 %27,27 %  
spíše ne1022,73 %22,73 %  
určitě ne24,55 %4,55 %  

Graf

10. Dozvěděl(a) jste se někdy při hodnocení informace, které byste běžně nezískal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas ano2454,55 %54,55 %  
spíše ne1022,73 %22,73 %  
ano, vždy613,64 %13,64 %  
ne, žádné49,09 %9,09 %  

Graf

11. Jaké výstupy po hodnocení nastupují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivace2967,44 %65,91 %  
vzdělávání1944,19 %43,18 %  
školení1944,19 %43,18 %  
nic se nemění1227,91 %27,27 %  
povýšení716,28 %15,91 %  
přeřazení na jinou práci49,3 %9,09 %  
demotivace36,98 %6,82 %  
převedení na jinou pobočku24,65 %4,55 %  
výpověď12,33 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaké výstupy po hodnocení nastupují?

  • odpověď motivace:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodnocení od zákazníků na otázku 7. Jakým způsobem se u Vás v podniku hodnotí?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 9. Znáte správné postupy a zásady hodnocení zaměstnanců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jak velkém podniku pracujete?

2. Jaké je Vaše postavení ve firmě?

3. Kolik zaměstnanců průměrně hodnotíte za období jednoho roku?

4. Jak často se hodnotí v daném podniku?

5. Shledáváte hodnocení užitečným ve Vašem podniku?

6. Změnil(a) byste systém hodnocení ve Vašem podniku?

7. Jakým způsobem se u Vás v podniku hodnotí?

8. Jakou metodu byste upřednostnil pro hodnocení zaměstnanců?

9. Znáte správné postupy a zásady hodnocení zaměstnanců?

10. Dozvěděl(a) jste se někdy při hodnocení informace, které byste běžně nezískal(a)?

11. Jaké výstupy po hodnocení nastupují?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jak velkém podniku pracujete?

2. Jaké je Vaše postavení ve firmě?

3. Kolik zaměstnanců průměrně hodnotíte za období jednoho roku?

4. Jak často se hodnotí v daném podniku?

5. Shledáváte hodnocení užitečným ve Vašem podniku?

6. Změnil(a) byste systém hodnocení ve Vašem podniku?

7. Jakým způsobem se u Vás v podniku hodnotí?

8. Jakou metodu byste upřednostnil pro hodnocení zaměstnanců?

9. Znáte správné postupy a zásady hodnocení zaměstnanců?

10. Dozvěděl(a) jste se někdy při hodnocení informace, které byste běžně nezískal(a)?

11. Jaké výstupy po hodnocení nastupují?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brandysova, I.Hodnocení zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54392.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.