Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > EUTANÁZIE

EUTANÁZIE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Bertók
Šetření:16. 02. 2010 - 23. 02. 2010
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.18
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

děkuji za zájem o vyplnění dotazníku.

Tento výzkum se zabývá eutanázií a je součístí mé seminární práce ze sociologie.

 

Děkuji za pomoc

Tomáš

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-254965,33 %67,12 %  
26-552634,67 %35,62 %  

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženské5877,33 %79,45 %  
Mužské1722,67 %23,29 %  

Graf

3. Jste pro legalizaci eutanázie ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5877,33 %79,45 %  
Ne1722,67 %23,29 %  

Graf

4. Vychází Vaše přesvědčení z osobní zkušenosti se smrtí ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4781,03 %64,38 %  
ano1118,97 %15,07 %  

Graf

5. Proč nesouhlasíte s legalizací ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Jsem křestan a je to proti mému přesvědčení. 2. Hrozí zneužití.

Bojím se, že by se toho dalo zneužít. Hlavně si neumím moc představit, co nebo kdo by měl rozhodovat o tom, kde lze eutanazii provést a kde nikoli...

jako i trest smrti je to zneužitelné

Je až moc snadno zneužitelná.Souhlas pacienta s eutanazií se dá snadno zfalšovat.

je to vražda

Je zneužitelná, touto formou by se dali odstranit nepohodlní.

Legalizace by změnila vnímání hodnoty lidského života a měla řadu negativních společenských konsekvencí. Mimo jiné by vzala naději ve smysl života těm, kteří s bolestí, obtížemi a smrtí bojují. Důvodem odmítavého postoje jsou i informace od umírajících. Paliativní péče dokáže pomoci ve velké většině případů. Využívá se nedokonale a minimálně a také proto nemáme právo sahat k radikálnímu kroku jakým je authanasie. Mimo jiné by došlo i ke zhoršení paliativní péče a vzrůstu utrpení a bolesti.

mohla by být zneužitelná

možnost zneužití

Neboť by se toho zneužívalo.

nevím, přijde mi to moc drsné

Protože ten co s tím souhlasí může být zrovna mimo a později by si to mohl rozmyslet...

Při stavu našich zákonů možnost zneužití.

ŽIVOT JE DAR OD BOHA A NIKDO NEMÁ PRÁVO ROZHODOVAT O ŽIVOTĚ NĚKOHO JINÉHO ANI ON SÁM!!! eutanazie je vražda!!! to by najednou ubylo na různých pracovištích dlouhodobě nemocných!!!!!!!!!!!!!!!! umíte si to vůbec představit????? no tak toho necháme ještě do zítřka!! strašné!!!!!!!!!!!! život je neopakovatelný a jedinečný zázrak...a ikdyž je někdo v komatu...myslíte, že neslyší??????? navenek se sice zdá, že ne,ale lidé, co se probrali, ví, co se dělo..třeba se ten člověk probere za rok, dva, a když se to ukončí, nemá žádnou šanci..a všichni mají právo na život!!!! a na důstojnou smrt.. to že někomu to přidělává práci...to není důvod..bylo by lépe??? Nemyslím si...ten lékař by měl pocity viny, a až by to přešlo, stal by se z něho chladnokrevný vrah!!!!!!!!! Jen za cílem /ušetřit si práci/ jak směšné!!! tolik můj názor.

6. Myslíte si, že je eutanázie zneužitelná ? Napište prosím i proč si to myslíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5978,67 %80,82 %  
Ne1317,33 %17,81 %  
všechno je zneužitelné22,67 %2,74 %  
někdo kdo chce dědictví, tak by ji mohl zneužít11,33 %1,37 %  
muže byt využila k pomste nebo to muže byt zneuži11,33 %1,37 %  
lidé se suicidálními úmysly11,33 %1,37 %  
prostě nevím...zneužít lze vše11,33 %1,37 %  
kdybyse dobře ošetřila tak není problém11,33 %1,37 %  
Lidé dokáží zneužít všeho.11,33 %1,37 %  
protože lidi sledují své zájmy11,33 %1,37 %  
Ne vždy je to přání té osoby11,33 %1,37 %  
Pokud by byla poskytována pouze lékaři tak ne.11,33 %1,37 %  
ano, v případech dědictví11,33 %1,37 %  
jako všechno11,33 %1,37 %  
kdyby někdo chtěl "dřív dědit"...může toho zneužít11,33 %1,37 %  
nevím11,33 %1,37 %  
podle mě je zneužitelné všechno :-)11,33 %1,37 %  
pro dědictví, zbavit se osoby, nemocných lidí apod11,33 %1,37 %  
nemocný člověk vychází nárokům vstříc11,33 %1,37 %  
předchozí otázka11,33 %1,37 %  
Ten co s tím souhlasí muže být mimo11,33 %1,37 %  
někdo by se tak mohl zbavit někoho nepohodlného11,33 %1,37 %  
nabytí dědictí, zbavení se ,,nepotřebného" člověka11,33 %1,37 %  
Pokud nejsou vymezena přesná pravidla a člověk 11,33 %1,37 %  
je brán pouze jako číslo, tak je zneužitelná11,33 %1,37 %  
vždy se najde skulina v zákonu11,33 %1,37 %  
Ano, protože nejsou jen hodní lidé11,33 %1,37 %  
vlastní obohacení11,33 %1,37 %  
všechno je zneužitelné..11,33 %1,37 %  
někdy může být těžko průkazné,že to člověk chtěl11,33 %1,37 %  
chamtivé dětičky budou chtít dědit11,33 %1,37 %  
zneužít se dá téměř cokoliv11,33 %1,37 %  
v současném politickém systému to není možné11,33 %1,37 %  
zneuz. je dnes vsechno a co tepvre legalni vrazda?11,33 %1,37 %  
záleží na nastavení podmínek11,33 %1,37 %  
je jednodušší a levnější podat jed než podporovat 11,33 %1,37 %  
paliativní léčbu11,33 %1,37 %  

Graf

7. Souhlasili byste s legalizací, kdyby došlo ke změně českého pilitického systému ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5776 %78,08 %  
ne1824 %24,66 %  

Graf

8. Pokud by nějaký Váš příbuzný, nebo přítel byl vážně nemocný, trpěl bolestmi apod. a chtěl by podstoupit eutanázii, pomohli byste mu ? Např. jej odvezli do státu, kde je eutanázie legální ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5269,33 %71,23 %  
ne2330,67 %31,51 %  

Graf

9. Byli byste pro aplikaci eutanázie u pacientů v kómatu trvale upoutaných na lůžku ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4256 %57,53 %  
ne3344 %45,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Jste pro legalizaci eutanázie ?

4. Vychází Vaše přesvědčení z osobní zkušenosti se smrtí ?

6. Myslíte si, že je eutanázie zneužitelná ? Napište prosím i proč si to myslíte

7. Souhlasili byste s legalizací, kdyby došlo ke změně českého pilitického systému ?

8. Pokud by nějaký Váš příbuzný, nebo přítel byl vážně nemocný, trpěl bolestmi apod. a chtěl by podstoupit eutanázii, pomohli byste mu ? Např. jej odvezli do státu, kde je eutanázie legální ?

9. Byli byste pro aplikaci eutanázie u pacientů v kómatu trvale upoutaných na lůžku ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Jste pro legalizaci eutanázie ?

4. Vychází Vaše přesvědčení z osobní zkušenosti se smrtí ?

6. Myslíte si, že je eutanázie zneužitelná ? Napište prosím i proč si to myslíte

7. Souhlasili byste s legalizací, kdyby došlo ke změně českého pilitického systému ?

8. Pokud by nějaký Váš příbuzný, nebo přítel byl vážně nemocný, trpěl bolestmi apod. a chtěl by podstoupit eutanázii, pomohli byste mu ? Např. jej odvezli do státu, kde je eutanázie legální ?

9. Byli byste pro aplikaci eutanázie u pacientů v kómatu trvale upoutaných na lůžku ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bertók, T.EUTANÁZIE (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5441.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.