Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vít Hladky
Šetření:24. 03. 2016 - 27. 03. 2016
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, mohli by jsme Vás poprosit o pár minut Vašeho času? Rádi bychom se dozvěděli, jak se staráte o své zdraví. Tento test vám zabere přibližně 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA5670,89 %70,89 %  
MUŽ2329,11 %29,11 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 a více3037,97 %37,97 %  
21-262835,44 %35,44 %  
15-202126,58 %26,58 %  

Graf

3. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6886,08 %86,08 %  
ne1113,92 %13,92 %  

Graf

4. Jak hodnotíte svůj zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3139,24 %39,24 %  
chvalitebný3037,97 %37,97 %  
dostatečný1113,92 %13,92 %  
výborný56,33 %6,33 %  
nedostatečný22,53 %2,53 %  

Graf

5. Udržejete svou fyzickou kondici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4962,03 %62,03 %  
ne1924,05 %24,05 %  
nevím1113,92 %13,92 %  

Graf

6. Máte rádi fitness?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4253,16 %53,16 %  
ne3746,84 %46,84 %  

Graf

7. Užíváte doplňky stravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4050,63 %50,63 %  
NĚKDY2835,44 %35,44 %  
ANO1113,92 %13,92 %  

Graf

8. Jaké máte neřesti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KÁVA4272,41 %53,16 %  
ALKOHOL3458,62 %43,04 %  
KOUŘENÍ1729,31 %21,52 %  
DROGY35,17 %3,8 %  

Graf

9. Snídáte pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5772,15 %72,15 %  
ne1620,25 %20,25 %  
NĚKDY67,59 %7,59 %  

Graf

10. Co nejčastěji pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VODA6075,95 %75,95 %  
JINÉ1417,72 %17,72 %  
LIMONÁDA56,33 %6,33 %  

Graf

11. Kolik zeleniny a ovoce sníte za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STŘEDNĚ4151,9 %51,9 %  
MÁLO2025,32 %25,32 %  
HODNĚ1822,78 %22,78 %  

Graf

12. Dodržujete pitný režim?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5974,68 %74,68 %  
ne1620,25 %20,25 %  
nevím45,06 %5,06 %  

Graf

13. Kolik dnů v týdnu se věnujete sportovní aktivitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32329,11 %29,11 %  
12227,85 %27,85 %  
41417,72 %17,72 %  
21113,92 %13,92 %  
5911,39 %11,39 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.68
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.64
Směrodatná odchylka:1.28
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Dodržujete pravidelné stravování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4658,23 %58,23 %  
ne2531,65 %31,65 %  
nevím810,13 %10,13 %  

Graf

15. Kupujete kvalitní potraviny a dbáte na jejich složení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4556,96 %56,96 %  
NĚKDY SI PROHLÍŽÍM SLOŽENÍ3645,57 %45,57 %  
NE56,33 %6,33 %  
NEZAJÍMÁ MĚ SLOŽENÍ11,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte rádi fitness?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 13. Kolik dnů v týdnu se věnujete sportovní aktivitě?
  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáte se o zdravý životní styl?

4. Jak hodnotíte svůj zdravý životní styl?

5. Udržejete svou fyzickou kondici?

6. Máte rádi fitness?

7. Užíváte doplňky stravy?

8. Jaké máte neřesti?

9. Snídáte pravidelně?

10. Co nejčastěji pijete?

11. Kolik zeleniny a ovoce sníte za den?

12. Dodržujete pitný režim?

13. Kolik dnů v týdnu se věnujete sportovní aktivitě?

14. Dodržujete pravidelné stravování?

15. Kupujete kvalitní potraviny a dbáte na jejich složení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Zajímáte se o zdravý životní styl?

4. Jak hodnotíte svůj zdravý životní styl?

5. Udržejete svou fyzickou kondici?

6. Máte rádi fitness?

7. Užíváte doplňky stravy?

8. Jaké máte neřesti?

9. Snídáte pravidelně?

10. Co nejčastěji pijete?

11. Kolik zeleniny a ovoce sníte za den?

12. Dodržujete pitný režim?

13. Kolik dnů v týdnu se věnujete sportovní aktivitě?

14. Dodržujete pravidelné stravování?

15. Kupujete kvalitní potraviny a dbáte na jejich složení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hladky, V.Zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54482.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.