Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika sociálně patologických jevů na Šumpersku

Problematika sociálně patologických jevů na Šumpersku

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Gronychova
Šetření:17. 02. 2010 - 28. 02. 2010
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je více objasnit problematiku sociálně patologických jevů na Šumpersku. 

Odpovědi respondentů

1. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9961,11 %61,11 %  
muž6338,89 %38,89 %  

Graf

2. váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let12879,5 %79,01 %  
25 a více let2918,01 %17,9 %  
do 15 let42,48 %2,47 %  

Graf

3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze jsem to zkusil/a6238,51 %38,27 %  
jsem příležitostný kuřák (víkendy, setkání s přáteli)3924,22 %24,07 %  
nikdy3119,25 %19,14 %  
jsem pravidelný kuřák2213,66 %13,58 %  
přestal/a jsem kouřit74,35 %4,32 %  

Graf

4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s kamarády, kteří nejsou ze školy6640,99 %40,74 %  
se spolužáky5433,54 %33,33 %  
nikdy jsem nekouřila3018,63 %18,52 %  
se starším sourozencem74,35 %4,32 %  
s rodiči42,48 %2,47 %  

Graf

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou drogu jsem nikdy nevyzkoušela8250,93 %50,62 %  
marihuana 7647,2 %46,91 %  
hašiš138,07 %8,02 %  
LSD, „houbičky“, trip a jiné halucinogeny84,97 %4,94 %  
jiná látka výše neuvedená53,11 %3,09 %  
těkavé látky53,11 %3,09 %  
arbituráty, sedativa a jiné tišící prostředky bez doporučení lékaře42,48 %2,47 %  
pervitin (“perník“, Piko, “Čeko“, “péčko“)42,48 %2,47 %  
Ecstasy a jiné tzv. “diskotékové drogy“ 31,86 %1,85 %  
jiný opiát (kodein, braun, morfin)31,86 %1,85 %  
kokain10,62 %0,62 %  

Graf

6. Drogu užívám, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný důvod 6942,86 %42,59 %  
neužívám drogu5936,65 %36,42 %  
hledám zpestření svého života2817,39 %17,28 %  
často se nudím42,48 %2,47 %  
chci obstát před druhými10,62 %0,62 %  

Graf

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné pocity5735,4 %35,19 %  
žádné, drogu neužívám5332,92 %32,72 %  
pocit uvolnění2716,77 %16,67 %  
radost ze života148,7 %8,64 %  
pocit zvýšeného sebevědomí63,73 %3,7 %  
pocity strachu, deprese a úzkosti42,48 %2,47 %  

Graf

8. Co myslíš, jak velké je riziko, že si lidé uškodí (fyzicky, psychicky), když pravidelně užívají marihuanu? Nebezpečí je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední6439,75 %39,51 %  
velké6339,13 %38,89 %  
malé2213,66 %13,58 %  
žádné63,73 %3,7 %  
nevím63,73 %3,7 %  

Graf

9. Přečti si níže uvedené důvody, proč pro tebe není dobré brát drogy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drogy škodí zdraví6842,24 %41,98 %  
strach ze závislosti drog3421,12 %20,99 %  
drogy zničily někoho, koho dobře znám1710,56 %10,49 %  
jiné důvody138,07 %8,02 %  
v užívání drog mi brání mravní či náboženské důvody116,83 %6,79 %  
drogy jsou příliš drahé63,73 %3,7 %  
drogy vedou ke zločinu a násilí63,73 %3,7 %  
po užití drog se člověk nevhodně chová63,73 %3,7 %  

Graf

10. Nabízel ti ve vaší škole (u školy) někdo drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo11772,67 %72,22 %  
student/ka školy2918,01 %17,9 %  
kamarád/ka z jiné školy84,97 %4,94 %  
cizí člověk74,35 %4,32 %  

Graf

11. Myslíš si, že by mělo být tvojí povinností oznámit rodičům, když zjistíš, že někdo z tvých známých či přátel užívá často drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6540,37 %40,12 %  
spíše ne6238,51 %38,27 %  
určitě ne1710,56 %10,49 %  
určitě ano1710,56 %10,49 %  

Graf

12. Myslíš si, že jsi o problémech drog dobře informován(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13382,61 %82,1 %  
nevím2012,42 %12,35 %  
ne84,97 %4,94 %  

Graf

13. Kdo je pro tebe nejhodnověrnějším zdrojem informací o drogové problematice ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet5836,94 %35,8 %  
literatura3019,11 %18,52 %  
škola3019,11 %18,52 %  
přátelé159,55 %9,26 %  
lékař127,64 %7,41 %  
rodiče85,1 %4,94 %  
nikdo42,55 %2,47 %  

Graf

14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kouří pravidelně cigarety,nebo je na nich závislý14590,06 %89,51 %  
pije pravidelně alkohol, nebo je na něm závislý10464,6 %64,2 %  
bere nějaké drogy (kouří je, píchá si je apod.) ?8452,17 %51,85 %  
zneuživá léky1911,8 %11,73 %  
čichá těkavé látky159,32 %9,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

 • odpověď nikdy:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřila na otázku 4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

 • odpověď nikdy jsem nekouřila:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a

 • odpověď marihuana :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi radost ze života na otázku 7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?
 • odpověď žádnou drogu jsem nikdy nevyzkoušela:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem nekouřila na otázku 4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

6. Drogu užívám, protože:

 • odpověď neužívám drogu:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné, drogu neužívám na otázku 7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:

 • odpověď bere nějaké drogy (kouří je, píchá si je apod.) ?:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi čichá těkavé látky na otázku 14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem pravidelný kuřák na otázku 3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v užívání drog mi brání mravní či náboženské důvody na otázku 9. Přečti si níže uvedené důvody, proč pro tebe není dobré brát drogy
 • odpověď pije pravidelně alkohol, nebo je na něm závislý:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zneuživá léky na otázku 14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví

2. váš věk

3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a

6. Drogu užívám, protože:

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

8. Co myslíš, jak velké je riziko, že si lidé uškodí (fyzicky, psychicky), když pravidelně užívají marihuanu? Nebezpečí je:

9. Přečti si níže uvedené důvody, proč pro tebe není dobré brát drogy

10. Nabízel ti ve vaší škole (u školy) někdo drogu?

11. Myslíš si, že by mělo být tvojí povinností oznámit rodičům, když zjistíš, že někdo z tvých známých či přátel užívá často drogy?

12. Myslíš si, že jsi o problémech drog dobře informován(a)?

13. Kdo je pro tebe nejhodnověrnějším zdrojem informací o drogové problematice ?

14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví

2. váš věk

3. Kolikrát v životě jsi kouřil/a cigarety?

4. S kým jsi cigarety poprvé kouřil/a?

5. Kterou z uvedených drog jsi již v životě vyzkoušel/a

6. Drogu užívám, protože:

7. Jaké pocity, prožitky ti droga přinesla, stále přináší?

8. Co myslíš, jak velké je riziko, že si lidé uškodí (fyzicky, psychicky), když pravidelně užívají marihuanu? Nebezpečí je:

9. Přečti si níže uvedené důvody, proč pro tebe není dobré brát drogy

10. Nabízel ti ve vaší škole (u školy) někdo drogu?

11. Myslíš si, že by mělo být tvojí povinností oznámit rodičům, když zjistíš, že někdo z tvých známých či přátel užívá často drogy?

12. Myslíš si, že jsi o problémech drog dobře informován(a)?

13. Kdo je pro tebe nejhodnověrnějším zdrojem informací o drogové problematice ?

14. Setkal(a) ses ve svém okolí s někým, kdo:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gronychova, L.Problematika sociálně patologických jevů na Šumpersku (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://5462.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.