Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrační krize

Migrační krize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Handlová
Šetření:30. 03. 2016 - 21. 04. 2016
Počet respondentů:221
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

toto je dotazník k praktické části mé bakalářské práce, vyplnění zabere jen chvilku.

Děkuji za spolupráci!

Barbara

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13360,18 %60,18 %  
Muž8839,82 %39,82 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3012857,92 %57,92 %  
31 – 454018,1 %18,1 %  
46 – 60229,95 %9,95 %  
18 a méně167,24 %7,24 %  
61 a více156,79 %6,79 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou9944,8 %44,8 %  
Vysokoškolské vyššího stupně (např. Mgr., PhD.)5424,43 %24,43 %  
Vysokoškolské 1. stupně (Bc.) nebo vyšší odborné vzdělání4219 %19 %  
Základní167,24 %7,24 %  
Středoškolské bez maturity104,52 %4,52 %  

Graf

4. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13360,18 %60,18 %  
Ano, ale nehlásím se k žádné konkrétní církvi či náboženské organizaci5123,08 %23,08 %  
Ano, jsem praktikující věřící3716,74 %16,74 %  

Graf

5. Následující otázky se budou týkat tématu současné migrační krize. Pokud máte na současnou migrační krizi nějaký názor, na čem je podle vás podložen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na informacích o tématu, které pravidelně sleduji9643,44 %43,44 %  
Na mých obecných postojích6328,51 %28,51 %  
Na mých pocitech3917,65 %17,65 %  
Nemám žádný pevný názor na tuto problematiku94,07 %4,07 %  
Na osobní zkušenosti83,62 %3,62 %  
Žádná z možností62,71 %2,71 %  

Graf

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace týkající se současné migrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetové zpravodajství (DVTV, idnes, ihned, ..)12958,37 %58,37 %  
Televize3314,93 %14,93 %  
Jiné zdroje167,24 %7,24 %  
Sociální sítě146,33 %6,33 %  
V rámci studia či zaměstnání135,88 %5,88 %  
Noviny a jiné tiskoviny94,07 %4,07 %  
Známí, přátelé, rodina52,26 %2,26 %  
Rádio20,9 %0,9 %  

Graf

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát týdně8839,82 %39,82 %  
Každý den4419,91 %19,91 %  
Jedenkrát týdně3114,03 %14,03 %  
Výjimečně2611,76 %11,76 %  
Vícekrát měsíčně229,95 %9,95 %  
Tomuto tématu se vyhýbám104,52 %4,52 %  

Graf

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkreslují částečně15268,78 %68,78 %  
Zkreslují zcela6830,77 %30,77 %  
Nezkreslují vůbec10,45 %0,45 %  

Graf

9. Z jakých důvodů podle vás přichází migranti do Evropské unie nejčastěji? /vyberte/

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomická migrace16976,47 %76,47 %  
Migrace z důvodu osobní bezpečnosti8839,82 %39,82 %  
Jiný důvod4219 %19 %  
Přirozená migrace135,88 %5,88 %  

Graf

10. Do jaké míry vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost obyvatel Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké riziko10346,61 %46,61 %  
Značné riziko5323,98 %23,98 %  
Střední riziko3917,65 %17,65 %  
Spíše malé riziko2310,41 %10,41 %  
Žádné riziko31,36 %1,36 %  

Graf

11. Jak velké zdravotní riziko podle vás představují současné migrační vlny pro obyvatele Evropské unie? (zvýšená nákaza nemocemi, výskyt nových onemocnění, epidemie, atd..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké riziko6931,22 %31,22 %  
Značné riziko5424,43 %24,43 %  
Střední riziko4419,91 %19,91 %  
Spíše malé riziko4219 %19 %  
Žádné riziko125,43 %5,43 %  

Graf

12. Do jaké míry vnímáte začleňovaní migrantů do evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké riziko10145,7 %45,7 %  
Značné riziko5123,08 %23,08 %  
Střední riziko3917,65 %17,65 %  
Spíše malé riziko219,5 %9,5 %  
Žádné riziko94,07 %4,07 %  

Graf

13. Zvýšily se vaše obavy z možných teroristických útoků v ČR v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi5625,34 %25,34 %  
Středně4821,72 %21,72 %  
Ano, značně4620,81 %20,81 %  
Spíše ne3616,29 %16,29 %  
Ne, vůbec3515,84 %15,84 %  

Graf

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s uprchlíkem žádajícím o azyl v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18583,71 %83,71 %  
Ano3616,29 %16,29 %  

Graf

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200,000 – 500,0008136,65 %36,65 %  
200,000 a méně8136,65 %36,65 %  
500,000 – 700,0004219 %19 %  
700,000 a více177,69 %7,69 %  

Graf

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
700,000 a více12757,47 %57,47 %  
500,000 – 700,0005524,89 %24,89 %  
200,000 – 500,0003314,93 %14,93 %  
200,000 a méně62,71 %2,71 %  

Graf

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijímat ty, kdo mají na azyl nárok8438,01 %38,01 %  
Nepřijímat žádné migranty7132,13 %32,13 %  
Přijímat jen některé na základě selekce4520,36 %20,36 %  
V této věci nemám pevný názor156,79 %6,79 %  
Přijímat všechny migranty62,71 %2,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Z jakých důvodů podle vás přichází migranti do Evropské unie nejčastěji? /vyberte/

  • odpověď Migrace z důvodu osobní bezpečnosti:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přirozená migrace na otázku 9. Z jakých důvodů podle vás přichází migranti do Evropské unie nejčastěji? /vyberte/
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné riziko na otázku 11. Jak velké zdravotní riziko podle vás představují současné migrační vlny pro obyvatele Evropské unie? (zvýšená nákaza nemocemi, výskyt nových onemocnění, epidemie, atd..)
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše malé riziko na otázku 12. Do jaké míry vnímáte začleňovaní migrantů do evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Následující otázky se budou týkat tématu současné migrační krize. Pokud máte na současnou migrační krizi nějaký názor, na čem je podle vás podložen?

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace týkající se současné migrace?

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

9. Z jakých důvodů podle vás přichází migranti do Evropské unie nejčastěji? /vyberte/

10. Do jaké míry vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost obyvatel Evropské unie?

11. Jak velké zdravotní riziko podle vás představují současné migrační vlny pro obyvatele Evropské unie? (zvýšená nákaza nemocemi, výskyt nových onemocnění, epidemie, atd..)

12. Do jaké míry vnímáte začleňovaní migrantů do evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

13. Zvýšily se vaše obavy z možných teroristických útoků v ČR v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s uprchlíkem žádajícím o azyl v Evropské unii?

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jste věřící?

5. Následující otázky se budou týkat tématu současné migrační krize. Pokud máte na současnou migrační krizi nějaký názor, na čem je podle vás podložen?

6. Odkud čerpáte nejčastěji informace týkající se současné migrace?

7. Jak často tyto informace vyhledáváte?

8. Myslíte, že média zkreslují informace týkající se migrační krize?

9. Z jakých důvodů podle vás přichází migranti do Evropské unie nejčastěji? /vyberte/

10. Do jaké míry vnímáte současné migrační vlny jako reálnou hrozbu pro bezpečnost obyvatel Evropské unie?

11. Jak velké zdravotní riziko podle vás představují současné migrační vlny pro obyvatele Evropské unie? (zvýšená nákaza nemocemi, výskyt nových onemocnění, epidemie, atd..)

12. Do jaké míry vnímáte začleňovaní migrantů do evropského kulturního prostředí jako možné společensko-kulturní riziko?

13. Zvýšily se vaše obavy z možných teroristických útoků v ČR v souvislosti se zvýšeným počtem migrantů přicházejících do Evropské unie?

14. Měl/a jste někdy možnost hovořit s uprchlíkem žádajícím o azyl v Evropské unii?

15. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2014?

16. Kolik si myslíte, že žádalo migrantů o azyl v Evropské unii v roce 2015?

17. Evropská unie by dle vašeho názoru měla zaujmou k migrantům toto jednotné stanovisko /vyberte/

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Handlová, B.Migrační krize (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54658.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.