Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem

Prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hloušková
Šetření:11. 06. 2016 - 23. 06. 2016
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:42,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, v rámci praktické části své bakalářské práce provádím průzkum veřejného mínění o prevenci kriminality ve Dvoře Králové nad Labem.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1152,38 %52,38 %  
Muž1047,62 %47,62 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1361,9 %61,9 %  
15 - 20 let314,29 %14,29 %  
50 - 60 let314,29 %14,29 %  
60 let a více29,52 %9,52 %  

Graf

3. Nejvýše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1676,19 %76,19 %  
314,29 %14,29 %  
29,52 %9,52 %  

Graf

4. Seřaďte prosím sociálně patologické jevy ve Dvoře Králové nad Labem od nejméně závažných (1) po nejvíce závažné (7):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Alkoholové závislosti3.2385.134
Drogové závislosti4.0954.562
Krádeže3.5241.868
Vandalismus4.0481.664
Záškoláctví3.8574.694
Šikana4.6673.651
Násilí4.5714.816

Graf

5. Jsou podle Vás tyto negativní jevy postihovány dostatečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1257,14 %57,14 %  
nesouhlasím419,05 %19,05 %  
spíše souhlasím314,29 %14,29 %  
nevím29,52 %9,52 %  

Graf

6. Která opatření vnímáte v prevenci kriminality jako nejúčinnější? Seřaďte je prosím od nejméně(1) po nejvíce účinné(8):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Asistent prevence kriminality3.2865.156
Městský kamerový dohlížecí systém5.3814.712
Navýšení počtu hlídek městské policie v terénu65.905
Preventivní programy na školách3.8572.218
Preventivní programy městské policie4.9522.236
Nízkoprahová zařízení3.3814.045
Kurzy sebeobrany4.7144.395
Poradenská centra4.4296.912

Graf

7. Máte pocit, že kriminalita v našem městě v posledních letech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Roste1047,62 %47,62 %  
Stagnuje942,86 %42,86 %  
Klesá29,52 %9,52 %  

Graf

8. Zaznamenal/a jste zřízení asistentů prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1676,19 %76,19 %  
Ano523,81 %23,81 %  

Graf

9. Myslíte si, že se asistenti prevence kriminality osvědčili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %9,52 %  
spíše souhlasím240 %9,52 %  
nesouhlasím120 %4,76 %  

Graf

10. Vnímáte městský kamerový dohlížecí systém jako zásadní nástroj pro prevenci kriminality?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1152,38 %52,38 %  
souhlasím419,05 %19,05 %  
spíše nesouhlasím314,29 %14,29 %  
nesouhlasím29,52 %9,52 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

11. Pokud byste si měl/a z následujících tvrzení vybrat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s kamerovým systémem ve městě, protože přispívá ke zvýšení veřejné bezpečnosti.1780,95 %80,95 %  
Je mi jedno, zda jsou ve městě kamery.314,29 %14,29 %  
Nesouhlasím s kamerovým systémem ve městě, protože narušuje mé soukromí.14,76 %4,76 %  

Graf

12. Myslíte si, že přednášky městské policie pozitivně ovlivňují chování mládeže?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím838,1 %38,1 %  
spíše souhlasím628,57 %28,57 %  
nesouhlasím314,29 %14,29 %  
nevím29,52 %9,52 %  
souhlasím29,52 %9,52 %  

Graf

13. Městská policie již několik let pořádá kurzy sebeobrany. Využil/a jste tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1152,38 %52,38 %  
Ano733,33 %33,33 %  
Nevěděl/a jsem o této možnosti.314,29 %14,29 %  

Graf

14. Ve Dvoře Králové nad Labem působí nízkoprahové zařízení pro mládež. Myslíte si, že je přínosné pro prevenci kriminality ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím942,86 %42,86 %  
nevím523,81 %23,81 %  
spíše nesouhlasím419,05 %19,05 %  
nesouhlasím29,52 %9,52 %  
souhlasím14,76 %4,76 %  

Graf

15. Myslíte si, že posílení hlídek městské policie vede k poklesu kriminality ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1047,62 %47,62 %  
spíše souhlasím942,86 %42,86 %  
nesouhlasím14,76 %4,76 %  
spíše nesouhlasím14,76 %4,76 %  

Graf

16. Máte pocit, že jste dostatečně informován/a o kriminalitě/prevenci kriminality ve městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím942,86 %42,86 %  
nevím628,57 %28,57 %  
nesouhlasím314,29 %14,29 %  
spíše souhlasím29,52 %9,52 %  
souhlasím14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hloušková, J.Prevence kriminality ve Dvoře Králové nad Labem (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54703.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.