Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Furmánková
Šetření:02. 04. 2016 - 17. 04. 2016
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.24:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma: kriminalita dětí a mládeže. 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7069,31 %69,31 %  
Muž3130,69 %30,69 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 266665,35 %65,35 %  
35 a více1514,85 %14,85 %  
27 - 351413,86 %13,86 %  
15 - 1765,94 %5,94 %  

Graf

3. Myslíte si, že se kriminalita dětí a mládeže zvyšuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8786,14 %86,14 %  
Ne1413,86 %13,86 %  

Graf

4. Kde podle Vás vznikají příčiny trestné činnosti dětí a mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alkohol, drogy8382,18 %82,18 %  
Rodina7372,28 %72,28 %  
Volný čas5655,45 %55,45 %  
Etnikum4746,53 %46,53 %  
Škola4039,6 %39,6 %  
Vliv médií3938,61 %38,61 %  
Nedostatek financí v rodině3534,65 %34,65 %  

Graf

5. Myslíte si, že je "domácí vězení" dostatečným trestem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8584,16 %84,16 %  
Ano1615,84 %15,84 %  

Graf

6. Které trestné činy jsou dle vašeho uvážení nejčastější u dětí a mládeže? (napište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

bez tv a mobilu, zákaz "chození ven" na nějakou dobu

běžné

distribuce drog, ublížení na zdraví, krádež

drobné krádeže

Drobné krádeže s blbosti.

drobné krádeže, poškozování věcí, výtržnosti, ubližování jiným

Drobné krádeže, vandalismus

Drobné krádeže, vandalismus

Drogy krádež masili

Drogy, znásilnění, krádeže.

Kouření a jiné návykové látky (cca 50% středoškoláků kouří a dle odhadu i víc jak 10% žáků ZŠ). Krádeže Poškozování cizího majetku. Šikana

Kradez, pozivani navykovych latek

Kradeze

kradeze

Kradeze

Krádež

Krádež

krádež

Krádež

Krádež

Krádež šikana drogy

Krádež, drogy

Krádež, intoxikace zakázanými látkami, šikana

krádež, násilí

krádež, poškození cizí věci

krádež, poškozování cizí věci

Krádež, požívání drog, násilí, ničení majetku, šikana

krádež, požívání návykových látek

Krádež, přepadení, násilí, ničení majetku

kráděž, ublížení na zdraví

krádež, ublížení na zdraví

Krádež, ublížení na zdraví

krádež, ublížení na zdraví, šikana

Krádež, užívání drog/alkoholu mladistvých

krádež, vražda, mučení, šikana

krádež, zneužívaní návykových látek

krádeže přechovávání drog distribuce drog ublížení na zdraví

krádeže

krádeže

krádeže

Krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

Krádeže

Krádeže

krádeže

Krádeže drogy

Krádeže majetku

krádeže, alkohol a návykové látky

krádeže, násilí (rvačky)

Krádeže, násilí, drogy

krádeže, násilné činy

krádeže, násilné trestné činy

krádeže, pití alkoholu, kouření cigaret

krádeže, požívání návykových látek (drog), prodej drog

krádeže, přepadání, ničení soukromého majetku

Krádeže, šikana

krádeže, šikana

krádeže, šikana, drogy

krádeže, šikana, zneužívání návykových látek

krádeže, ublížení na zdraví, agrese, šikana

krádeže, ublížení na zdraví, distribuce drog

Krádeže, ublížení na zdraví, šikana.

krádeže, vandalismus

krádeže, vandalismus

Kradnutie, bitie, ničenie cudzieho msjetku a áut

majetkové trestné činy

napadání, šikana, krádeže

násilné - přepadení, loupeže

Nasilne trestné činy.

netuším, zřejmě krádeže

Nevím. Je to ruzne

Ničení cizího majetku, používání zakázaných omamných látek, sexuální útoky a fyzické napadání.

prodej a užívání drog, násilí (napadení), ničení veřejného majetku,

Sex nezletilých

Sikana,kradez,napadeni

šikana

šikana, drogy a alkohol

šikana, krádež

šikana, krádeže, fyzické napadení

šikana, krádeže, napadení

šikana, krádeže, týrání zvířat, sexuální delikty, fyzické napadení, kyberšikana, vydírání

Uzivani drog, nejcasteji amphetaminu/metanphetaminu

vandalismus a drobné krádeže

Vandalismus, napadení, krádeže, užívání a distribuce návykových látek.

vandalismus, šikana, ...

Vražda, užívání drog, krádeže

všeobecné

Výtržnictví

výtržnictví

výtržnictví

výtržnictví

Záleží na činu

znasilnení, drogy,

znásilnění,vraždy

7. Je prevence kriminality dětí a mládeže dostačující v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6160,4 %60,4 %  
Nevím3736,63 %36,63 %  
Ano54,95 %4,95 %  

Graf

8. Snížili byste trestní odpovědnost na věk 14 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8180,2 %80,2 %  
Ne2019,8 %19,8 %  

Graf

9. Znáte ze svého okolí někoho, kdo spáchal trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6261,39 %61,39 %  
Ne3938,61 %38,61 %  

Graf

10. Znáte nějaké alternativní tresty? (napište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

.

.

25 veřejně na holou

Ano

Ano, ale nesouhlasím s nimi (úklidové práce apod.)

Domácí vězení

domácí vězení

domácí vezení, činnost mediátora, který se snaží, aby došlo ke smíru obou stran

Domácí vězení, Obecně prospěšné práce

domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz činnosti,zákaz vstupu, zákaz pobytu, vyhoštění.

domaci vezeni, prospesne prace, dohled

domácí vězení, trest obecně prospěšných prací, peněžitý trest

domácí vězení, veřejně prospěšné práce

Domácí vězení, veřejně prospěšné práce.

Domácí vězení, zákaz návštěvy některých míst pro nezletilé

dospívající už nejsou žádné děti, jsou si plně vědomi toho, co dělají, tudíž by měli být trestáni stejně jako dospělí

finanční postihy, ústav

Galeje.

Najít potíže toho člověka proč to dělal a podle toho se zařídit

nápravná zařízení pro mládež

Náramky, nucené práce, domácí vězení

NE

Ne

ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

nefungují

netuším

Nevím

nevím

nevím

Nevím.

Neznám

Neznám

Neznám

neznám

neznám

Neznám

Nie

nie

Nucené prospěšné práce Psychologická výchova...

Obecně prospěšné práce, peněžní trest, zákaz činnosti

Oko za oko

peněžitý trest, OPP

peněžní, veřejně prospěšné práce, domácí vězení

podmínka, pokuta

Pokud se jedna o nezletile trestny cin je resen za pritomnosti OSPOD a cin byva odkladan pro nedostacujici vek ditete

polepšovna

Práce

probacni uradnik, domácí vezeni

Prospěšné práce ale co to je za trest musel by to bý chain gang

seřezat prdel do modra

specializované ústavy

Terapie

Trest má být velmi nepříjemný a zároveň odstrašující. Musí mít přímo úměrný závažnosti provinění.

Trest pro samotné rodiče; odloučení dětí od rodiny do nějakého ústavu, aby si děti uvědomily, co je domov a zázemí se někam vracet; od 15 veřejně prospěšné práce ... Prostě něco, co by zamávalo s jejich psychikou.

trest smrti

Úklid přírody, výpomoc v nemocnici, v domově důchodců apod. Mladí často neznají realitu a když se s ní setkají často se změní i jejich pohled na věc.

ústavy pro takové děti

Verejne prospesne prace

Verejne prospesne prace

verejne prospesne prace, domaci vezeni

veřejně prospěšné práce práce v dobrovolnických centrech

veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

veřejně prospěšné práce

Vězení

Vězení

Vězení

Vojenská škola!

VPP, domácí vězení,

Z trestů se bohužel téměř nikdo nepoučí.

zákaz používání elektroniky apod.

Zákaz všeho na čem je dítě "závislé". Ale není od věci dát dítěti pěkně na zadek

zařazení do výchovného programu neziskových organnizací

Znam

11. Myslíte si, že je problematika kriminality dětí a mládeže aktuálním problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9089,11 %89,11 %  
Ne1110,89 %10,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Myslíte si, že se kriminalita dětí a mládeže zvyšuje?

4. Kde podle Vás vznikají příčiny trestné činnosti dětí a mládeže?

5. Myslíte si, že je "domácí vězení" dostatečným trestem?

6. Které trestné činy jsou dle vašeho uvážení nejčastější u dětí a mládeže? (napište)

7. Je prevence kriminality dětí a mládeže dostačující v České republice?

8. Snížili byste trestní odpovědnost na věk 14 let?

9. Znáte ze svého okolí někoho, kdo spáchal trestný čin?

10. Znáte nějaké alternativní tresty? (napište)

11. Myslíte si, že je problematika kriminality dětí a mládeže aktuálním problémem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Myslíte si, že se kriminalita dětí a mládeže zvyšuje?

4. Kde podle Vás vznikají příčiny trestné činnosti dětí a mládeže?

5. Myslíte si, že je "domácí vězení" dostatečným trestem?

6. Které trestné činy jsou dle vašeho uvážení nejčastější u dětí a mládeže? (napište)

7. Je prevence kriminality dětí a mládeže dostačující v České republice?

8. Snížili byste trestní odpovědnost na věk 14 let?

9. Znáte ze svého okolí někoho, kdo spáchal trestný čin?

10. Znáte nějaké alternativní tresty? (napište)

11. Myslíte si, že je problematika kriminality dětí a mládeže aktuálním problémem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Furmánková, T.Kriminalita dětí a mládeže (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54756.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.